Biyernes, Disyembre 20, 2019

7 Llaves Protection and Lucky Charm MedallionHusay at Galing ng Medalya

1. Proteksiyon laban sa lahat na uri ng kapangyarihan ng masasamang nilalang, masasamang elemento, masasamang espiritu at mga demonyo.

2. Depensa sa bala at lahat na uri ng patalim

3. Magaling sa kahilingan

4. Swerte sa trabaho at negosyo

5. Kabal at kunat pisikal at espiritual

6. Tagabulag

7. Tagaliwas kapahamakan at kapanganiban

8. Depensa sa lahat na uri ng sakuna, aksidente, trahedya at kalamidad

9. Proteksyon sa lahat na uri ng sumpa ng tao at mga elemento

10. Upang hindi madalas kapitan ng sakit material

11. Pampalubag-loob, pampawi ng galit

12. Nagpapatibay ng relasyon mo sa Deus Alpha et Omega Infinito de Deus

At marami pang iba.

Note : We do not ship international. Items will be shipped with 7 Llaves Book

For more information please don't hesitate to message us. Thank You!


8AD-4T / OX Protection and Lucky Charm MedallionHusay at Galing ng Medalya

1. Proteksiyon laban sa lahat na uri ng kapangyarihan ng masasamang nilalang,
masasamang elemento, masasamang espiritu at mga demonyo.

2. Depensa sa bala at lahat na uri ng patalim

3. Magaling sa kahilingan

4. Swerte sa trabaho at negosyo

5. Kabal at kunat pisikal at espiritual

6. Tagabulag

7. Tagaliwas kapahamakan at kapanganiban

8. Depensa sa lahat na uri ng sakuna, aksidente, trahedya at kalamidad

9. Proteksyon sa lahat na uri ng sumpa ng tao at mga elemento

10. Upang hindi madalas kapitan ng sakit material

11. Pampalubag-loob, pampawi ng galit

12. Nagpapatibay ng relasyon mo sa Deus Alpha et Omega Infinito de Deus

At marami pang iba.
Miyerkules, Disyembre 11, 2019

Get Your E-books Now : Talisman, Amulet and Esoteric Book Shop

Talisman, Amulet And Esoteric Book Shop falls into a RELIGION & SPIRITUALITY line of business to help indigenous people living in the mountains of Mindanao, Philippines. We are helping them since 2015 by giving them some living basic needs like clothes, slippers, foods and educational supplies for their studying students. 

The books here are design and publish for those people who choose to walk in esoteric path of life. By using the books here in shop, people will learn the secret of being a spiritual and physical warrior against evil spirits and evil doers. They will learn also the art of healing using short prayers, mantras and orations. Perform miracles, exorcism, shielding self from swords and bullets, learn the art of invisibility, charms and love potions.

Be practical, be protected, be charmed and be loved. Visit, get, study and learn. Good luck! 

1. E-book For Healing : Potente Contra Malum
2. E-book for Healing : Libro Secreto ng Manggagamot
3. E-book for Love Potion : Obra Sarata Cadena De Amor

Miyerkules, Nobyembre 20, 2019

Sagradong Karunongan : Panalangin Sa Pagharap Sa KorteBAGO UMALIS NG BAHAY AY MANALANGIN

1-AMA NAMIN

ISUNOD ANG KAHILINGAN.

AT ISUNOD ANG ORACIONG ITO NG 9 NA BESES:

ARAM AKDAM ACSADAM
ABESTE ABITE ABITEM

AMAM SANCTUM
AMAM TACA
AMAM SABAB

LAMUROC MILAM
EGOSUM AH PHU

ITO RIN ANG MGA ORACIONG IUUSAL NG PAULIT-ULIT HABANG NASA KORTE

kung meron mga documento o mga papeles na hindi approvahan ay maaprovahan at maibalik ang mga papel sa may-ari.
Pangbasbas, Kaligtasan, Proteksyon, Depensa at Pambakod Sa Sarili


ang pormulang ito ay ginagamit na pangbasbas, kaligtasan, proteksyon, depensa at pambakod kapag sinasambit ng tatlong beses at iihip sa sarili. ito ang isa sa lihim na pangalan ng deus ama, deus anak, at deus espiritu santo.

