Mga Post

Ipinapakita ang mga post mula sa Mayo, 2020

Upang Magtagumpay Sa Lahat Ng Bagay

Imahe
FOR MORE DETAILS VISIT THE FOLLOWING LINKS AND SUBSCRIBE: Website: kumandersator.blogspot.com Payhip : https://payhip.com/talamebs Gumroad : https://gumroad.com/kumander_sator You Tube Channel : http://www.youtube.com/c/KumanderSator Mix Channel: https://mix.com/kumandersator Shopee:  https://shopee.ph/kumandersator Lazada: https://www.lazada.com.ph/shop/talisman-amulets-and-esoteric-book-shop/? spm=a2o4l.pdp.seller.1.2e8b7e12vsHm95&itemId=286168367&channelSource=pdp E-Bay:  https://www.ebay.ph/usr/msk-svdd Shopmatic :  https://mga-sagradong-karunongan.myshopmatic.com/ Facebook :  https://www.facebook.com/kumandersator/ For Ebooks :  http://www.lulu.com/shop/search.ep?contributorId=1706250 For Ebooks :  http://www.lulu.com/shop/search.ep?contributorId=1706514 For Ebooks :  https://www.kobo.com/ph/en/search?query=kumander+sator&fcsearchfield=Author&pageNumber=1 For Ebooks :  https://www.kobo.com/ph/en/search?query=msk+svdd&fcsearchfield=Author

Talisman, Amulet And Esoteric Book Shop

Imahe
Talisman, Amulet And Esoteric Book Shop This site is all about talismans, amulets, and esoteric books to obtain supernatural powers and abilities. Books here are design for Filipino faith and spiritual healers as their manual of exorcism. Obtain the knowledge of spiritual shield and protection against evil doers, evil spirits and elements. Download Your Books Here Message Us

Potente Contra Malum

Imahe
POTENTE CONTRA MALUM (IILAN LAMANG ITO SA MGA KAPANGYARIHANG NAPAPALOOB SA AKLAT NA ITO) PANALANGIN MGA ORACION NA PANGLABAN SA MGA MANGKUKULAM, MAMBABARANG, MANINIGALPO, AT IBA PANG TULAD NITO PANGPATAY SA KULAM PANGKALAS NG TIGALPO SA KULAM NA PINAGBUBUKOL ANG KATAWAN PANGKALAS NG TIGALPO PANGONTRA SA KAPANGYARIHAN NG KULAM PANGPALUGMOK SA MASAMANG ESPIRITU SA PALIGID MO PATI SA MAYSAKIT PANAG-ULI SA NATIGALPO PANIRA NG EPEKTO NG KULAM PANESTING SA NAKULAM PAMATAY SA MASAMANG ESPIRITU (SA MAMBABARANG AT MANGKUKULAM) GAMOT SA NABARANG NA PINAGSUSUGAT LABAN SA MASAMANG ESPIRITU TIGALPO SA ASWANG UPANG MAMATAY TIGALPO SA ENGCANTO NA MASAMA ANG GINAGAWA UPANG HINDI MAKALAPIT SA IYO AT MANGATOG SA TAKOT TIGALPO NA PANGPASUKO SA MASAMANG ESPIRITU TIGALPO SA MASAMANG ESPIRITU AT SIYA’Y AALIS SA KATAWAN NG TAONG INAALIHAN NG MASAMANG ESPIRITU TIGALPO SA MANGKUKULAM PAMATAY KUNG IHIHIP SA TUKTOK NG KINUKULAM TIGALPO SA LAMANGLUPA NA NAMININSALA ANG ABUTIN NITO AY MAMAMATAY TIGALPO SA KAPRE MA

