Mga Post

Ipinapakita ang mga post mula sa Pebrero, 2020

7 Llaves Protection And Lucky Charm Medallion

Imahe
Get Your Consecrated 7 Llaves Protection and Lucky Charm Medallion via Cash On Delivery / Cash On Pick-up , Just Fill up the form below and send it to 09107374233 1. Complete Name 2. Complete Address / LBC branch where you pick up the item 3. Active CP Number Click Here To Get Your Medal Website : kumandersator.blogspot.com Shopee :  https://shopee.ph/kumandersator Lazada: https://www.lazada.com.ph/shop/talisman-amulets-and-esoteric-book-shop/?spm=a2o4l.pdp.seller.1.2e8b7e12vsHm95&itemId=286168367&channelSource=pdp E-Bay :  https://www.ebay.ph/usr/msk-svdd Shopmatic :  https://mga-sagradong-karunongan.myshopmatic.com/ Facebook :  https://www.facebook.com/kumandersator/ For Ebooks :  http://www.lulu.com/shop/search.ep?contributorId=1706250 For Ebooks :  http://www.lulu.com/shop/search.ep?contributorId=1706514 For Ebooks :  https://www.kobo.com/ph/en/search?query=kumander+sator&fcsearchfield=Author&pageNumber=1 For

Poder Sa Paglalakbay Gamit Ang Medalya Ni San Benito

Imahe
Bago manaog sa bahay ay magdasal muna ng 1 Ama namin at isunod ang poder sa paglalakbay gamit ang medalya ni San Benito. Get Your Consecrated Saint Benedict Medal Here Avail via Cash On Delivery / Cash On Pick-up, just provide the following; 1. Complete Name 2. Complete Address / LBC Branch where you pick up the item 3. Active CP Numbers 4. Send to 09107374233 Website : kumandersator.blogspot.com Shopee :  https://shopee.ph/kumandersator Lazada: https://www.lazada.com.ph/shop/talisman-amulets-and-esoteric-book-shop/?spm=a2o4l.pdp.seller.1.2e8b7e12vsHm95&itemId=286168367&channelSource=pdp E-Bay :  https://www.ebay.ph/usr/msk-svdd Shopmatic :  https://mga-sagradong-karunongan.myshopmatic.com/ Facebook :  https://www.facebook.com/kumandersator/ For Ebooks :  http://www.lulu.com/shop/search.ep?contributorId=1706250 For Ebooks :  http://www.lulu.com/shop/search.ep?contributorId=1706514 For Ebooks :  https://www.kobo.com/ph/en

Ang Espiritung Si Bael

Imahe
Ito ay mula sa karunongan ni Haring Solomon mula sa kanyang aklat ng  LEMEGETON : CLAVICULA SALOMONIS REX Tagalog Version . GET FULL COPY OF THIS BOOK BOOK OR AVAIL THIS BOOK VIA CASH ON DELIVERY / CASH ON PICK UP JUST FILL UP THIS FORM 1. COMPLETE NAME 2. COMPLETE ADDRESS 3. ACTIVE CP NUMBER 4. SEND TO 09107374233 Website : kumandersator.blogspot.com Shopee :  https://shopee.ph/kumandersator Lazada: https://www.lazada.com.ph/shop/talisman-amulets-and-esoteric-book-shop/?spm=a2o4l.pdp.seller.1.2e8b7e12vsHm95&itemId=286168367&channelSource=pdp E-Bay :  https://www.ebay.ph/usr/msk-svdd Shopmatic :  https://mga-sagradong-karunongan.myshopmatic.com/ Facebook :  https://www.facebook.com/kumandersator/ For Ebooks :  http://www.lulu.com/shop/search.ep?contributorId=1706250 For Ebooks :  http://www.lulu.com/shop/search.ep?contributorId=1706514 For Ebooks :  https://www.kobo.com/ph/en/search?query=kumander+sator&fcsearc

