Mga Post

Ipinapakita ang mga post mula sa 2019

7 Llaves Protection and Lucky Charm Medallion

Imahe
Order Now Husay at Galing ng Medalya 1. Proteksiyon laban sa lahat na uri ng kapangyarihan ng masasamang nilalang, masasamang elemento, masasamang espiritu at mga demonyo. 2. Depensa sa bala at lahat na uri ng patalim 3. Magaling sa kahilingan 4. Swerte sa trabaho at negosyo 5. Kabal at kunat pisikal at espiritual 6. Tagabulag 7. Tagaliwas kapahamakan at kapanganiban 8. Depensa sa lahat na uri ng sakuna, aksidente, trahedya at kalamidad 9. Proteksyon sa lahat na uri ng sumpa ng tao at mga elemento 10. Upang hindi madalas kapitan ng sakit material 11. Pampalubag-loob, pampawi ng galit 12. Nagpapatibay ng relasyon mo sa Deus Alpha et Omega Infinito de Deus At marami pang iba. Note : We do not ship international. Items will be shipped with 7 Llaves Book For more information please don't hesitate to message us. Thank You! Click Here to Order

8AD-4T / OX Protection and Lucky Charm Medallion

Imahe
Order Now Husay at Galing ng Medalya 1. Proteksiyon laban sa lahat na uri ng kapangyarihan ng masasamang nilalang, masasamang elemento, masasamang espiritu at mga demonyo. 2. Depensa sa bala at lahat na uri ng patalim 3. Magaling sa kahilingan 4. Swerte sa trabaho at negosyo 5. Kabal at kunat pisikal at espiritual 6. Tagabulag 7. Tagaliwas kapahamakan at kapanganiban 8. Depensa sa lahat na uri ng sakuna, aksidente, trahedya at kalamidad 9. Proteksyon sa lahat na uri ng sumpa ng tao at mga elemento 10. Upang hindi madalas kapitan ng sakit material 11. Pampalubag-loob, pampawi ng galit 12. Nagpapatibay ng relasyon mo sa Deus Alpha et Omega Infinito de Deus At marami pang iba. Click Here to Order

Get Your E-books Now : Talisman, Amulet and Esoteric Book Shop

Talisman, Amulet And Esoteric Book Shop falls into a RELIGION & SPIRITUALITY line of business to help indigenous people living in the mountains of Mindanao, Philippines. We are helping them since 2015 by giving them some living basic needs like clothes, slippers, foods and educational supplies for their studying students.  The books here are design and publish for those people who choose to walk in esoteric path of life. By using the books here in shop, people will learn the secret of being a spiritual and physical warrior against evil spirits and evil doers. They will learn also the art of healing using short prayers, mantras and orations. Perform miracles, exorcism, shielding self from swords and bullets, learn the art of invisibility, charms and love potions. Be practical, be protected, be charmed and be loved. Visit, get, study and learn. Good luck!  1. E-book For Healing :  Potente Contra Malum 2. E-book for Healing :  Libro Secreto ng Manggagamot 3. E-book fo

Sagradong Karunongan : Panalangin Sa Pagharap Sa Korte

Imahe
BAGO UMALIS NG BAHAY AY MANALANGIN 1-AMA NAMIN ISUNOD ANG KAHILINGAN. AT ISUNOD ANG ORACIONG ITO NG 9 NA BESES: ARAM AKDAM ACSADAM ABESTE ABITE ABITEM AMAM SANCTUM AMAM TACA AMAM SABAB LAMUROC MILAM EGOSUM AH PHU ITO RIN ANG MGA ORACIONG IUUSAL NG PAULIT-ULIT HABANG NASA KORTE kung meron mga documento o mga papeles na hindi approvahan ay maaprovahan at maibalik ang mga papel sa may-ari. Order Complete Book Here Order Complete Book Here

Pangbasbas, Kaligtasan, Proteksyon, Depensa at Pambakod Sa Sarili

Imahe
ang pormulang ito ay ginagamit na pangbasbas, kaligtasan, proteksyon, depensa at pambakod kapag sinasambit ng tatlong beses at iihip sa sarili. ito ang isa sa lihim na pangalan ng deus ama, deus anak, at deus espiritu santo. AVELATOR AVETEMIT AVETILLO Order Complete Book Here Order Complete Book Here