Testamento Ng Mahimalang Medalya Ni San Benito

Imahe
Testamento Ng Mahimalang Medalya Ni San Benito ANG TESTAMENTO NA ITO AY BANAL, KAYA NAMAN SA LAHAT NA MGA MAGTATANGAN NG MEDALYA AT TESTAMENTO NA ITO NI SAN BENITO AY KINAKAILANAGANG MAMUHAY NA BANAL AT NAAYON SA KALOOBAN NG PANIGOONG DIOS NATING MAYLIKHA SA ATIN. IWASAN ANG MGA GAWAING KARUMAL-DUMAL SA HARAPAN NG ATING DIOS GAYA NG MGA PAGPATAY, PAKIKIAPID, PAGSISINUNGALING, PAGSIMBA SA MGA DIOSDIOSAN, MGA PAGMAMALABIS AT PANG-AAPI SA KAPWA, AT IBA PA. TUMULONG SA MGA NANGANGAILANGAN, UGALIING MAGLIMOS SA MGA KAPUS-PALAD SAPAGKAT ITO ANG SINAUNANG GAWAIN NG BANAL NA SANTO BENITO. KINALULUGDAN NG DIOS ANG MGA TAONG SUMUSUNOD SA KANYANG UTOS NGUNIT KAPAHAMAKAN NAMAN SA MGA TAONG SUMUSUWAY SA KANYANG KALOOBAN. Download Your Ebook Here Message Us For Cash On Pick-up and Cash On Delivery (COD/COP) Just fill-up down below the following; For COD 1. COMPLETE NAME 2. COMPLETE ADDRESS WITH LANDMARKS 3. ACTIVE CP NUMBER For COP 1. COMPLETE NAME 2. ADDRESS OF NEAREST LBC BRANCH WHERE T

Libro Secreto ng Manggagamot

Imahe
AKLAT NG MANGGAGAMOT ANG AKLAT NA ITO AY NAGLALAMAN LAMANG NG MGA DASAL O ORACION NA NAUUKOL SA PANGGAGAMOT PISIKAL AT ESPIRITUWAL. IPINAGBIBILIN KO, NA SA LAHAT NG GAGAMIT NG AKLAT NA ITO AY PANATILIHIN ANG RELASYON NIYA SA DIOS NA SIYANG MAY-ARI NG LAHAT NG KAPANGYARIHAN, TULONG AT AWA UPANG PAGKALOOBAN NG KAPANGYARIHANG MAKAPANGGAMOT. PANATILIHIN ANG PAGMAMAHAL SA KAPWA GAYA NG PAGMAMAHAL NINYO SA INYONG MGA SARILI. Download Your Book Here Message Us For Cash On Pick-up and Cash On Delivery (COD/COP) Just fill-up down below the following; For COD 1. COMPLETE NAME 2. COMPLETE ADDRESS WITH LANDMARKS 3. ACTIVE CP NUMBER For COP 1. COMPLETE NAME 2. ADDRESS OF NEAREST LBC BRANCH WHERE TO PICK-UP 3. ACTIVE CP NUMBER SEND TO 09107374233

Fardazcion

Imahe
ITO ANG KABUOAN NG LAHAT NG KAPANGYARIHAN NA PANANAKIT SA ESPIRITU AT TAO, SAPAGKAT ANG BILIN NG DIOS SA SINOMANG TUMANGGAP NG KAPANGYARIHANG ITO AY GAGANTIMPALAAN NG DIOS AT MAGKAKAROON NG BUHAY NA WALANG HANGGAN SA KABILANG BUHAY AT HINDI MAMATAY ANG PAGKATAO NIYA SA BALA, PATALIM, BOMBA, APOY AT ANUMANG BAGAY NA SANDATANG NAKAMAMATAY. ANG BILIN NG SA SINOMANG TUMANGGAP NITONG KAPANGYARIHAN AY MAY BATAS NA SINUMPAAN DITO SA AKLAT NG FARDAZCION, HUWAG GAMITIN SA ANOMANG KALOKOHAN AT HUWAG ABUSOHIN SAPAGKAT ANG MGA SALITANG NAKAPALOOB DITO AY KAMANGHA-MANGHA AT KATAKA –TAKA. ITO’Y PUMAPATAY NG ANOMANG NILIKHA O NILALANG AT SUMISIRA NG ALINMANG MGA BAGAY-BAGAY NA GINAWA NG DIOS. PAKAINGATANG BIGKASIN SA BIBIG SAPAGKAT ANG ABOTIN NITO AY MAAARING IKAMATAY NG TAO SA PAMAMAGITAN NG PAGSUSUKA NG DUGO. GAMITIN LAMANG SA MGA TAONG MASASAMA AT HINDI GUMAGAWA NG MABUTI SA KAPWA SAPAGKAT ANG KAPANGYARIHANG ITO NG DIOS AY LIWANAG AT DILIM O “MAJICA BLANCA” AT ITO’Y MAY BALIK SA TAONG GAGAMIT NG K

