Mga Post

Ipinapakita ang mga post mula sa Disyembre, 2019

7 Llaves Protection and Lucky Charm Medallion

Imahe
Order Now Husay at Galing ng Medalya 1. Proteksiyon laban sa lahat na uri ng kapangyarihan ng masasamang nilalang, masasamang elemento, masasamang espiritu at mga demonyo. 2. Depensa sa bala at lahat na uri ng patalim 3. Magaling sa kahilingan 4. Swerte sa trabaho at negosyo 5. Kabal at kunat pisikal at espiritual 6. Tagabulag 7. Tagaliwas kapahamakan at kapanganiban 8. Depensa sa lahat na uri ng sakuna, aksidente, trahedya at kalamidad 9. Proteksyon sa lahat na uri ng sumpa ng tao at mga elemento 10. Upang hindi madalas kapitan ng sakit material 11. Pampalubag-loob, pampawi ng galit 12. Nagpapatibay ng relasyon mo sa Deus Alpha et Omega Infinito de Deus At marami pang iba. Note : We do not ship international. Items will be shipped with 7 Llaves Book For more information please don't hesitate to message us. Thank You! Click Here to Order

8AD-4T / OX Protection and Lucky Charm Medallion

Imahe
Order Now Husay at Galing ng Medalya 1. Proteksiyon laban sa lahat na uri ng kapangyarihan ng masasamang nilalang, masasamang elemento, masasamang espiritu at mga demonyo. 2. Depensa sa bala at lahat na uri ng patalim 3. Magaling sa kahilingan 4. Swerte sa trabaho at negosyo 5. Kabal at kunat pisikal at espiritual 6. Tagabulag 7. Tagaliwas kapahamakan at kapanganiban 8. Depensa sa lahat na uri ng sakuna, aksidente, trahedya at kalamidad 9. Proteksyon sa lahat na uri ng sumpa ng tao at mga elemento 10. Upang hindi madalas kapitan ng sakit material 11. Pampalubag-loob, pampawi ng galit 12. Nagpapatibay ng relasyon mo sa Deus Alpha et Omega Infinito de Deus At marami pang iba. Click Here to Order

Get Your E-books Now : Talisman, Amulet and Esoteric Book Shop

Talisman, Amulet And Esoteric Book Shop falls into a RELIGION & SPIRITUALITY line of business to help indigenous people living in the mountains of Mindanao, Philippines. We are helping them since 2015 by giving them some living basic needs like clothes, slippers, foods and educational supplies for their studying students.  The books here are design and publish for those people who choose to walk in esoteric path of life. By using the books here in shop, people will learn the secret of being a spiritual and physical warrior against evil spirits and evil doers. They will learn also the art of healing using short prayers, mantras and orations. Perform miracles, exorcism, shielding self from swords and bullets, learn the art of invisibility, charms and love potions. Be practical, be protected, be charmed and be loved. Visit, get, study and learn. Good luck!  1. E-book For Healing :  Potente Contra Malum 2. E-book for Healing :  Libro Secreto ng Manggagamot 3. E-book fo