AVELATOR

AVETEMIT

AVETILLO


Upang Lumayas Ang Masamang Espiritu


PALAYAS SA MASAMANG ESPIRITU 

Manalangin: 1 AMA NAMIN 

Usalin ito ng tatlong beses 

"MURMURLUM MURMURTUM MURCIATUM

LANCES NATUS APRUET EGO AMIT 

UT NOUT MAUT SEMAPOS TERFITA ESTAMOS 

PERFITER NOTARIN"

Ihihip sa tuktok ng maysakit at sa tubig na ipaiinom sa kanya

Gamot sa Lahat ng Karamdamang Pisikal

ITO NAMAN ANG SASAMBITIN NG 9 NA BESES SA TUKTOK NG TAONG GAGAMOTIN O SA TUBIG NA IINOMIN NG TAONG MAY KARAMDAMAN UPANG MAIPSAN AT MALUNASAN ANG SAKIT NITO. AKIN SIYANG PAGAGALINGIN AT HINDI KO ILALAGAY SA KAHIHIYAN ANG AKING LINGKOD NA SIYANG GAGANAP NG NASABING PANGGAGAMOT.


"TUTARIAM"Proteksyon Laban sa Sumpa at Kamalasan

ITO NAMAN ANG INYONG ISUSULAT SA APAT NA SULOK NG INYONG TAHANAN AT SA BANDANG GITNA NITO UPANG KAYO AY LAYOAN NG ANUMANG SUMPA AT KAMALASAN SA BUHAY NA DULOT NG MGA NEGATIBONG ENERHIYA AT SUMPA NG MASASAMANG NILALANG. SA PAMAMAGITAN NG SALITANG ITO AY AKING ITATABOY ANG LAHAT NA KAMALASAN AT SUMPA SA LAHAT NA NANANAMPALATAYA SA AKIN.


"EMETESE"
Lunes, Nobyembre 18, 2019

Ang Rebelasyon at Ebanghelyo ng S.A.T.O.R Deus Ama


ANG IPINAHAYAG NG DEUS AMA SA AKIN BILANG INYONG LINGKOD NOONG MAYO 1, 2012 SA PAMAMAGITAN NG ISANG PANGITAIN O PANAGINIP AY AKING PINAGSIKAPANG ISULAT UPANG MABATID NG LAHAT NG SANGKATAOHAN SA BUONG MUNDO ANG DAKILANG PAGPAPAHAYAG AT EBANGHELYO MULA SA DEUS AMA. 

SA AKING PANGITAIN AY NAKAUPO AKO SA ISANG BUNDOK NA HINDI KO NALALAMAN SAANG PARTE NG SANGLIBOTAN IYON. NATATANAW KO ANG BUONG PALIGID AT ANG KARAGATAN MULA SA BUNDOK NA IYON. NAKAHARAP AKO SA SILANGANAN AT NAKATITIG AKO SA MAASUL-ASUL NA KALANGITAN. MALAMIG ANG SIMOY NG HANGIN AT HINDI KO ALINTANA ANG INIT MULA SA SINAG NG ARAW. HABANG AKO AY PATULOY NA NAGMAMASID AT NAKIKIRAMDAM SA KAPALIGIRAN, DUMATING SA AKIN ANG ISANG TINIG NA TINATAWAG ANG AKING PANGALAN NA ANIMOY KULOG AT KIDLAT NA NAGMULA SA ALAPAAP. NAGULAT AKO SA AKING NARINIG AT NANGINIG SA SOBRANG TAKOT.

HUWAG KANG MATAKOT, AKO ANG DEUS NA MAKAPANGYARIHAN SA LAHAT. ANG DEUS NI ABRAHAM, ANG DEUS NI JACOB AT DEUS NI ISAAC NA SIYANG AKING MGA TAPAT NA PROPETA.

AKO’Y NAGPATIRAPA SA LUPA UPANG SUMAMBA SA HARAPAN NG TINIG NA NAKIKIPAG-USAP SA AKIN.


NGAYON, BUKAS AT MAGPAKAILANMAN, IKAW NA AKING LINGKOD AY TATAWAGING “KUMANDER SATOR” BILANG TANDA NG ISANG TAONG AKING PINAGKATIWALAAN NG MGA SALITANG HINDI GINAWA NG TAO KUNDI SIYANG AKING SALITA SA AKING KAHARIAN SA IKATLONG LANGIT NA SIYA RING GINAGAMIT NG MGA TAPAT KONG MGA ANGHELES. IKAW AY GAGAWIN KONG ISA SA AKING MGA MGA HUKBO LABAN SA LAHAT NA PWERSA NG MGA DEMONYO AT SA LAHAT NA SUWAIL SA AKING KALOOBAN.

