Mga Post

Mag-aral At Matuto Ng Mga Bagay Na Kababalaghan At Kapaki-pakinabang

Imahe
1. Mahilig ka ba sa mga kababalaghan o sa mga gawaing paranormal?
2. Namangha ka ba sa mga taong may kakayahang magpapalayas ng mga masasamang espiritu at mga demonyo? 
3. Nais mo bang manggamot gamit ang mga lihim na karunongan? 
4. Nais mo bang malabanan ang mga itim na mahika na ginagamit ng mga mangkukulam, mambabarang at masasamang mga espiritu?
5. O di kaya'y Maligtas sa kapahamakan, kapanganiban, masasamang loob at masasamang elemento?
6. Nais mo bang maging ganap na isang exorcist o manggagamot espirituwal?
7. Nais mo bang malaman ang mga sekreto upang lumago ang iyong negosyo at maging mapalad sa paghahanap-buhay?
8. Nais mo bang ibigin ka ng mga tao sa iyong paligid o sa kahit saang lugar?

Ito na ang inyong pagkakataong makapag-aral ng mga aklat ng kababalaghan na maghahatid sa inyo tungo sa mundo ng kamalayan ukol sa pag eespirituwal. Sa pamamagitan ng pag aaral ng mga aklat na ito, maaari ninyong gawin ang mga kababalaghan at mga kahanga-hangang bagay na hindi mo pa kailanman …

Tetragrammaton Protection & Lucky Charm Medallion

Imahe
Tetragrammaton Protection & Lucky Charm Medallion

The tetragrammaton (from Greek Τετραγράμματον, meaning "[consisting of] four letters",) is the Hebrew theonym יהוה, commonly transliterated into Latin letters as YHWH. It is one of the names of God used in the Hebrew Bible.The name may be derived from a verb that means "to be", "to exist", "to cause to become", or "to come to pass".

The books of the Torah and the rest of the Hebrew Bible (with the exception of Esther and Song of Songs) contain the Hebrew word יהוה. Religiously observant Jews and those who follow conservative Jewish traditions do not pronounce יהוה, either aloud or to themselves in silence, nor do they read aloud transliterated forms such as Yahweh or Yahuveh; instead the word is substituted with a different term, whether used to address or to refer to the God of Israel. Common substitutions for Hebrew forms are hakadosh baruch hu ("The Holy One, Blessed Be He&quo…

San Jose Lucky Charm & Good Guidance Medallion

Imahe
Ito ang isa sa sekreto ng mga matagumpay na mga taong nasa larangan ng pagnenegosyo. Ang medalyangbito ay gamit ng mga sinaunang taong mangangalakal na kung saan pinaniniwalaan nilang ito ay nakakapagbigay ng suwerte, at tagumpay sa buhay lalong lalo na sa larangan ng pangangalakal.
Ito rin ay mainam na gabay sa paglalakbay.

Ginagamit din ito sa lottery. Sapagkat ang limang sekretong salita na nakapaloob sa medalyang ito ay gamit sa lottery o legal na sugal na nakapaloob sa testamentong "The Black Pullet". Bagaman mayrong kalakip na lottery ang medalyang ito, ipinapayo ko pa rin na mas mainam ang kumita sa legal at marangal na pamamaraan na hindi natin iniaasa sa sugal ang ating pagtatagumpay.

Ang medalyang ito ay may kalakip na panalangin na siyang gagawin ng mga nagtataglay nito upang magkamit ng katuparan ng kanilang mga kahilingan at mapagtagumpayan ang mga ninanais at layunin sa buhay.

Panatihin ang pakikipag ugnayan sa Deus, sa mga anghel at sa mga banal na espiritu. Gawin…

Eden Paradise Protection Medal (Proteksiyon sa Salot)

Imahe
Ang medalyang ito ay denesinyo upang malabanan ang lahat na uri ng salot gaya ng mga virus, bakteria, peste at iba pa. Malaki ang maitutulong ng medalyang ito sa taong magsusuot nito lalo na ngayong panahon ng pandemiya. Meron itong automatikong kasa sa diretsahang panggagamotan laban sa salot na hindi na hindi nararamdaman at nalalalaman ng may taglay nito.

