Mga Post

Ipinapakita ang mga post mula sa Pebrero, 2023

The End Is Near / The Battle Between Good and Evil Is Ongoing / Be A Warrior and Soldier of God

Imahe
  Ang pag-aaral ng karunongang lihim ng Deus ay personal choice ng isang tao. Kung ang tao ay nagnanais na makaalam sa mga karunongang hindi inihahayag sa lahat, siya ay magsikap na magsaliksik, matiyaga sa mga gagawing pamamaraan sapagkat ang pagkamit ng bisa ng Lihim na Karunongan ay may kaakibat na sakripisyo sa panahon na igugol mo, sa iyong pagpapagal, at sa pagkakawanggawa sa kapwa. Marami ang nagnanais na makamtan ang mga kakayahang hindi pangkaraniwan sa pamamagitan ng Lihim na Karunongan ngunit iilan lamang ang nagtatagumpay. Kung ikaw ay nakapagdesisyon na aralin ang mga Karunongang Lihim ng Deus, mangyaring pindotin lamang ang mga link sa ibaba; 👉🌏 https://shp.ee/t5yvekv 👉🌏 https://shp.ee/au2fwrv 👉🌏 https://shopee.ph/phileswis 👉🌏 https://shopee.ph/msksvdd 👉🌏 https://payhip.com/talamebs Lazada Accounts Links 1. Philippine Esoteric Wisdom : https://s.lazada.com.ph/s.UQGbO 2. Talamebs : https://s.lazada.com.ph/s.UQrfc 3. Talamebs Religious Items Shop :