Upang Lumayas Ang Masamang Espiritu

Imahe
PALAYAS SA MASAMANG ESPIRITU   Manalangin:   1 AMA NAMIN   Usalin ito ng tatlong beses   "MURMURLUM MURMURTUM MURCIATUM LANCES NATUS APRUET EGO AMIT  UT  NOUT MAUT SEMAPOS TERFITA  ESTAMOS  PERFITER NOTARIN" Ihihip sa tuktok ng maysakit  at sa tubig na ipaiinom sa kanya Order Complete Book Here Order Complete Book Here

Gamot sa Lahat ng Karamdamang Pisikal

Imahe
ITO NAMAN ANG SASAMBITIN NG 9 NA BESES SA TUKTOK NG TAONG GAGAMOTIN O SA TUBIG NA IINOMIN NG TAONG MAY KARAMDAMAN UPANG MAIPSAN AT MALUNASAN ANG SAKIT NITO. AKIN SIYANG PAGAGALINGIN AT HINDI KO ILALAGAY SA KAHIHIYAN ANG AKING LINGKOD NA SIYANG GAGANAP NG NASABING PANGGAGAMOT. "TUTARIAM" Order Complete Book Here

Proteksyon Laban sa Sumpa at Kamalasan

Imahe
ITO NAMAN ANG INYONG ISUSULAT SA APAT NA SULOK NG INYONG TAHANAN AT SA BANDANG GITNA NITO UPANG KAYO AY LAYOAN NG ANUMANG SUMPA AT KAMALASAN SA BUHAY NA DULOT NG MGA NEGATIBONG ENERHIYA AT SUMPA NG MASASAMANG NILALANG. SA PAMAMAGITAN NG SALITANG ITO AY AKING ITATABOY ANG LAHAT NA KAMALASAN AT SUMPA SA LAHAT NA NANANAMPALATAYA SA AKIN. "EMETESE" Order Complete Book Here

Ang Rebelasyon at Ebanghelyo ng S.A.T.O.R Deus Ama

Imahe
ANG IPINAHAYAG NG DEUS AMA SA AKIN BILANG INYONG LINGKOD NOONG MAYO 1, 2012 SA PAMAMAGITAN NG ISANG PANGITAIN O PANAGINIP AY AKING PINAGSIKAPANG ISULAT UPANG MABATID NG LAHAT NG SANGKATAOHAN SA BUONG MUNDO ANG DAKILANG PAGPAPAHAYAG AT EBANGHELYO MULA SA DEUS AMA.   SA AKING PANGITAIN AY NAKAUPO AKO SA ISANG BUNDOK NA HINDI KO NALALAMAN SAANG PARTE NG SANGLIBOTAN IYON. NATATANAW KO ANG BUONG PALIGID AT ANG KARAGATAN MULA SA BUNDOK NA IYON. NAKAHARAP AKO SA SILANGANAN AT NAKATITIG AKO SA MAASUL-ASUL NA KALANGITAN. MALAMIG ANG SIMOY NG HANGIN AT HINDI KO ALINTANA ANG INIT MULA SA SINAG NG ARAW. HABANG AKO AY PATULOY NA NAGMAMASID AT NAKIKIRAMDAM SA KAPALIGIRAN, DUMATING SA AKIN ANG ISANG TINIG NA TINATAWAG ANG AKING PANGALAN NA ANIMOY KULOG AT KIDLAT NA NAGMULA SA ALAPAAP. NAGULAT AKO SA AKING NARINIG AT NANGINIG SA SOBRANG TAKOT. HUWAG KANG MATAKOT, AKO ANG DEUS NA MAKAPANGYARIHAN SA LAHAT. ANG DEUS NI ABRAHAM, ANG DEUS NI JACOB AT DEUS NI ISAAC NA SIYANG AKING MGA TAPAT N

