Mga Post

Ipinapakita ang mga post mula sa Setyembre, 2017

WHO IS LUCIFER

Mga Mahiwaga at Milagrosong Mga Medalyon

Mga Mahiwaga at Milagrosong Mga Medalyon Kaligtasan Proteksiyon Depensa Pangontra Swerte Panghalina Panggagamot Panuheto .......at ibp. Sa mga nagnanais kumuha ng medalyon, bisitahin lamang ang mga sumusunod : https://www.facebook.com/kumandersator/ https://twitter.com/kumander_sator +639100487695 / +639291474160

SATOR

Imahe
Siya ang may kasang pangkalahatan!  Depensa laban sa lahat na uri ng kasamaan sa mundong ibabaw, Ang SATOR ay Code Name ng OUR FATHER prayer! Para sa karagdagang mga detalye at nais kumuha ng medalya at aklat ng sator, bisitahin lamang ang mga sumusunod: FB Page : https://www.facebook.com/kumandersator Mobile No. : +639100487695                                     

Ang Pagbuhay ng mga Mahiwagang Medalyon

Imahe
Mga medalyang kakatapos lang maconsagrahan, mabuhay at mabasbasan. Thank You Lord. Naway maging magaling sila sa lahat ng bagay sa paggawa ng kabutihan sa kapwa, depensa, pangontra laban sa masasamang espiritu, masasamang nilalang, kulam barang, tigalpo, palipad hangin at iba pang kasamaan sa mundong ibabaw. Binabasbasan ko din na kayoy maging magaling sa bala at patalim ay hindi kayo tatalonin kabal at kunat ay siyang inyong ihahandog sa taong mag taglay sa inyo. Sa mga nais magkaroon, maaring makipag ugnayan sa numero na ito. +639100487695