Mga Lihim Na Karunongan Ni Maestro Ahayaha

Imahe
SI AHAYAHA AY MAESTRONG ESPIRITUAL NG KABALA AT LIHIM NA KARUNUNGAN. SIYA AY ISA SA NAGHAHAWAK NG MISTERIOS AT KAPANGYARIHAN NG 9 NA AKLAT NG SALITA. ANG PANGALANG AHAYAHA AY TITULO NA IBINIGAY NG DIBINONG ESPIRITU SA PAGKAMAESTRO SA LIHIM NA SALITA.  HUWAG TATAWAGIN SIYA SA HINDI MAHALAGANG BAGAY. IPINAGKALOOB NIYA ANG MGA KARUNUNGANG ITO SA IKABUBUTI. ANG MGA ORACIONG NAPAPALOOB DITO AY HINDI MAAARING USALIN NG BIBIG. ANG LAHAT NG SALITA DITO AY INUUSAL SA ISIP LAMANG. MAAARI RING ISULAT ANG ORACION MULA SA AKLAT NA ITO AT SUNUGIN AT IPAINOM SA MAYSAKIT O NANGANGAILANGAN NITO, O DI KAYA AY USALIN SA SARILI AT IHIHIP SA TUKTOK NG KINAUUKULAN. Download Your Ebook Here Message Us For Cash On Pick-up and Cash On Delivery (COD/COP) Just fill-up down below the following; For COD 1. COMPLETE NAME 2. COMPLETE ADDRESS WITH LANDMARKS 3. ACTIVE CP NUMBER For COP 1. COMPLETE NAME 2. ADDRESS OF NEAREST LBC BRANCH WHERE TO PICK-UP 3. ACTIVE CP NUMBER

Misterio De Deus Y Muerte Magica

Imahe
ANG KARUNONGANG ITO AY MAARING MAGAMIT SA KABUTIHAN AT KASAMAAN KUNG KAYAT AKING IPINAALALA SA MGA TAONG MAGTATANGAN NG AKLAT NA ITO NA KUNG ANG MGA NILALAMAN NG AKLAT NA ITO AY GAGAMITIN NINYO SA KABUTIHAN, ITO AY MAGBIBIGAY SA INYO NG PAG-ASA, LIWANAG, GRASYA AT MGA PAGPAPALA NG DIOS NATING MAYLIKHA SA ATIN. NGUNIT KUNG ITO’Y INYONG GAGAMITIN SA KASAMAAN UPANG PINSALAIN ANG MGA TAONG INOSENTE KAPALIT ANG KAUNTING BARYA, ASAHAN PO NINYO ANG BAGSIK NG KARMA O KAMALASAN NA DARATING SA INYONG BUHAY MAGING SA INYONG BUONG PAMILYA. KINALULOGDAN NG DIOS ANG MGA TAONG GAGAMIT NITO NA MAY MABUTING HANGARIN SA KANYANG PUSO AT ISIPAN NGUNIT KAPAHAMAKAN ANG NAGHIHINTAY SA MGA TAONG INAABUSO ANG PAGGAMIT SA KARUNONGAN ITO. ANG MGA SALITANG NAKASAAD DITO AY NAPAPAANDAR SA PAMAMAGITAN NG DEBOSYON, PANALANGIN NG TAIMTIM SA DIOS NA MAY MASIDHING PAGNANAIS NA MAPAANDAR ITO. SA KABILA NITO, ANG DIOS PA RIN ANG MAGPAPASYA KUNG ITO’Y KANYANG IPAHINTULOT AT IPAGKALOOB SAYO ANG BISA NG AKLAT NA ITO. Downlo