ANG PANAHON AY PALAPIT NA NG PALAPIT. NA AKING KUKUHANIN ANG SAGANA’Y AKIN AT LILIPOLIN ANG MGA HINDI SA AKIN. KINALULUGDAN KONG LINGKOD, DALHIN MO ANG AKING MGA SALITA SA BUONG SANSINUKOB UPANG KANILANG MAALAMAN NA ANG PANAHON AY MALAPIT NA. IKWENTAS MO SA IYONG LEEG, ISULAT MO SA IYONG PUSO AT BIGKASIN MO SA IYONG MGA KAPATID NA AKO ANG DEUS NA MAKAPANGYARIHAN SA LAHAT AY SI “AKO NGA”. TANGGAPIN MO ANG AKING MGA SALITA NGAYON AT IPALAGANAP MO SA BUONG MUNDO.

ANG SINALITA NG DEUS AMA;

“MINAHAL KONG MGA ANAK, AKO ANG DEUS AMA NA LUMALANG NG LANGIT AT LUPA, AT SA AKING KAPANGYARIHAN AY NILALANG KO ANG LAHAT NA INYONG NAKIKITA AT HINDI NAKIKITA. AKO ANG BUKAL NG BUHAY AT SA PAMAMAGITAN NG KABANAL-BANALAN KONG MGA SALITA AY NILALANG KO KAYO NA MGA LALAKE AT MGA BABAE. AKO RIN ANG NAGPANUKALA AT LUMALANG NG KARAGATAN AT SA LAHAT NA NANINIRAHAN NIYAON. GAYUNDIN SA KAGUBATAN AY NILIKHA KONG MAY KASAGANAAN NG MGA PANANIM AT KAHAYOPAN UPANG MAPAPAKINABANGAN NG SANGKATAOHAN LALO NA SA MGA TAONG NAGTITIWALA SA AKING BANAL AT MAKAPANGYARIHANG PANGALAN. AKO ANG DEUS AMA NA NAGPADALA NG AKING MGA PROPETA, PINAKAMAMAHAL AT BUGTONG KONG ANAK NA SI HESUKRISTO UPANG GAWIN ANG AKING KALOOBAN SA BUONG SANGKALUPAAN.

AKING PAGPAPALAIN ANG MGA TAONG NAG-IINGAT NG AKING BANAL NA PANGALAN AT GUMAGANAP NG AKING KALOOBAN NA IPINAG-UTOS KO SA INYO. NGUNIT KAPARUSAHANG WALANG HAGGAN ANG AKING IPAPATAW SA MGA TAONG HINDI KUMIKILALA SA MGA SALITANG AKING IPINAPADALA SA PAMAMAGITAN NG AKING MGA PROPETA AT KAISA-ISA KONG ANAK AT SILAY NAGSILAKAD SA MGA LAKAD NG KANILANG MGA SARILING KATHA AT HUMIWALAY SA AKING BANAL NA SALITA AT NAGSIGAWA NG MGA GAWANG HINDI KO IPINAG-UUTOS.

DAPAT NINYONG MABATID NA ANG BUONG TUNGKOLIN NG TAO AY PAPURIHAN AKO AT SUMUNOD SA LAHAT NA KAUTOSAN NA AKING INIUUTOS SA INYO.

AKO ANG DEUS AMA NA SIYANG MAY-ARI NG BAWAT KALULUWA. ANG TAO NA MAMAMATAY AY HUMIHIWALAY ANG KANYANG KALULUWA MULA SA KATAWANG LUPA, ANG KANYANG KATAWAN AY BABALIK SA LUPA AT ANG KALULUWA NITO’Y AKING HAHATOLAN AYON SA KANYANG GAWA NOONG SIYA AY NABUBUHAY.MAPALAD ANG MGA TAONG GUMAGANAP NG TAPAT SA KANILANG MGA TUNGKOLIN SA AKIN AT SILA’Y BIBIGYAN KO NG GANTIMPALA SA AKING KAHARIAN AT BUHAY NA WALANG HANGGAN.

ANG MGA TAONG SUMUSUNOD SA AKING KALOOBAN AY ITATALA KO ANG KANILANG MGA PANGALAN SA AKLAT NG BUHAY AT AKO’Y MAGIGING AMA NILA AT SILA’Y MAGIGING AKING MGA ANAK AT TAGAPAGMANA NG AKING KAHARIAN.


UKOL SA MGA TAONG SUWAIL SA AKING KALOOBAN AT KAUTOSAN, SILA’Y KAKATOK SA AKING PINTO NGUNIT HINDI KO SILA BUBUKSAN, SILA’Y MAGSIHANAP SA AKIN NGUNIT HINDI NILA AKO MASUMPONGAN, SILA’Y MAGSITAWAG SA AKING PANGALAN NGUNIT ILALAYO KO ANG AKING PANDINIG MULA SA KANILA AT SILA’Y PARURUSAHAN KO SA APOY NA WALANG HANGGAN.