Pampatay Ng Mangkukulam

Imahe
MULA SA KARUNONGANG LIHIM SA AKLAT NG  FARDAZCION . GET THE FULL COPY OF THIS BOOK OR GET YOUR COPY VIA CASH ON DELIVERY / CASH ON PICK-UP JUST FILL UP THE FORM BELOW: 1. COMPLETE NAME 2. COMPLETE ADDRESS 3. ACTIVE CP NUMBER 4. SEND TO 09107374233 Website : kumandersator.blogspot.com Shopee :  https://shopee.ph/kumandersator Lazada: https://www.lazada.com.ph/shop/talisman-amulets-and-esoteric-book-shop/?spm=a2o4l.pdp.seller.1.2e8b7e12vsHm95&itemId=286168367&channelSource=pdp E-Bay :  https://www.ebay.ph/usr/msk-svdd Shopmatic :  https://mga-sagradong-karunongan.myshopmatic.com/ Facebook :  https://www.facebook.com/kumandersator/ For Ebooks :  http://www.lulu.com/shop/search.ep?contributorId=1706250 For Ebooks :  http://www.lulu.com/shop/search.ep?contributorId=1706514 For Ebooks :  https://www.kobo.com/ph/en/search?query=kumander+sator&fcsearchfield=Author&pageNumber=1 For Ebooks :  https://www.kobo.com

Ang Krus Ng Infinito De Deus

Imahe
To get this protection and miraculous medallion via CASH ON DELIVERY / CASH ON PICK-UP, Just send me the following; 1. Complete Name 2. Complete Address 3. Active CP Number 4. Send to 09107374233 Website : kumandersator.blogspot.com Shopee :  https://shopee.ph/kumandersator Lazada: https://www.lazada.com.ph/shop/talisman-amulets-and-esoteric-book-shop/?spm=a2o4l.pdp.seller.1.2e8b7e12vsHm95&itemId=286168367&channelSource=pdp E-Bay :  https://www.ebay.ph/usr/msk-svdd Shopmatic :  https://mga-sagradong-karunongan.myshopmatic.com/ Facebook :  https://www.facebook.com/kumandersator/ For Ebooks :  http://www.lulu.com/shop/search.ep?contributorId=1706250 For Ebooks :  http://www.lulu.com/shop/search.ep?contributorId=1706514 For Ebooks :  https://www.kobo.com/ph/en/search?query=kumander+sator&fcsearchfield=Author&pageNumber=1 For Ebooks :  https://www.kobo.com/ph/en/search?query=msk+svdd&fcsearchfield=Author&fclangua

Proteksyon Sa Sambahayan

Imahe
Ang karunongang ito ay mula sa Aklat Na  JUGARUM . GET FULL COPY OF THIS BOOK HERE Avail here via CASH ON DELIVERY / CASH ON PICK-UP, Just complete the following; 1. Complete Name 2. Complete Address 3. CP Numbers 4. Send to 09107374233 Website : kumandersator.blogspot.com Shopee :  https://shopee.ph/kumandersator Lazada: https://www.lazada.com.ph/shop/talisman-amulets-and-esoteric-book-shop/?spm=a2o4l.pdp.seller.1.2e8b7e12vsHm95&itemId=286168367&channelSource=pdp E-Bay :  https://www.ebay.ph/usr/msk-svdd Shopmatic :  https://mga-sagradong-karunongan.myshopmatic.com/ Facebook :  https://www.facebook.com/kumandersator/ For Ebooks :  http://www.lulu.com/shop/search.ep?contributorId=1706250 For Ebooks :  http://www.lulu.com/shop/search.ep?contributorId=1706514 For Ebooks :  https://www.kobo.com/ph/en/search?query=kumander+sator&fcsearchfield=Author&pageNumber=1 For Ebooks :  https://www.kobo.com/ph/en/search?qu

PANDAGDAG NG LAKAS NG TAO

Imahe
GET FULL COPY OF THIS BOOK HERE AVAIL THIS BOOK VIA CASH ON DELIVERY / CASH ON PICK-UP, JUST FILL UP THIS FORM; COMPLETE NAME COMPLETE ADDRESS CP NUMBER SEND TO 09107374233 Website : kumandersator.blogspot.com Shopee :  https://shopee.ph/kumandersator Lazada: https://www.lazada.com.ph/shop/talisman-amulets-and-esoteric-book-shop/?spm=a2o4l.pdp.seller.1.2e8b7e12vsHm95&itemId=286168367&channelSource=pdp E-Bay :  https://www.ebay.ph/usr/msk-svdd Shopmatic :  https://mga-sagradong-karunongan.myshopmatic.com/ Facebook :  https://www.facebook.com/kumandersator/ For Ebooks :  http://www.lulu.com/shop/search.ep?contributorId=1706250 For Ebooks :  http://www.lulu.com/shop/search.ep?contributorId=1706514 For Ebooks :  https://www.kobo.com/ph/en/search?query=kumander+sator&fcsearchfield=Author&pageNumber=1 For Ebooks :  https://www.kobo.com/ph/en/search?query=msk+svdd&fcsearchfield=Author&fclanguages=all Twitt