Testamento Sagrado Ng 24 Ancianos

Imahe
ANG AKLAT NA ITO AY SAGRADO, MAHIWAGA, MAKAPANGYARIHAN AT LUBHANG MAPANGANIB KUNG GAGAMITIN SA KASAMAAN. IPINAALALA KO SA LAHAT NA MAGTATANGAN SA AKLAT NA ITO NA UGALIIN ANG PAGSUNOD SA KALOOBAN NG DEUS AT GAWIN ANG MGA MABUBUTING BAGAY NA SIYANG KALUGOD-LUGOD SA MATA NG AMANG MAYLIKHA INFINITO DEUS. ANG AKLAT NA ITO AY NAGLALAMAN NG MGA PANGALAN NG 24 ANCIANOS AT KANILANG MGA TUNGKOLIN NA KANILANG GINAGAMPANAN SA KALIKASAN, SA MGA HAYOP AT SANGKATAOHAN. ANG KASIHAN NG BISA, PWERSA AT KAPANGYARIHAN NG AKLAT NA ITO AY YOON LAMANG MGA TAONG KARAPATDAPAT. MGA TAONG HANDANG TUMULONG SA KAPWA, HANDANG MAGLINGKOD SA DEUS AT TANGGAPIN NG BUONG-BUO ANG MISYON NA INIAATANG SA KANYANG BALIKAT. Download This Book Here Message Us For Cash On Pick-up and Cash On Delivery (COD/COP) Just fill-up down below the following; For COD 1. COMPLETE NAME 2. COMPLETE ADDRESS WITH LANDMARKS 3. ACTIVE CP NUMBER For COP 1. COMPLETE NAME 2. ADDRESS OF NEAREST LBC BRANCH WHERE TO PICK-UP 3. ACTIVE CP NU

Mga Aklat Ng Lihim Na Karunongan

Imahe
"CLICK THE TITLE AND GET YOUR BOOK" Ang Bukal Ng Buhay Libro Sagrado Nino Jesus Alpha Et Omega KABALA - MGA LIHIM NA KARUNONGAN NI MAESTRO AZAHAZA KABALA - MGA LIHIM NA KARUNONGAN NI MAESTRO AHAYAHA Aklat Ng Y-Zeta Karunongan Ng Deus Libro Sagrado Infinitvs De Devs Kapangyarihan Ng Halaman Misterio De Deus Y Muerte Magica Potente Contra Malum Karunongang Lihim Ng Sator Aklat Ng Kalikasan Spiritum Wacsim Libro Secreto Ng Manggagamot Lemegeton : Clavicula Salomonis Rex Aklat Ng Sancto Cristo Aklat Ng 7 Llaves Et 7 Vertudes Ultima Vota Potente Aklat Ng Actum Dei Ang Mahiwagang Aklat Ng Jugarum Misterio De Deus Llaves De Trenta Y Uno Arkanghel Metatron Aklat Ng Sanctus Deus Fortis Imortalis Sagradong Testamento Ng 24 Ancianos Obra Sarata Cadena De Amor Crisol Del Mundo Mga Lihim Na Karunongan Ni Maestro Acaraca Aklat Ng Aum Libro Dela Suerte Cinco Vocales Secretong Aklat Ng Mandirigma Ang Ikatlong Mata Santisima Trinidad Micam Testamento Ng Trespicos AAA - Roma El Navi David Libr