ANG MGA TAONG MAPAKIAPID, MAPAGSAMBA SA DIOSDIOSAN AT SA MGA LARAWANG INANYOAN NA GINAWA SA KAMAY NG TAO, MGA MAMAMATAY-TAO, MGA MAPATUNGAYAW, MGA SINUNGALING, MGA NAGMAMALABIS SA KAPWA, MGA SUWAIL SA MAGULANG, MGA MAGLALASING AT MGA TAONG NABABALOT SA BISYO AT MAKAMUNDONG KALAYAWAN, SILA’Y HINDI MAKAKALIGTAS SA KAMAY NG AKING PAGHIHIGANTI.AKO ANG DEUS AMA NA TUMATAWAG SA INYO UPANG KAYO’Y MAGSIPAGSISI AT GAWIN ANG AKING KALOOBAN HABANG MAY PANAHON PA.

SAPAGKAT DARATING ANG PANAHON NA ANG KALIGTASAN AY AKING IPASASARA AT MAGIGING HULI NA ANG LAHAT DOON SA MGA TAO NA GUMAWA NG KASAMAAN. 

GAYA NG SA KAPANAHONAN NI NOE NA SIYA KONG MAHAL NA LINGKOD SA KANYANG KAPANAHONAN, MARAMI ANG AKING TINAWAG NGUNIT WALONG KALULUWA LAMANG ANG NAGSIPASOK SA ARKA NG BUHAY UPANG MALIGTAS SA AKING POOT SA PAMAMAGITAN NG TUBIG.


SA DARATING NA MGA HULING ARAW SA AKING PAGPARITO, KAYONG MGA NAGTITIWALA SA AKIN AT GUMANAP NG AKING KALOOBAN AY HUWAG MANGATAKOT, SAPAGKAT MAGAGANAP ANG MGA MALALAKING SAKUNA, TRAHEDYA AT KALAMIDAD, ILILIPAT KO ANG MGA BUNDOK TUNGO SA KAPATAGAN AT BIBIAKIN KO ANG MGA LUPA.


ANG MGA KAHOY AT BATO AY MAGSITALON UPANG AKO’Y PURIHIN AT MANGAPAHAMAK ANG MGA TAONG HINDI PINUPURI ANG BANAL KONG PANGALAN. 


DARATING AKO NA MAY TINIG NG KULOG AT KIDLAT AT ANG MGA TAONG NAKAKAALAM NG AKING MGA SALITA LAMANG ANG MAKAKAALAM AT MAKAKAUNAWA. ANG MGA TAONG MANGGAGAWA NG MASASAMA AY MANGAWALAN NG ULIRAT DAHIL SA KAKILA-KILABOT KONG TINIG NG AKING PAGKAPOOT SA KANILA.


YAYANIG ANG SANGKALUPAAN SA AKING PAGHIHIGANTI AT SAKA NILA MAPAGTANTO NA AKO, ANG DEUS AMANG MAKAPANGYARIHAN SA LAHAT NA KANILANG SINUWAY AT HINDI PINAKINGGAN AY SI “AKO NGA” ANG SIYANG BANAL AT MAKAPANGYARIHAN KONG PANGALAN.


MINAMAHAL KONG MGA ANAK, MAGING MASIGASIG AT MATATAG SA INYONG PINANGHAHAWAKANG PANANAMPALATAYA SA AKIN, ITO LAMANG ANG NATATANGING PARAAN UPANG KAYO’Y AKING DEPENSAHAN AT PROTEKSYONAN SA LAHAT NA DARATING NA MGA SAKUNA.


INGATAN NINYO ANG AKING MGA SALITA AT GAMITIN ANG MGA ITO SA ORAS NA KINAKAILANGAN. HUWAG GAMITIN ANG MGA BANAL NA MGA SALITANG ITO SA MGA BAGAY NA WALANG KABULOHAN.

NAGISING AKO SA AKING MAHIMBING NA PAGKAKATULOG AT DOON NATAPOS ANG REBELASYON NG DEUS AMA NA KANYANG IPINAHAYAG SA AKIN. TAOS PUSO KONG TINANGGAP ANG MGA SALITA AT MGA TAGUBILIN NG DEUS AMA SA AKIN AT INUMPISAHAN KO ITONG ISULAT UPANG MAGANAP ANG KAUTOSAN AT KALOOBAN NG DEUS AMA NA INIAATANG NIYA SA AKING BALIKAT. MAPALAD ANG MGA TAONG MAGTITIWALA SA MGA BANAL NA SALITA NG DEUS AMA AT GUMAGANAP NG KANYANG KALOOBAN SAPAGKAT SILA AY MAGMAMANA NG BUHAY NA WALANG HANGGAN. KAPAHAMAKAN SA MGA TAONG HINDI PINAHAHALAGAHAN ANG MGA SALITA AT BABALA SA REBELASYONG ITO BAGKUS KANILANG HINAHAMAK.