Ang Talisman Na Nagkakaloob Ng Kayamanan

Imahe
ANG MANTRANG INUUSAL KAPAG NAKATITIG SA TALISMANG ITO AY ANG SAGRADONG PANGALAN NA “YAOHUWAH YIREH” HABANG ISINASADIWA ANG PAGKAKAMIT NG MAGANDANG BUHAY. SA PANAHON NA KAILANGAN MO NG TULONG SA BUHAY UKOL SA SULIRANING PANGKABUHAYAN, USALIN SA SARILI ANG PANALANGING ITO: O DIYOS “YAH GIBOR” TULUNGAN MO PO AKO NA MAGKAMIT NG MAGANDANG SUWERTE AT MAGANDANG KAPALARAN. MARAMING SALAMAT PO. PAPURI SA DIYOS! SA IYONG TAOS-PUSONG PANALANGIN, MAY TULONG NA DARATING UPANG MALUNASAN ANG SULIRANIN SA BUHAY. MANAMPALATAYA SA DIYOS NG BUO AT ISADIWA ANG MAGANDANG BUKAS. Get The Full Copy Of This Book Now FOR CASH ON DELIVERY OR CASH ON PICK-UP, PLEASE FILL UP THE FORM BELOW 1. COMPLETE NAME 2. COMPLETE ADDRESS 3. CP NUMBER 4. SEND TO 09107374233 Website : kumandersator.blogspot.com Shopee :  https://shopee.ph/kumandersator Lazada: https://www.lazada.com.ph/shop/talisman-amulets-and-esoteric-book-shop/?spm=a2o4l.pdp.seller.1.2e8b7e12vsHm9

Ang Medalya Na Mariang Bukas-Palad

Imahe
Ang medalya na ito ay hango pa sa mga sinaunang mga kanunununoan, kapag dinadala ito ng tao na may matinding pananalig sa Deus at sa gamit na ito ay hinding hindi masusupil ng kahit sinong manggagawa ng kasamaan. Mainam na proteksyon laban sa mga mahikang itim, masasamang nilalang at masasamang espiritu. Ito rin ay nagbibigay tagumpay sa mga taong naghahanapbuhay ng marangal sa harap ng Amang YHWH. Mainam dalhin ng mga taong nagmamay-ari ng mga negosyo. Proteksyon din ito sa lahat na uri ng kapanganiban, kapahamakan, trahedya, aksidente, kalamidad at tukso. Paalala : Sa lahat na nagnanais magtangan ng medalyang ito, kinakailangan ang pagpapakumbaba, mapagbigay sa mga nangangailangan at panatilihin ang pakikipag ugnayan sa Deus na siyang maylikha sa atin. Gawin ang mga gawang kalugod-lugod sa mata ng Deus upang sa lahat na oras na hihingi tayo ng saklolo gamit ang instrumentong ito ay hindi tayo mabibigo. Get One Here : https://www.ebay.ph/itm/Mariang-Bukas-Palad-Medallio

Pampalakas Ng Memorya

Imahe
Ito ay mula sa aklat na SANCTO CRISTO. Upang makuha ang buong kopya ng aklat ay pindotin na lamang ang link sa ibaba. AKLAT NG SANCTO CRISTO

Mutya Ng Mangga

Imahe
Kunin ang kompletong Aklat na ito ( Aklat Ng Kalikasan ) upang malaman pa ang mga biyaya ng kalikasan na may mga likas na vertudes. Website : kumandersator.blogspot.com Shopee :  https://shopee.ph/kumandersator Lazada: https://www.lazada.com.ph/shop/talisman-amulets-and-esoteric-book-shop/?spm=a2o4l.pdp.seller.1.2e8b7e12vsHm95&itemId=286168367&channelSource=pdp E-Bay :  https://www.ebay.ph/usr/msk-svdd Shopmatic :  https://mga-sagradong-karunongan.myshopmatic.com/ Facebook :  https://www.facebook.com/kumandersator/ For Ebooks :  http://www.lulu.com/shop/search.ep?contributorId=1706250 For Ebooks :  http://www.lulu.com/shop/search.ep?contributorId=1706514 For Ebooks :  https://www.kobo.com/ph/en/search?query=kumander+sator&fcsearchfield=Author&pageNumber=1 For Ebooks :  https://www.kobo.com/ph/en/search?query=msk+svdd&fcsearchfield=Author&fclanguages=all Twitter : https://twitter.com/kumander_sator Email Add : 

