Mga Post

Ipinapakita ang mga post mula sa Enero, 2019

Click and Be Surprised

Imahe
MIRACULOUS AMULETS AND ESOTERIC BOOKS This amulet is absolutely vital for all-round general protection. Both sides of the medallion contain secret mantras and objects that bring cosmic protection. It offers the wearer protection against all forms of dangers, including dangers from bad spirits, accidents, natural disasters, and bad intentions of people. Wear it if you are travelling often, or frequent places which are prone to natural disasters – such as volcanic regions, earthquake areas, coastal regions and flood zones. It is also essential for those who are involved with esoteric work such as geomancy and astrology. This medallion protects you from developing illness. It is inscribed with secret mantras. Wear it touching your skin, close to your chest area to stay protected at all times. It has been designed to invite luck that will grant you your most desired wish, be it love, happiness, money or children. -it also serves us against bullets, bows, arrows and any deadly we

Paano Malalaman Ang Agimat na May Bisa o Pwersa?

Imahe
Paano natin kinikilatis ang mga gamit espiritual medalyon, panyo, chaleco, talandro, at iba pa kung itoy may bisa o wala?. Hindi na natin kailangan pang lapastanganin ang gamit sa pamamagitan ng pamamaril. Humingi sa Deus ng ibang paraan paano natin malalaman ang gamit na may bisa o wala. Hindi sa paraang wariy ating hinahamak at nagmumukha tayong walang galang at walang respito sa mga banal na Pangalan na naiukit sa naturang gamit. Sangkap: Baso Tubig Kahoy Gamit Espirituwal Want to know more? Please visit... Shopee : https://shopee.ph/kumandersator Email : kumandersator@gmail.com Mobile : 09100487695 / 09107374233 You Tube : https://www.youtube.com/watch?v=RWn32Rf_IrM

Kabal at Kunat (Pangobol)

Imahe
Ang palabas na ito ay written SPG, patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Huwag gayahin sa inyong mga sarili. Tanging pinili lamang ang may kakayahang gumawa ng mga bagay na katulad nito. Ang kabal at kunat ay isang kakayahan o abilidad ng mga taong nasa matataas na antas ng pananalig at pagdedebosyon sa Deus na buhay. Magawa nilang patigasin at pakunatin ang kanilang mga balat sa katawan gamit lamang ang maiksing dasal upang hindi sila mapipinsala ng anumang patalim, mga armas pandigma at iba pa. Shopee : https://shopee.ph/kumandersator?versi... URGENT! Please Check Me Out here 1. 7 Arc Round https://www.checkmeout.ph/I/7-arcange... 2. Parham Medallion https://www.checkmeout.ph/I/parham-me... 3. Benedictus Sanctus Miraculous Medallion https://www.checkmeout.ph/I/benedictu... 4. 7 Arcangeles Medallion (coated with resin) https://www.checkmeout.ph/I/7-arcange... 5. Sagrado Corazon Medal https://www.checkmeout.ph/I/sagrado-c...

Powerful and Miraculous medallions!

Imahe
Powerful and Miraculous medallions! This amulet is absolutely vital for all-round general protection. Both sides of the medallion contain secret mantras and objects that bring cosmic protection. It offers the wearer protection against all forms of dangers, including dangers from bad spirits, accidents, natural disasters, and bad intentions of people. Wear it if you are travelling often, or frequent places which are prone to natural disasters - such as volcanic regions, earthquake areas, coastal regions and flood zones. It is also essential for those who are involved with esoteric work such as geomancy and astrology. This medallion protects you from developing illness. It is inscribed with secret mantras. Wear it touching your skin, close to your chest area to stay protected at all times. It has been designed to invite luck that will grant you your most desired wish, be it love, happiness, money or children. It also depends us from bow, arrow, bullets and all deadly weapons. Shopee

LOVE POTION MAGIC PERFUME

Imahe
Ang pabango na ito ay may likas na kakayahan gaya ng mga sumusunod... Panggagayuma Pampalubag-loob Pampasuko ng damdamin Panghalina Pampawi ng galit Swerte sa negosyo Ginawa mula sa mga kahoy, halaman, ugat at bulaklak na pawang mga vertudes. PAALALA : Sa lahat na magtatangan ng gamit na ito, mahigpit na ipinagbabawal ang pagyurak at pananakit ng damdamin ng kapwa gamit ang pabango na ito. Gamitin lamang sa mabuting layunin at hindi sa masasamang hangarin. Kung ano ang iyong itatanim ay siya mong aanihin. Walang nagtatanim ng masama na aani ng mabuti ni ang magtatanim ng mabuti na aani ng masama.  #agimat #anting #talisman #amulet #miraculous #magical  Leave a message or contact 09107374233

THE KEY OF JEHOVAH MEDALLION (all around general protection)

Imahe
Miraculous medallions! This amulet is absolutely vital for all-round general protection. Both sides of the medallion contain secret mantras and objects that bring cosmic protection. It offers the wearer protection against all forms of dangers, including dangers from bad spirits, accidents, natural disasters, and bad intentions of people. Wear it if you are travelling often, or frequent places which are prone to natural disasters - such as volcanic regions, earthquake areas, coastal regions and flood zones. It is also essential for those who are involved with esoteric work such as geomancy and astrology. This medallion protects you from developing illness. It is inscribed with secret mantras. Wear it touching your skin, close to your chest area to stay protected at all times. It has been designed to invite luck that will grant you your most desired wish, be it love, happiness, money or children. It also serves us against bullets, bows, arrows and any deadly weapons. Would you l

ELIPAN MEDALLION ( ALL AROUND GENERAL PROTECTION)

Imahe
Miraculous medallions! This amulet is absolutely vital for all-round general protection. Both sides of the medallion contain secret mantras and objects that bring cosmic protection. It offers the wearer protection against all forms of dangers, including dangers from bad spirits, accidents, natural disasters, and bad intentions of people. Wear it if you are travelling often, or frequent places which are prone to natural disasters - such as volcanic regions, earthquake areas, coastal regions and flood zones. It is also essential for those who are involved with esoteric work such as geomancy and astrology. This medallion protects you from developing illness. It is inscribed with secret mantras. Wear it touching your skin, close to your chest area to stay protected at all times. It has been designed to invite luck that will grant you your most desired wish, be it love, happiness, money or children. It also serves us against bullets, bows, arrows and any deadly weapons. Would you l

SANCTUS DEUS, SANCTUS FORTIS, SANCTUS IMORTALIS MEDALLION

Imahe
Miraculous medallions! This amulet is absolutely vital for all-round general protection. Both sides of the medallion contain secret mantras and objects that bring cosmic protection. It offers the wearer protection against all forms of dangers, including dangers from bad spirits, accidents, natural disasters, and bad intentions of people. Wear it if you are travelling often, or frequent places which are prone to natural disasters - such as volcanic regions, earthquake areas, coastal regions and flood zones. It is also essential for those who are involved with esoteric work such as geomancy and astrology. This medallion protects you from developing illness. It is inscribed with secret mantras. Wear it touching your skin, close to your chest area to stay protected at all times. It has been designed to invite luck that will grant you your most desired wish, be it love, happiness, money or children. It also serves us against bullets, bows, arrows and any deadly weapons. Would you l