Mga Post

Mag-aral At Matuto Ng Mga Bagay Na Kababalaghan At Kapaki-pakinabang

Imahe
1. Mahilig ka ba sa mga kababalaghan o sa mga gawaing paranormal? 2. Namangha ka ba sa mga taong may kakayahang magpapalayas ng mga masasamang espiritu at mga demonyo?  3. Nais mo bang manggamot gamit ang mga lihim na karunongan?  4. Nais mo bang malabanan ang mga itim na mahika na ginagamit ng mga mangkukulam, mambabarang at masasamang mga espiritu? 5. O di kaya'y Maligtas sa kapahamakan, kapanganiban, masasamang loob at masasamang elemento? 6. Nais mo bang maging ganap na isang exorcist o manggagamot espirituwal? 7. Nais mo bang malaman ang mga sekreto upang lumago ang iyong negosyo at maging mapalad sa paghahanap-buhay? 8. Nais mo bang ibigin ka ng mga tao sa iyong paligid o sa kahit saang lugar? Ito na ang inyong pagkakataong makapag-aral ng mga aklat ng kababalaghan na maghahatid sa inyo tungo sa mundo ng kamalayan ukol sa pag eespirituwal. Sa pamamagitan ng pag aaral ng mga aklat na ito, maaari ninyong gawin ang mga kababalaghan a

Libro dela Suerte (A Book of Prayer for Good Luck)

Imahe
  Product Description Dito sa aklat na ito mailalahad ang lihim na karunongan ukol sa mga pamamaraan ng pagpapalago sa mga negosyo, karera sa trabaho at anumang uri ng marangal na pamumuhay. Ang aklat na ito ay naglalaman ng mga mantra, oracion, talisman at mga ritualis na isasagawa kung nais mong mapalago at maiangat ang antas ng iyong mga pamumuhay. Ito ay subok ng ating mga ninuno at kahit sa kasalukoyang panahon ay marami ang nakikinabang sa karunongang taglay ng aklat na ito at sila'y nagtagumpay sa buhay. • Cash On Delivery • 4” wide x 6” height • Pocketbook Size • Handy • Softbound Book • Guaranteed Quality • Printed In Bold • 12-14 Readable Fonts • No Cancellation of Orders Once Shipped • No Warranty • Can Be Pocketed or Pouched • Esoteric Books #karununganglihim #agimat #antinganting #oracion #mahika #depensa #kaligtasan #proteksiyon #pangontra #panggagamot #kababalaghan #healing #miracle #lovepotion #pampasuwerte #luckycharm #gayuma Kunin ang inyong aklat dito 👉 Libro

COD Libro Secreto Ng Manggagamot (Espirituwal at Pisikal)

Imahe
  Product Description • Cash On Delivery • 4” wide x 6” height • Pocketbook Size • Handy • Softbound Book • Guaranteed Quality • Printed In Bold • 12-14 Readable Fonts • No Cancellation of Orders Once Shipped • No Warranty • Can Be Pocketed or Pouched • Esoteric Books ANG AKLAT NA ITO AY NAGLALAMAN LAMANG NG MGA DASAL O ORACION NA NAUUKOL SA PANGGAGAMOT PISIKAL AT ESPIRITUWAL. IPINAGBIBILIN KO, NA SA LAHAT NG GAGAMIT NG AKLAT NA ITO AY PANATILIHIN ANG RELASYON NIYA SA DIOS NA SIYANG MAY-ARI NG LAHAT NG KAPANGYARIHAN, TULONG AT AWA UPANG PAGKALOOBAN NG KAPANGYARIHANG MAKAPANGGAMOT. PANATILIHIN ANG PAGMAMAHAL SA KAPWA GAYA NG PAGMAMAHAL NINYO SA INYONG MGA SARILI. GAMITIN LAMANG ANG AKLAT NA ITO AYON SA KALOOBAN NG DIOS. ANG AKLAT NA ITO AY BANAL AT LAHAT NA MGA SALITANG MATUTUNGHAYAN NATIN DITO AY PAWANG MGA KAPANGYARIHAN AT PUNONG PUNO NG KABABALAGHAN. KINAKAILANGAN ANG IBAYONG PAG-IINGAT NG AKLAT NA ITO. SUNDIN ANG MGA PAMILIN NG AKLAT NA ITO UPANG MAGKAMIT NG TAGUMPAY. #karunungangl