AKO SI “KUMANDER SATOR” NA SIYANG NAGPAPATOTOO SA MGA PANGYAYARING NAGANAP NA REBELASYON NG DEUS AMA.

Sabado, Nobyembre 16, 2019

Trespicos AAA - ROMA Protection and Lucky Charm Medallion1. Matuto sa panggagamot gamit ang medalyang ito at ang kanyang mga lihim na karunongan. Ang medalyang ito ay tumatayo at sumisimbolo ng Santisima Trinidad ang AMA, ANAK AT ESPIRITU SANTO.

2. Maging ligtas sa kapahamakan at kapanganiban.

3. Isuot ito upang maproteksyonan laban sa mga gawang masasama gaya ng kulam, barang, tigalpo, palipad-hangin, bati usog at lahat na kahalintulad nito.

4. Upang ika'y katatakotan ng mga nilalang na nasa ilalim ng pwersa ng kadiliman ay mangyaring huwag itong ihiwalay sa iyong katawan. Ikaw ay magbibihis ng liwanag sa tuwi-tuwinang suot mo ang medalyang ito.

5. Upang hindi ka basta basta tatablan ng bala at patalim mula sa mga taong nais kitilin ang iyong buhay sikaping malaman ang secreto ng paggamit ng medalyon na ito.

6. Upang ikaw ay hindi mapansin o makita ng mga kalaban o ng mga taong masasama na humahabol o naghahanap sayo.

Marami pa ang nagagawa ng medalyang ito kung tayo ay marunong sumunod sa mga ipinag-uutos ng Deus nating makapangyarihan sa lahat at ating mgawa ang Kanyang mga kalooban, tayo ay tunay na hindi pababayaan. 


Saint Benedict Protection and Lucky Charm Medallion
1. Protektahan ang inyong sarili at mga mahal sa buhay laban sa mga mangkukulam, mambabarang, masasamang espiritu, masasamang nilalang at mga masasamang loob. 


2. Mangyari ang mga mabuting kahilingan sa Deus sa tulong ng mahimalang medalya ni San Benito, alamin lamang ang mga secreto ng paggamit ng medalya upang maisakatuparan ang mga ninanais.


3. Matutong manggamot ng mga may karamdaman sa pamamagitan ng mahimalang medalya ni San Benito gamit ang mga lihim na karunongan na nakatala sa testamento ng medalyon.


4. Palayasin ang mga demonyo at masasamang espiritu  na sumasapi sa katawan ng tao. Gamit ang medalya at ang testamento nito ay magagawa mong itaboy ang mga alagad ni satanas at kahit sa satanas palayo sa katawan ng kanilang mga sinasapian.


5. Maging ligtas sa lahat na kapahamakan, kapanganiban, sakuna, tukso, trahedya at sa kahit anong kalamidad. 
Mga Mahiwaga at Mahimalang mga Testamento

Dito sa site na ito matutunghayan ang mga aklat na naglalaman ng mga mahiwagang mga salita  na ginagamit ng ating mga kanunununoan sa pagpapagaling ng mga may sakit, sa pagpapalayas ng mga masasamang espiritu, sa eksorsismo, kaligtasan sa kapahamakan at kapanganiban, gayuma, mga secreto sa pagpapalago ng mga negosyo, upang magtagumpay sa buhay, pamarusa sa mga masasamang nilalang at paglaban sa mga itim na kapangyarihan na ginagamit ng mga mangkukulam at mambabarang. Dito rin matutunghayan ang mga testamento sa pagbababas at pagconsagra ng mga gamit espirituwal, secreto upang matupad ang mga kahilingan at marami pang iba. Unahing gawin ang kalooban ng Deus upang makamtan ang bisa mga karunongang lihim na nakatala sa mga testamento sa site na ito. Mahalin ang Deus una sa lahat at mahalin ang iyong kapwa na gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Kung nauuhaw ang kapuwa ay iyo siyang painomin, kung nagugutom ang iyong kapwa ay iyo siyang pakainin at kung nagkasala laban sa iyo ay iyo siyang patawarin. Ang pagkatakot sa Deus ay simula ng mga karunongan. Walang magtatanim ng mabuti na aani ng masama ni magtatanim ng masama na aani ng mabuti. Ingatan ang iyong sarili at humiwalay sa bawat gawa ng masasama upang malubos ang pagiging lingkod ng Deus banal sa Kanyang harapan. 