CABAL SA BALA AT PATALIM NI SAN MIGUEL

Imahe
CLICK HERE TO GET A FULL COPY OF THIS BOOK Website : kumandersator.blogspot.com Shopee :  https://shopee.ph/kumandersator Lazada: https://www.lazada.com.ph/shop/talisman-amulets-and-esoteric-book-shop/?spm=a2o4l.pdp.seller.1.2e8b7e12vsHm95&itemId=286168367&channelSource=pdp E-Bay :  https://www.ebay.ph/usr/msk-svdd Shopmatic :  https://mga-sagradong-karunongan.myshopmatic.com/ Facebook :  https://www.facebook.com/kumandersator/ For Ebooks :  http://www.lulu.com/shop/search.ep?contributorId=1706250 For Ebooks :  http://www.lulu.com/shop/search.ep?contributorId=1706514 For Ebooks :  https://www.kobo.com/ph/en/search?query=kumander+sator&fcsearchfield=Author&pageNumber=1 For Ebooks :  https://www.kobo.com/ph/en/search?query=msk+svdd&fcsearchfield=Author&fclanguages=all Twitter : https://twitter.com/kumander_sator Email Add :  kumandersator@gmail.com Mobile Phone : 09107374233

Mag-aral At Matuto Ng Mga Bagay Na Kababalaghan At Kapaki-pakinabang

Imahe
1. Mahilig ka ba sa mga kababalaghan o sa mga gawaing paranormal? 2. Namangha ka ba sa mga taong may kakayahang magpapalayas ng mga masasamang espiritu at mga demonyo?  3. Nais mo bang manggamot gamit ang mga lihim na karunongan?  4. Nais mo bang malabanan ang mga itim na mahika na ginagamit ng mga mangkukulam, mambabarang at masasamang mga espiritu? 5. O di kaya'y Maligtas sa kapahamakan, kapanganiban, masasamang loob at masasamang elemento? 6. Nais mo bang maging ganap na isang exorcist o manggagamot espirituwal? 7. Nais mo bang malaman ang mga sekreto upang lumago ang iyong negosyo at maging mapalad sa paghahanap-buhay? 8. Nais mo bang ibigin ka ng mga tao sa iyong paligid o sa kahit saang lugar? Ito na ang inyong pagkakataong makapag-aral ng mga aklat ng kababalaghan na maghahatid sa inyo tungo sa mundo ng kamalayan ukol sa pag eespirituwal. Sa pamamagitan ng pag aaral ng mga aklat na ito, maaari ninyong gawin ang mga kababalaghan a

Upang Magkasundo Ang Magkasintahan o Mag-asawa At Magkaroon Ng Mabuting Relasyon

Imahe
ITO ANG DADASALIN AYON SA PAMAMARAAN NG  AKLAT NA ITO KUNG MAGKALAYO KAYO. HUMARAP SA SIKATAN NG ARAW PAG NANANALANGIN. KAPAG MAGKASAMA KAYO AY BANGGITIN ITO NG 3 BESES SA SARILI SAKA UMIHIP SA KANYA UPANG MAWALA ANG MASAMANG SALOOBIN NIYA SA IYO AT MAGING MAGAAN ANG INYONG PAGSASAMA PETAT MATAT ALTASUM PANIS+ ABEFUF ABECUM DATAM BUSCUM ET NARVETAS PAC PACEM CLICK HERE TO GET THE FULL COPY OF THIS BOOK Website : kumandersator.blogspot.com Shopee :  https://shopee.ph/kumandersator Lazada: https://www.lazada.com.ph/shop/talisman-amulets-and-esoteric-book-shop/?spm=a2o4l.pdp.seller.1.2e8b7e12vsHm95&itemId=286168367&channelSource=pdp E-Bay :  https://www.ebay.ph/usr/msk-svdd Shopmatic :  https://mga-sagradong-karunongan.myshopmatic.com/ Facebook :  https://www.facebook.com/kumandersator/ For Ebooks :  http://www.lulu.com/shop/search.ep?contributorId=1706250 For Ebooks :  http://www.lulu.com/shop/search.ep?contributorId=1706514