Santo Verbo De Deus : The Philippine Esoteric Wisdom Books

Imahe
The secret wisdom of God or so -called Esoteric Wisdom have not been entirely revealed to mankind. There are only a few who knows this. It is said that in ancient times in the days of our prophets such as Moses, Abraham, David, Solomon and others, the angels of God spoke to them as their guide and taught them marvelous things in the midst of the sight of humanity. There are angels who teach esoteric wisdom to our ancestors. And only worthy people can have it. But over many years or what we call the age of the modern generation, what is written in the Book of the Prophet Daniel was fulfilled. That in the time of the end, human wisdom and knowledge will increase. Open the books of wisdom whether overt or secret wisdom will be exposed among mankind. We call open wisdom ecclesiastical or known as the Bible which is used by religions and various sects in this world while secret wisdom is called esoteric which is used by faith healers and performing miracles. It is said that ancient prop

Ang Karunungang Lihim Ukol Sa Suwerte, Grasiya At Mga Pagpapala

Imahe
Please Subscribes, Likes, Share and Push the notification bell upang updated kayo palagi sa mga bagong video na ating ilalabas sa channel na ito. Ang lihim na karunungan na ito ay isinulat upang pagkalooban ng tulong ang mga nag-eespiritual hinggil sa mga pangangailangang material. Ipinauunawa sa mga magtatangan ng testamento na ito na ang bisa nito ay depende sa Diyos, kung ipagkakaloob sa iyo ang mga ito, at depende sa iyong katayoang espirituwal, kung nararapat ka ngang pagkalooban ng yamang pangmateryal. Nakatala sa testamento na ito ang tungkol sa mga karunungan na nauukol sa pagtatamo ng mga kayamanang material, upang magamit sa marangal na pamumuhay at para sa pagtulong sa kapwa. Kung masama ang inyong pagnanasa, ay isangtabi ang testamento na ito, sapagkat hindi aandar ang mga banal na salita sa loob nito kung ang puso at diwa ng gagamit nito ay masama. Kung ang iyong diwa ay totoo, at likas sa iyo ang pagiging matulungin sa kapwa, sa pamilya, kung mataimtim kang manalangin

Libro Secreto Ng Manggagamot

Imahe
LIBRO SECRETO NG MANGGAGAMOT ANG AKLAT NA ITO AY NAGLALAMAN LAMANG NG MGA DASAL O ORACION NA NAUUKOL SA PANGGAGAMOT PISIKAL AT ESPIRITUWAL. IPINAGBIBILIN KO, NA SA LAHAT NG GAGAMIT NG AKLAT NA ITO AY PANATILIHIN ANG RELASYON NIYA SA DIOS NA SIYANG MAY-ARI NG LAHAT NG KAPANGYARIHAN, TULONG AT AWA UPANG PAGKALOOBAN NG KAPANGYARIHANG MAKAPANGGAMOT. PANATILIHIN ANG PAGMAMAHAL SA KAPWA GAYA NG PAGMAMAHAL NINYO SA INYONG MGA SARILI. GAMITIN LAMANG ANG AKLAT NA ITO AYON SA KALOOBAN NG DIOS. ANG AKLAT NA ITO AY BANAL AT LAHAT NA MGA SALITANG MATUTUNGHAYAN NATIN DITO AY PAWANG MGA KAPANGYARIHAN AT PUNONG PUNO NG KABABALAGHAN. KINAKAILANGAN ANG IBAYONG PAG-IINGAT NG AKLAT NA ITO. SUNDIN ANG MGA PAMILIN NG AKLAT NA ITO UPANG MAGKAMIT NG TAGUMPAY. Kunin ang inyong aklat dito : https://shopee.ph/msksvdd Ebook : https://payhip.com/talamebs • Cash On Delivery • 4” wide x 6” height • Pocketbook Size • Handy • Softbound Book • Guaranteed Quality • Printed In Bold • 12-14 Readable Fonts • No Cance