Handa ka na ba sa misyon na ito? Kung gayon, bisitahin na ang site na ito, kumuha ng kopya ng mga testamento at mag umpisang aralin ito. I-click lamang ang button sa ibaba na kulay asul.7 Llaves et 7 Vertudes7 LLAVES ET 7 VERTUDES(IILAN LAMANG ITO SA MGA NILALAMAN NG AKLAT NA ITO)

1. PANALANGIN SA PITONG SUSI NA ISASAGAWA PAGKAGISING SA ARAW-ARAW
2. DASAL SA 7 SELYOS NA ISASAGAWA BAGO MATULOG
3. KALIGTASAN SA KAPAHAMAKAN AT KAMATAYAN
4. 7 SELLOS / PITONG TATAK: PANAWAGAN AT PAG-UUTOS
5. 7 LLAVES SA PITONG SUSON NG LANGIT
6. PROSESO NG PAGGAMIT NG 7 SUSI.
7. 7 VERTUDES SA PITONG SUSON NG LANGIT
8. PROSESO NG 7 VERTUDES:
9. 7 OJOS, O PITONG MATA NA LUMABAS SA MATA NG INFINITO DEUS
10. PROSESO NG PAGPAPAANDAR
11. 7 CABESAS
12. 7 BRASOS NG KAPANGYARIHAN
13. 7 BAKAS, ANG 7 PANGALAN NG DIYOS NG MGA HENTIL
14. 7 CUERPOS : PITONG KANUNUAN NA SINASAMBA NG MGA HEBREO.
15. 7 SULOK NG KAPANGYARIHAN
16. 7 ILAWAN
17. PANGALAN NG INFINITO DEUS SA PAGKA-HENTIL
18. KALIGTASAN ITO SA ILALIM NG SILONG NG LANGIT
19. 12 EXCELENCIAS NA NAKAPALIBOT SA DIYOS AMA
20. SINAG NG KALIWANAGAN TATLONG TALIM
21. 7 ESPIRITUS
22. 7 PANGALAN NG DIYOS
23. 7 ESPIRITU NG KARUNUNGAN
24. PANGGAMOT SA NAAALIHAN NG MASAMANG ESPIRITU
25. PANGALAN NG DIYOS NA MANDIRIGMA
26. 7 HUNOS NG 7 OJOS
27. PANLABAN AT DEPENSA SA LAHAT NG MASAMA
28. KAPANGYARIHAN SA MAHIGPITANG LABANAN
29. MANTRA SA BAWAT CHAKRA
30. 7 x 7 LLAVES
AT MARAMI PANG IBA.

Libro Secreto ng SatorLIBRO SECRETO NG SATOR

(NARITO ANG IILAN SA MGA NILALAMAN NG AKLAT NA ITO)

1. PANALANGIN/DEBOSYON
2. KASAYSAYAN NG SATOR
3. MGA BASAG NG SATOR CORONADOS AT HINDI CORONADOS
4. MGA PANGALAN NG DEUS NA NAKAPALOOB SA SATOR
5. MGA PANGALAN N ANGHEL NA NAKAPALOOB SA SATOR
6. MGA PANGALAN NG DEUS NA NAKAPALOOB SA MEDALYA NG SATOR
7. PANALANGIN SA MEDALYA NG SATOR
8. PANALANGIN SA KAHILINGAN
9. PAGTAWAG SA APAT NA SULOK NG MUNDO
10. KABAL AT KUNAT
11. PANGPAHINA NG KALABAN
12. PANGONTRA SA ASWANG
13. KALIGTASAN SA LAHAT NA SAKUNA AT KAPANGANIBAN
14. PAMPAANDAR NG ORACION IDUGTONG SA DULO
15. REBUELTAR/PAMPABALIK/PAMPATALBOG
16. UPANG MATAKOT ANG MGA KALABAN
17. TAGABULAG
18. TIGALPO
19. PANGALAN NG SANTONG IBONG MAY BASTON
20. BASAG NG INRI NA AYAW PUTUKAN. SUBOK NA ITO
21. SALITANG AYAW PUTOKAN NG BARIL
22. PAMPABALIK NG BALA
23. PANGALANG BANAL; AYAW PUTUKAN NG ARMAS
24. MABISANG PODER
25. PODER CABAL
26. SAGRADONG CABAL CONTRA BALA, PATALIM AT APOY
27. MAKAPANGYARIHANG MGA PANGALAN NG DEUS NI HARING SOLOMON
28. TAGALIHIS BALA/BARILAN
29. PANIRA NG ARMAS
30. CABAL: ANG LIHIM NA PANGALAN NG VIRGEN NA GINAWA PARA SA DIGMAAN
AT MARAMI PANG IBA.