Trespicos AAA - ROMA Protection and Lucky Charm Medallion

Imahe
ORDER NOW 1. Matuto sa panggagamot gamit ang medalyang ito at ang kanyang mga lihim na karunongan. Ang medalyang ito ay tumatayo at sumisimbolo ng Santisima Trinidad ang AMA, ANAK AT ESPIRITU SANTO. 2. Maging ligtas sa kapahamakan at kapanganiban. 3. Isuot ito upang maproteksyonan laban sa mga gawang masasama gaya ng kulam, barang, tigalpo, palipad-hangin, bati usog at lahat na kahalintulad nito. 4. Upang ika'y katatakotan ng mga nilalang na nasa ilalim ng pwersa ng kadiliman ay mangyaring huwag itong ihiwalay sa iyong katawan. Ikaw ay magbibihis ng liwanag sa tuwi-tuwinang suot mo ang medalyang ito. 5. Upang hindi ka basta basta tatablan ng bala at patalim mula sa mga taong nais kitilin ang iyong buhay sikaping malaman ang secreto ng paggamit ng medalyon na ito. 6. Upang ikaw ay hindi mapansin o makita ng mga kalaban o ng mga taong masasama na humahabol o naghahanap sayo. Marami pa ang nagagawa ng medalyang ito kung tayo ay marunong sumunod sa mga

Saint Benedict Protection and Lucky Charm Medallion

Imahe
Order Now 1. Protektahan ang inyong sarili at mga mahal sa buhay laban sa mga mangkukulam, mambabarang, masasamang espiritu, masasamang nilalang at mga masasamang loob.  2. Mangyari ang mga mabuting kahilingan sa Deus sa tulong ng mahimalang medalya ni San Benito, alamin lamang ang mga secreto ng paggamit ng medalya upang maisakatuparan ang mga ninanais. 3. Matutong manggamot ng mga may karamdaman sa pamamagitan ng mahimalang medalya ni San Benito gamit ang mga lihim na karunongan na nakatala sa testamento ng medalyon. 4. Palayasin ang mga demonyo at masasamang espiritu  na sumasapi sa katawan ng tao. Gamit ang medalya at ang testamento nito ay magagawa mong itaboy ang mga alagad ni satanas at kahit sa satanas palayo sa katawan ng kanilang mga sinasapian. 5. Maging ligtas sa lahat na kapahamakan, kapanganiban, sakuna, tukso, trahedya at sa kahit anong kalamidad.  Click Here To Get This Medal

Mga Mahiwaga at Mahimalang mga Testamento

Dito sa site na ito matutunghayan ang mga aklat na naglalaman ng mga mahiwagang mga salita  na ginagamit ng ating mga kanunununoan sa pagpapagaling ng mga may sakit, sa pagpapalayas ng mga masasamang espiritu, sa eksorsismo, kaligtasan sa kapahamakan at kapanganiban, gayuma, mga secreto sa pagpapalago ng mga negosyo, upang magtagumpay sa buhay, pamarusa sa mga masasamang nilalang at paglaban sa mga itim na kapangyarihan na ginagamit ng mga mangkukulam at mambabarang. Dito rin matutunghayan ang mga testamento sa pagbababas at pagconsagra ng mga gamit espirituwal, secreto upang matupad ang mga kahilingan at marami pang iba. Unahing gawin ang kalooban ng Deus upang makamtan ang bisa mga karunongang lihim na nakatala sa mga testamento sa site na ito. Mahalin ang Deus una sa lahat at mahalin ang iyong kapwa na gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Kung nauuhaw ang kapuwa ay iyo siyang painomin, kung nagugutom ang iyong kapwa ay iyo siyang pakainin at kung nagkasala laban sa iyo ay iyo siy