Spiritum Wacsim Protection and Lucky Charm Medal

Imahe
  FRONT BACK Product Specifications ·          Category: Pendant ·          Gender: Unisex ·          Country of Origin: Philippines ·          Material: Copper ·          Occasion: Auspicious Necklace/Bracelet Style/Pendant ·          Ships From: North Cotabato, Mindanao   Ang medalyang ito ay matagal ng ginagamit ng ating mga ninuno bilang proteksiyon sa lahat na uri ng masasamang mahika, kulam, barang, tigalpo, at palipad-hangin. isa itong mabagsa]ik na amuleto sapagkat ito ay may taglay na sumbalik na kapangyarihan. na kung ano ang gagawing masama sayo ay babalik ito sa taong gagawa ng pinsala saiyong katawang pisikal at espirituwal. ang medalyang ito ay may kaakibat na aklat na siyan tataglayin ng may ari ng medalya upang malaman niya papaano ito alagaan. Proteksiyon ito sa lahat na uri ng kapanganiban, kapahamakan at lahat na kasamaang darating. Kunin ang iyong aklat at medalya dito : https://shopee.ph/msksvdd Kunin ang iyong aklat at medalya dito:  https://shopee.ph/phileswis

The Forbidden Wisdom of Armadel

Imahe
  Product Specifications ·          Category : Esoteric Books ·          Publishing Company: MSK-SVDD ·          Language : Tagalog ·          Import/Local : Local ·          Edition Type : Regular Edition ·          Cover Type : Hard Cover ·          Year : 2015 ·          Origin : North Cotabato, Mindanao ·          Cash On Delivery ·          4” wide x 6” height (Handy Pocketbook Size) ·          Softbound Book ·          Guaranteed Quality ·          Printed In Bold With 12-14 Readable Fonts ·          No Cancellation of Orders Once Shipped ·          No Warranty This testament will benefit both evil and good will. It is imperative that the holder of this book be responsible for its use. Because whatever his purpose in using the methods in this book there is an associated penalty or reward. Everyone who uses it is encouraged to use it only when necessary and it is better to use it only for good. He who sows good will reap good and he who sows evil will

The Secret Book Of Sancto Cristo

Imahe
  Product Specifications ·          Category : Esoteric Books ·          Publishing Company: MSK-SVDD ·          Language : Tagalog ·          Import/Local : Local ·          Edition Type : Regular Edition ·          Cover Type : Hard Cover ·          Year : 2015 ·          Origin : North Cotabato, Mindanao ·          Cash On Delivery ·          4” wide x 6” height (Handy Pocketbook Size) ·          Softbound Book ·          Guaranteed Quality ·          Printed In Bold With 12-14 Readable Fonts ·          No Cancellation of Orders Once Shipped ·          No Warranty TO THOSE KINDHEARTED PEOPLE WHO ARE WITH GOD, THEY WILL BE BLESSED BY THE POWER OF THE ALMIGHTY FATHER THE CREATOR OF HEAVENS AND EARTH. THEY WILL BE ABLE TO PERFORM ANY MIRACLES LIKE OUR LORD JESUS CHRIST LIKE HEALING SICKNESS, INVISIBILITY, TO DESTROY THE POWER OF SATAN AND DEVILS. BE SURE THAT ANYONE WHO WANTED TO USE THE POWERFUL PRAYERS OR ORACIONS INSIDE THIS BOOK, THEY MUST CLEAN THEMSE