Potente Contra MalumPOTENTE CONTRA MALUM (KAPANGYARIHAN LABAN SA KASAMAAN)

IILAN LAMANG ITO SA MGA KAPANGYARIHANG NAPAPALOOB SA AKLAT NA ITO

 1. PANALANGIN
 2. MGA ORACION NA PANGLABAN SA MGA MANGKUKULAM, MAMBABARANG, MANINIGALPO, AT IBA PANG TULAD NITO
 3. PANGPATAY SA KULAM
 4. PANGKALAS NG TIGALPO
 5. SA KULAM NA PINAGBUBUKOL ANG KATAWAN
 6. PANGKALAS NG TIGALPO
 7. PANGONTRA SA KAPANGYARIHAN NG KULAM
 8. PANGPALUGMOK SA MASAMANG ESPIRITU SA PALIGID MO PATI SA MAYSAKIT
 9. PANAG-ULI SA NATIGALPO
 10. PANIRA NG EPEKTO NG KULAM
 11. PANESTING SA NAKULAM
 12. PAMATAY SA MASAMANG ESPIRITU (SA MAMBABARANG AT MANGKUKULAM)
 13. GAMOT SA NABARANG NA PINAGSUSUGAT
 14. LABAN SA MASAMANG ESPIRITU
 15. TIGALPO SA ASWANG UPANG MAMATAY
 16. TIGALPO SA ENGCANTO NA MASAMA ANG GINAGAWA UPANG HINDI MAKALAPIT SA IYO AT MANGATOG SA TAKOT
 17. TIGALPO NA PANGPASUKO SA MASAMANG ESPIRITU
 18. TIGALPO SA MASAMANG ESPIRITU AT SIYA’Y AALIS SA KATAWAN NG TAONG INAALIHAN NG MASAMANG ESPIRITU
 19. TIGALPO SA MANGKUKULAM PAMATAY KUNG IHIHIP SA TUKTOK NG KINUKULAM
 20. TIGALPO SA LAMANGLUPA NA NAMININSALA ANG ABUTIN NITO AY MAMAMATAY
 21. TIGALPO SA KAPRE MAPUPUGNAW ITO
 22. TIGALPO SA TIKBALANG NAKAMAMATAY ITO SA KANILA
 23. KONTRA SA GAWAY
 24. PANAWAG SA MANGKUKULAM AT PANGSUHETO NITO
 25. TAWAY NI SAN MIGUEL TIGALPO SA LAHAT NG GUMAGAMIT NG KAPANGYARIHAN SA MASAMA
 26. MGA ESPADA NI SAN MIGUEL PANGLABAN SA KASAMAAN
 27. PANAKSAK NA SIBAT SA DIABLONG NAKASAPI O NAKASAKAY
 28. PANGONTRA SA MULTO
 29. PAMPASABOG SA MASAMANG KAPANGYARIHAN
 30. KONTRA SA ASWANG, MANANANGGAL, MAGNANAKAW NG LAKAS, MANGKUKULAM, MAMBABARANG, MGA ALAGAD NG KADILIMAN
  AT MARAMI PANG IBA.


Biyernes, Nobyembre 15, 2019

Talisman, Amulet and Esoteric Book Shop

Talisman, Amulet And Esoteric Book Shop falls into a RELIGION & SPIRITUALITY line of business to help indigenous people living in the mountains of Mindanao, Philippines. We are helping them since 2015 by giving them some living basic needs like clothes, slippers, foods and educational supplies for their studying students. The books here are design and publish for those people who choose to walk in esoteric path of life. By using the books here in shop, people will learn the secret of being a spiritual and physical warrior against evil spirits and evil doers. They will learn also the art of healing using short prayers, mantras and orations. Perform miracles, exorcism, shielding self from swords and bullets, learn the art of invisibility. This amulet is absolutely vital for all-round general protection. Both sides of the medallion contain secret mantras and objects that bring cosmic protection. It offers the wearer protection against all forms of dangers, including dangers from bad spirits, accidents, natural disasters, and bad intentions of people. Wear it if you are travelling often, or frequent places which are prone to natural disasters - such as volcanic regions, earthquake areas, coastal regions and flood zones. It is also essential for those who are involved with esoteric work such as geomancy and astrology. This medallion protects you from developing illness. It is inscribed with secret mantras. Wear it touching your skin, close to your chest area to stay protected at all times. It has been designed to invite luck that will grant you your most desired wish, be it love, happiness, money or children. It also serves us against bullets, bows, arrows and any deadly weapons. Authentic design. Wear this amulets to be protected from being harm by evil spirits, bad elements, calamities and tragedies. Protection also from black magic, black spells and against witchcraft. It also brings lucks to those people who wear this. Enjoy yourself with love, money and good carriers and opportunities. Perfect gifts for birthdays, anniversaries, weddings and other similar occasions. Be practical, be protected, be charmed and be loved. Visit, get, study and learn. Good luck! 