7 Llaves et 7 Vertudes

Imahe
DOWNLOAD 7 LLAVES ET 7 VERTUDES (IILAN LAMANG ITO SA MGA NILALAMAN NG AKLAT NA ITO) 1. PANALANGIN SA PITONG SUSI NA ISASAGAWA PAGKAGISING SA ARAW-ARAW 2. DASAL SA 7 SELYOS NA ISASAGAWA BAGO MATULOG 3. KALIGTASAN SA KAPAHAMAKAN AT KAMATAYAN 4. 7 SELLOS / PITONG TATAK: PANAWAGAN AT PAG-UUTOS 5. 7 LLAVES SA PITONG SUSON NG LANGIT 6. PROSESO NG PAGGAMIT NG 7 SUSI. 7. 7 VERTUDES SA PITONG SUSON NG LANGIT 8. PROSESO NG 7 VERTUDES: 9. 7 OJOS, O PITONG MATA NA LUMABAS SA MATA NG INFINITO DEUS 10. PROSESO NG PAGPAPAANDAR 11. 7 CABESAS 12. 7 BRASOS NG KAPANGYARIHAN 13. 7 BAKAS, ANG 7 PANGALAN NG DIYOS NG MGA HENTIL 14. 7 CUERPOS : PITONG KANUNUAN NA SINASAMBA NG MGA HEBREO. 15. 7 SULOK NG KAPANGYARIHAN 16. 7 ILAWAN 17. PANGALAN NG INFINITO DEUS SA PAGKA-HENTIL 18. KALIGTASAN ITO SA ILALIM NG SILONG NG LANGIT 19. 12 EXCELENCIAS NA NAKAPALIBOT SA DIYOS AMA 20. SINAG NG KALIWANAGAN TATLONG TALIM 21. 7 ESPIRITUS 22. 7 PANGALAN NG DIYOS 23. 7 ESPIRITU NG KARUNUNGAN 24. PANGGAMOT SA NAAA

Libro Secreto ng Sator

Imahe
ORDER HERE LIBRO SECRETO NG SATOR (NARITO ANG IILAN SA MGA NILALAMAN NG AKLAT NA ITO) 1. PANALANGIN/DEBOSYON 2. KASAYSAYAN NG SATOR 3. MGA BASAG NG SATOR CORONADOS AT HINDI CORONADOS 4. MGA PANGALAN NG DEUS NA NAKAPALOOB SA SATOR 5. MGA PANGALAN N ANGHEL NA NAKAPALOOB SA SATOR 6. MGA PANGALAN NG DEUS NA NAKAPALOOB SA MEDALYA NG SATOR 7. PANALANGIN SA MEDALYA NG SATOR 8. PANALANGIN SA KAHILINGAN 9. PAGTAWAG SA APAT NA SULOK NG MUNDO 10. KABAL AT KUNAT 11. PANGPAHINA NG KALABAN 12. PANGONTRA SA ASWANG 13. KALIGTASAN SA LAHAT NA SAKUNA AT KAPANGANIBAN 14. PAMPAANDAR NG ORACION IDUGTONG SA DULO 15. REBUELTAR/PAMPABALIK/PAMPATALBOG 16. UPANG MATAKOT ANG MGA KALABAN 17. TAGABULAG 18. TIGALPO 19. PANGALAN NG SANTONG IBONG MAY BASTON 20. BASAG NG INRI NA AYAW PUTUKAN. SUBOK NA ITO 21. SALITANG AYAW PUTOKAN NG BARIL 22. PAMPABALIK NG BALA 23. PANGALANG BANAL; AYAW PUTUKAN NG ARMAS 24. MABISANG PODER 25. PODER CABAL 26. SAGRADONG CABAL CONTRA BALA, PATALIM AT APOY 27. MAKAPANGYARIH

