Mga Post

Ipinapakita ang mga post mula sa 2022

Biblical and Natural Food Supplement

Imahe
BARLEY IS KNOWN TO AID IN STRENGTHENING YOUR OVERALL IMMUNE SYSTEM, PLUS THE FOLLOWING: 1. Prevent degenerative diseases 2. Provides good nutrition 3. Helps in weight management 4. Prevents Gastric Acidity 5. Protect against type-2 diabetes 6. Reduce the chances of gallstone 7. Reduce the chances Parkinson's Disease 8. Good for asthma control 9. Eliminate Cancer cells 10. Manage Highblood Pressure 11. Dissolve Kidney stone And many more! GET YOUR SANTE BARLEY HERE NOW AND ENJOY OUR LATEST DISCOUNTS: For cancer: https://willtwcako.barleyforcancer.com/ For diabetes: https://willtwcako.barleyfordiabetes.... For highblood: https://willtwcako.barleyforhighblood... Anti aging : https://willtwcako.santefusioncoffee.... For weight loss: https://willtwcako.santefusioncoffee.... For Boost Coffee: https://willtwcako.santeboostcoffee.com #healthandwellness #healthcare #healthiswealth

Gayuma: Obra Sarata Cadena de Amor

Imahe
  Gayuma: Obra Sarata Cadena de Amor Ang karunongan na ito ay nabibilang sa mga pinakainiingatang taglay ng ating mga ninuno na kung saan kinakailangan ang ibayong pag-iingat at pag-aalaga nito. Sundin ang kautosan ng Dios upang hindi mo ito ipagkakasala. Gamitin lamang ito sa tamang paraan upang matulongan ang iyong sarili at ang iyong kapwa. Anuman ang iyong layunin at gagawing pamamaraan sa pag-iingat nito ay walang pananagotan ang may-akda. Tayo ay may free will na binigay ng Dios at lahat na ating gagawin ay may kapalit ayon sa hustisya ng ating Panginoong Deus. Magagamit ang testamento na ito sa pagpapalago ng kabuhayan, upang hindi tayo kaiinggitan ng kapwa, at upang malayo tayo sa lapahamakan at kapanganiban buhat ng galit at inggit ng mga taong masasama. Ito rin ay tinagurian ng aklat ng pag-ibig. Get your book here in 👉 Lazada 👉 Shopee 👉 e-Book #proteksiyon #depensa #kaligtasan #kapangyarihan #oracion #agimat #antinganting #karunonganglihim #lihimnakarunongan #talisman #

Libro dela Suerte (A Book of Prayer for Good Luck)

Imahe
  Product Description Dito sa aklat na ito mailalahad ang lihim na karunongan ukol sa mga pamamaraan ng pagpapalago sa mga negosyo, karera sa trabaho at anumang uri ng marangal na pamumuhay. Ang aklat na ito ay naglalaman ng mga mantra, oracion, talisman at mga ritualis na isasagawa kung nais mong mapalago at maiangat ang antas ng iyong mga pamumuhay. Ito ay subok ng ating mga ninuno at kahit sa kasalukoyang panahon ay marami ang nakikinabang sa karunongang taglay ng aklat na ito at sila'y nagtagumpay sa buhay. • Cash On Delivery • 4” wide x 6” height • Pocketbook Size • Handy • Softbound Book • Guaranteed Quality • Printed In Bold • 12-14 Readable Fonts • No Cancellation of Orders Once Shipped • No Warranty • Can Be Pocketed or Pouched • Esoteric Books #karununganglihim #agimat #antinganting #oracion #mahika #depensa #kaligtasan #proteksiyon #pangontra #panggagamot #kababalaghan #healing #miracle #lovepotion #pampasuwerte #luckycharm #gayuma Kunin ang inyong aklat dito 👉 Libro

COD Libro Secreto Ng Manggagamot (Espirituwal at Pisikal)

Imahe
  Product Description • Cash On Delivery • 4” wide x 6” height • Pocketbook Size • Handy • Softbound Book • Guaranteed Quality • Printed In Bold • 12-14 Readable Fonts • No Cancellation of Orders Once Shipped • No Warranty • Can Be Pocketed or Pouched • Esoteric Books ANG AKLAT NA ITO AY NAGLALAMAN LAMANG NG MGA DASAL O ORACION NA NAUUKOL SA PANGGAGAMOT PISIKAL AT ESPIRITUWAL. IPINAGBIBILIN KO, NA SA LAHAT NG GAGAMIT NG AKLAT NA ITO AY PANATILIHIN ANG RELASYON NIYA SA DIOS NA SIYANG MAY-ARI NG LAHAT NG KAPANGYARIHAN, TULONG AT AWA UPANG PAGKALOOBAN NG KAPANGYARIHANG MAKAPANGGAMOT. PANATILIHIN ANG PAGMAMAHAL SA KAPWA GAYA NG PAGMAMAHAL NINYO SA INYONG MGA SARILI. GAMITIN LAMANG ANG AKLAT NA ITO AYON SA KALOOBAN NG DIOS. ANG AKLAT NA ITO AY BANAL AT LAHAT NA MGA SALITANG MATUTUNGHAYAN NATIN DITO AY PAWANG MGA KAPANGYARIHAN AT PUNONG PUNO NG KABABALAGHAN. KINAKAILANGAN ANG IBAYONG PAG-IINGAT NG AKLAT NA ITO. SUNDIN ANG MGA PAMILIN NG AKLAT NA ITO UPANG MAGKAMIT NG TAGUMPAY. #karunungangl

Santo Verbo De Deus : The Philippine Esoteric Wisdom Books

Imahe
The secret wisdom of God or so -called Esoteric Wisdom have not been entirely revealed to mankind. There are only a few who knows this. It is said that in ancient times in the days of our prophets such as Moses, Abraham, David, Solomon and others, the angels of God spoke to them as their guide and taught them marvelous things in the midst of the sight of humanity. There are angels who teach esoteric wisdom to our ancestors. And only worthy people can have it. But over many years or what we call the age of the modern generation, what is written in the Book of the Prophet Daniel was fulfilled. That in the time of the end, human wisdom and knowledge will increase. Open the books of wisdom whether overt or secret wisdom will be exposed among mankind. We call open wisdom ecclesiastical or known as the Bible which is used by religions and various sects in this world while secret wisdom is called esoteric which is used by faith healers and performing miracles. It is said that ancient prop