Magkaroon ng kompiyansa sa sarili na walang anumang salot na tatalab at lalapit sa iyo. Bumibihis ng espirituwal na balote sa katawan ang taong magsusuot nito upang hindi malapitan, at tablan ng anumang uri ng salot na gawa ng kalikasan o ng masasamang loob man.

Panatilihin ang pakikipag ugnayan sa Deus, sa mga anghel at sa mga banal na espiritu sapagkat ang nga salitang nakapaloob ng medalyang ito ay hindi biro bagkus lahat na ito ay pawang dibino o sagrado.

Get Your Medal Here For Cash On Delivery / Cash On Pick-up


Degnum Crusis

Imahe
Ang degnum crusis ay siyang uri ng kahoy kung saan ipinako ang Panginoong Jesucristo ayon sa Karunongang Lihim. Ito rin umano ang kahoy na itinanim ni Set sa ulohan ng libing ng kanyang Ama na si Adan ayon sa utos ng anghel na si San Gabriel. Ang kahoy na ito lubhang mahiwaga at punong-puno nng kababalaghan. Ginagamit ang kahoy na ito bilang pananggalang sa lahat na gawa ng masasama, itim na mahika at mga demonyo. Sinasabing ang magtataglay ng kahoy na ito ay marapat na malaman kung ano ang mga lihim na salita na nauukol para dito upang mapagana ang bisa at bertud nito. 
Dito sa aklat na ito malalaman ang kasaysayan ng degnum crusis kung papaano ito makuha, at kung ano ang mga marapat gawin ng mga taong mag-iingat nito. Mapalad ang mga taong nakakasumpong ng kahoy na ito hindi lang sa lupa kundi pati na rin sa langit. 
Kung kayo ay nagtataglay ng kahoy na ito, mainam na taglayin ang aklat na ito ng sa gayoy inyong maalaman ano ang kahalagahan nito sa inyo.
Click Here To Get This Book

Degn…

Esoteric Books & Amulets via Cash On Pick-up / Cash On Delivery via LBC

When ordering esoteric books and medals amulets, please complete the followings;For Cash On Delivery (COD)1. Complete name2. Complete address with landmarks3. Active Celphone Number
For Cash On Pick-up (COP)1. Complete name2. Nearest LBC Branch on your place where to pick-up3. Active Celphone Number
And send it to 09107374233 / Email to talamebs@gmail.com
Or you can shop immediately hereTalamebs Religious Items Shop
MAHIGPIT NA PAALALA:KAPAG NAKAPAG ORDER KAYO VIA COD/COP, HINDING-HINDI NA ITO PWEDING IKANSELA PA!

Ebooks PDF Files : Ang Mga Mahiwagang Testamento Ng Karunongan Ng Deus

Imahe
Ang mga aklat o testamento na matutunghayan dito ay lubhang mahiwaga at kamangha-mangha. Mga testamento na naglalaman ng mga mahiwagang salita na lubos na magagamit sa oras ng pangangailangan ng sangkataohan. Mga salitang hindi inihahayag ng mga samot-saring relihiyon at sekta. Ito ang karunongang lihim ng Deus na tinatawag na Esoteriko. Ito ay kabaliktaran sa karunongang ng Deus na hayag na kung tawagin naman ay Ecclesiastical sa pamamagitan ng Biblia. Lingid sa kaalaman ng lahat, ang Deus ay may dalawang Karunongan at ito nga ay ang Karunongang Hayag (Ecclesiastical) at ang Lihim Na Karunongan (Esoteric). 
Ang karunongang esoteriko ay hindi napag unawaan ng lahat ng sangkataohan bagkus tinawag nila itong galing umano sa demonyo. Ating tandaan mga kapatid na lahat na kapangyarihan sa buong uniberso ay iisa lamang ang pinanggalingan. Ito ay galing lamang sa nag-iisang Deus ng mga deus, Panginoon ng mga panginoon, Hari ng mga hari at ang Deus na may lalang ng mga langit at  lupa, may la…