Potente Contra Malum

Imahe
ORDER HERE POTENTE CONTRA MALUM (KAPANGYARIHAN LABAN SA KASAMAAN) IILAN LAMANG ITO SA MGA KAPANGYARIHANG NAPAPALOOB SA AKLAT NA ITO PANALANGIN MGA ORACION NA PANGLABAN SA MGA MANGKUKULAM, MAMBABARANG, MANINIGALPO, AT IBA PANG TULAD NITO PANGPATAY SA KULAM PANGKALAS NG TIGALPO SA KULAM NA PINAGBUBUKOL ANG KATAWAN PANGKALAS NG TIGALPO PANGONTRA SA KAPANGYARIHAN NG KULAM PANGPALUGMOK SA MASAMANG ESPIRITU SA PALIGID MO PATI SA MAYSAKIT PANAG-ULI SA NATIGALPO PANIRA NG EPEKTO NG KULAM PANESTING SA NAKULAM PAMATAY SA MASAMANG ESPIRITU (SA MAMBABARANG AT MANGKUKULAM) GAMOT SA NABARANG NA PINAGSUSUGAT LABAN SA MASAMANG ESPIRITU TIGALPO SA ASWANG UPANG MAMATAY TIGALPO SA ENGCANTO NA MASAMA ANG GINAGAWA UPANG HINDI MAKALAPIT SA IYO AT MANGATOG SA TAKOT TIGALPO NA PANGPASUKO SA MASAMANG ESPIRITU TIGALPO SA MASAMANG ESPIRITU AT SIYA’Y AALIS SA KATAWAN NG TAONG INAALIHAN NG MASAMANG ESPIRITU TIGALPO SA MANGKUKULAM PAMATAY KUNG IHIHIP SA TUKTOK NG KINUKULAM TIGALP

Talisman, Amulet and Esoteric Book Shop

Imahe
Talisman, Amulet And Esoteric Book Shop falls into a RELIGION & SPIRITUALITY line of business to help indigenous people living in the mountains of Mindanao, Philippines. We are helping them since 2015 by giving them some living basic needs like clothes, slippers, foods and educational supplies for their studying students. The books here are design and publish for those people who choose to walk in esoteric path of life. By using the books here in shop, people will learn the secret of being a spiritual and physical warrior against evil spirits and evil doers. They will learn also the art of healing using short prayers, mantras and orations. Perform miracles, exorcism, shielding self from swords and bullets, learn the art of invisibility. This amulet is absolutely vital for all-round general protection. Both sides of the medallion contain secret mantras and objects that bring cosmic protection. It offers the wearer protection against all forms of dangers, including dangers from bad

Ang Vertudes Ng Kahoy Na Naging Bato

Imahe
KAHOY NA NAGING BATO (Pertified Wood) ang kahoy na naging bato ay mahusay na sangkap sa bote de guerrero bilang pangkabal o pangkunat sa katawan. biak-biakin ito ng maliliit at ipasok sa bote o garapa kasama ng ibang sangkap ng pangkabal at lagyan ng langis ng niyog na ginawa sa biyernes santo. mas mainam ang langis ng niyog na walang mata o iisa lamang ang mata.  ( mula sa aklat ng kalikasan :  https://shopee.ph/ANG-AKLAT-NG-KALIKASAN-i.30321636.6501035421  )

Ang Vertudes ng Bulalakaw

Imahe
BULALAKAW (ORIHINAL) ang bulalakaw ay isang asteroids o meteorites na matatagpoan sa kalawakan ng ating uniberso. pinaniniwalaang ang taong makakakuha ng bulalakaw o nag-iingat nito ay hindi basta-basta tinatablan ng anomang matatalas na bagay kung itoy gagawing kwentas o habak. ang bulalakaw ay pinaniniwalaang sagradong bato na binabantayan ng mga espiritung tagapagbantay ng ating kalawakan.  isang patotoo nito ay may nabigyan ako noon na isang hepe ng pulisya na hindi ko na babanggitin pa ang kanyang pangalan. ang bulalakaw na iyon ay ginawa kong kwentas at ipinagkaloob ko sa taong iyon. dumating ang panahon na siya ay sinaksak ng kanyang bayaw (kapatid ng kanyang misis) sa likoran gamit ang matalas at mahabang punyal/kutsilyo dahil sa inggit nito. laking gulat ng mga tao doon sapagkat nakita nila sa kanilang mga mata na inundayan ng saksak sa likoran ang mamang pulis ngunit hindi man lang ito nasugatan. pinagtulongang awatin ng mga tao doon ang taong nanaksak at