Lunes, Oktubre 28, 2019

Ang Vertudes Ng Kahoy Na Naging Bato

KAHOY NA NAGING BATO (Pertified Wood)

ang kahoy na naging bato ay mahusay na sangkap sa bote de guerrero bilang pangkabal o pangkunat sa katawan. biak-biakin ito ng maliliit at ipasok sa bote o garapa kasama ng ibang sangkap ng pangkabal at lagyan ng langis ng niyog na ginawa sa biyernes santo. mas mainam ang langis ng niyog na walang mata o iisa lamang ang mata. 


Ang Vertudes ng Bulalakaw

BULALAKAW (ORIHINAL)

ang bulalakaw ay isang asteroids o meteorites na matatagpoan sa kalawakan ng ating uniberso.

pinaniniwalaang ang taong makakakuha ng bulalakaw o nag-iingat nito ay hindi basta-basta tinatablan ng anomang matatalas na bagay kung itoy gagawing kwentas o habak. ang bulalakaw ay pinaniniwalaang sagradong bato na binabantayan ng mga espiritung tagapagbantay ng ating kalawakan. 

isang patotoo nito ay may nabigyan ako noon na isang hepe ng pulisya na hindi ko na babanggitin pa ang kanyang pangalan. ang bulalakaw na iyon ay ginawa kong kwentas at ipinagkaloob ko sa taong iyon. dumating ang panahon na siya ay sinaksak ng kanyang bayaw (kapatid ng kanyang misis) sa likoran gamit ang matalas at mahabang punyal/kutsilyo dahil sa inggit nito. laking gulat ng mga tao doon sapagkat nakita nila sa kanilang mga mata na inundayan ng saksak sa likoran ang mamang pulis ngunit hindi man lang ito nasugatan. pinagtulongang awatin ng mga tao doon ang taong nanaksak at ang ibay hindi nakapagtimpi ay nasaktan nila ang taong iyon at dahil pulis ang kanyang sinaksak, nakulong yaong tao na iyon. bumalik sa akin ang pulis na iyon at nagpapasalamat. ang sabi ko’y sa deus ka magpapasalamat dahil sa kaloob na instrumentong nakapagligtas ng buhay. dagdag pa niya na nagkaroon ng biglaang drug testing ang kanilang presinkto at laking gulat ng nurse na kumukuha sa kanya ng dugo dahil nakasampung tusok na siya ng karayom sa daliri ng pulis na iyon ay hindi niya ito tinatablan. doon napaisip ang pulis na nakakabit pala sa kanyang leeg ang kanyang kwentas kaya dali-dali siyang pumunta sa c.r. at tinanggal niya ang kanyang kwentas, doon pa lang siya nakuhanan ng dugo. nakita ng kanyang mga taohang pulis ang buong pangyayari kaya sa ngayon ay madalas siyang naging bulong-bulongan sa hanay nila na ang kanilang hepe ay may mabisang pangkabal at pangkunat sa katawan upang hindi tatablan. ang hepe na iyon ay ubod ng kabaitan, tapat sa tungkolin at maawain sa kapwa. ito ang nakikita kung dahilan na mas lalong bumibisa ang bulalakaw sa kanya.


Mutya Ng Langka

“Mutya ng Langka (buto ng langka na naging bato)”

ang bisa nito, kapag ito umano'y inilagay sa bibig ng isang nanganganak ay walang pagsalang madaling lalagsang ang bata at hindi maghihirap ang ina. Ang mga manghihilot na may mutya ng langka ay madaling nakakapagpalabas ng bata sa tuwing may sinaklolohan itong nanganganak. mainam din sa negosyo. ingatan din dahil mapapalapit ka sa tukso, kung ikaw ay lalake ay lapitin ka ng babae gayun din sa babae maging lapitin ng lalake.


Ang Vertudes ng Batong Lagpasan

“Batong Lagpasan (Bato na may sinturon na umiikot gaya ng planetang saturn)”

ang vertudes nito ay kayang lagpasan ang mga suliranin sa buhay, kayang lagpasan ang sinomang masasamang loob at masasamang nilalang na hindi siya namamalayan, kayang lagpasan ang mapanganib na daan, gubat, karagatan at himpapawid, taguliwas, iwas sita sa mga lansangan at tagabulag.


Mag-aral At Matuto Ng Mga Bagay Na Kababalaghan At Kapaki-pakinabang

1. Mahilig ka ba sa mga kababalaghan o sa mga gawaing paranormal? 2. Namangha ka ba sa mga taong may kakayahang magpapalayas...