Mutya Ng Langka

Imahe
“Mutya ng Langka (buto ng langka na naging bato)” ang bisa nito, kapag ito umano'y inilagay sa bibig ng isang nanganganak ay walang pagsalang madaling lalagsang ang bata at hindi maghihirap ang ina. Ang mga manghihilot na may mutya ng langka ay madaling nakakapagpalabas ng bata sa tuwing may sinaklolohan itong nanganganak. mainam din sa negosyo. ingatan din dahil mapapalapit ka sa tukso, kung ikaw ay lalake ay lapitin ka ng babae gayun din sa babae maging lapitin ng lalake. ( mula sa aklat ng kalikasan :  https://shopee.ph/ANG-AKLAT-NG-KALIKASAN-i.30321636.6501035421  )

Ang Vertudes ng Batong Lagpasan

Imahe
“Batong Lagpasan (Bato na may sinturon na umiikot gaya ng planetang saturn)” ang vertudes nito ay kayang lagpasan ang mga suliranin sa buhay, kayang lagpasan ang sinomang masasamang loob at masasamang nilalang na hindi siya namamalayan, kayang lagpasan ang mapanganib na daan, gubat, karagatan at himpapawid, taguliwas, iwas sita sa mga lansangan at tagabulag. (mula sa aklat ng kalikasan -  https://shopee.ph/ANG-AKLAT-NG-KALIKASAN-i.30321636.6501035421  )

Mutya Ng Mangga

Imahe
  (Buto ng mangga na naging bato) Sinasabing isa sa pinakamagaling na amuleto na ginagamit sa pagpapalago ng negosyo. Ayon sa mga nakakatanda, ang mga taong may taglay nito ay likas na may kakayahang manghikayat gamit lamang ang matatamis na mga salita sa larangan ng pakikipag usap lalo na sa usaping pangkalakalan. (MULA SA AKLAT NG KALIKASAN :  https://shopee.ph/ANG-AKLAT-NG-KALIKASAN-i.30321636.6501035421 )

Mutya Ng Niyog

Imahe
MUTYA NG NIYOG (BUWA NG NIYOG NA NAGING BATO) mainam sa negosyo, kaligtasan sa kapahamakan at kapanganiban, kabal at kunat sa katawan. BALOTIN NG PULANG TELA KUNG GAGAMITIN SA PANGPROTEKSIYON, KALIGTASAN AT DEPENSA. BALOTIN NAMAN NG putting TELA KUNG GAGAMITIN SA MABUBUTING KAHILINGAN AT PANGHALINA SA NEGOSYO AT PANG-AKIT NG MGA KUSTOMER. (MULA SA AKLAT NG KALIKASAN :  https://shopee.ph/ANG-AKLAT-NG-KALIKASAN-i.30321636.6501035421 )

Talisman Upang Pagkalooban Ng Kayamanan

Imahe
"TALISMAN UPANG PAGKALOOBAN NG KAYAMANAN" ANG MANTRANG INUUSAL KAPAG NAKATITIG SA TALISMANG ITO AY ANG SAGRADONG PANGALAN NA “YAH” HABANG ISINASADIWA ANG PAGKAKAMIT NG MAGANDANG BUHAY. SA PANAHON NA KAILANGAN MO NG TULONG SA BUHAY UKOL SA SULIRANING PANGKABUHAYAN, USALIN SA SARILI ANG PANALANGING ITO: O DIYOS “YAH” TULUNGAN MO PO AKO. NAWA ANG MGA ANGHEL NA SINA: ADONIEL BARIEL AY TULUNGAN AKO NA MAGKAMIT NG MAGANDANG SUWERTE AT MAGANDANG KAPALARAN. MARAMING SALAMAT PO. PAPURI SA DIYOS! SA IYONG TAOS-PUSONG PANALANGIN, MAY TULONG NA DARATING UPANG MALUNASAN ANG SULIRANIN SA BUHAY. MANAMPALATAYA SA DIYOS NG BUO AT ISADIWA ANG MAGANDANG BUKAS. Order Here ⤋   ⤋   ⤋   ⤋   ⤋ (Libro Dela Suerte :  https://shopee.ph/Libro-dela-Suerte-(A-Book-of-Prayer-for-G… )