Mga Post

Ipinapakita ang mga post mula sa Hulyo, 2018

COMMERCIAL MUNA TAYO

MAY PERA SA COINS.PH, PRAMIS.... JUST CLICK THE LINK AND BE PAID https://coins.ph/m/join/r4nyu4

AKLAT NG 7 LLAVES ET 7 VERTUDES

Imahe
" AKLAT NG 7 LLAVES ET 7 VERTUDES " ANG AKLAT NA ITO AY NAGLALAMAN NG MGA SUMUSUNOD: 1. KALIGTASAN SA KAPAHAMAKAN AT KAMATAYAN 2. 7 SELLOS PITONG TATAK - PANAWAGAN AT PAG-UUTOS 3. 7 VERTUDES SA PITONG SUSON NG LANGIT 4. 7 OJOS, O PITONG MATA NA LUMABAS SA MATA NG INFINITO DEUS 5. 7 CABESAS 6. 7 BRASOS NG KAPANGYARIHAN 7. 7 BAKAS, ANG 7 PANGALAN NG DIYOS NG MGA HENTIL 8. 7 CUERPOS 9. 7 SULOK NG KAPANGYARIHAN 10. 7 ILAWAN 11. PANGALAN NG INFINITO DEUS SA PAGKA-HENTIL 12. LIWANAG 13. KALIGTASAN ITO SA ILALIM NG SILONG NG LANGIT 14. 12 EXCELENCIAS NA NAKAPALIBOT SA DIYOS AMA 15. PANAWAG SA WALONG ARKANGHELES NG INFINITO DEUS 16. SINAG NG KALIWANAGAN TATLONG TALIM 17. ANG ITINANGLAW NG VIRGEN SA MGA ARKANGHELES 18. 7 ESPIRITUS 19. 7 PANGALAN NG DIYOS 20. PANGGAMOT SA NAAALIHAN NG MASAMANG ESPIRITU 21. PANGALAN NG DIYOS NA MANDIRIGMA 22. 7 HUNOS NG 7 OJOS 23. PANLABAN AT DEPENSA SA LAHAT NG MASAMA 24. PAMPALIWANAG NG ISIPAN 25. SA DEPENSA 26. MANTRA SA BAWAT CHAKRA 27. 7 x 7 LLAVES

AKLAT NG SIETE ARCANGELES

Imahe
“ AKLAT NG SIETE ARCANGELES ” 1. PANALANGIN 2. KASAYSAYAN NG 7 ARKANGHELES 3. ORACION NI SAN MIGUEL ARKANGHEL SA KABAL 4. ORACION NI SAN MIGUEL TAGULIWAS 5. ORACION NI SAN MIGUEL SA COMBATE 6. ORACION NI SAN MIGUEL SA PANGGAGAMOT 7. ORACION NI SAN GABRIEL SA PAGTATAGO 8. ORACION NI SAN GABRIEL TAGABULAG 9. ORACION NI SAN GABRIEL PAGLUSOT SA MALIIT NA BUTAS 10. ORACION NI SAN GABRIEL PARA SA PITO NA ARAW 11. ORACION NI SAN GABRIEL SA PAGHINGI NG KAPANGYARIHAN SA DIYOS 12. ORACION NI SAN GABRIEL PAGPADAGDAG NG BUHAY SA TAONG MAMAMATAY 13. ORACION NI SAN GABRIEL PANTAGO HENERAL 14. ORACION NI SAN GABRIEL UPANG MAKAPAGTAGO SA ORAS NG KAGULUHAN 15. ORACION NI SAN MIGUEL ANG ABUTIN NG TINIG AY MANGINGINIG ILAN LANG ITO SA MGA NILALAMAN NG AKLAT NA ITO AT MARAMI PANG IBA. Kung nais magkaroon, just contact here: 09100487695/09356500653 or visit FB Page https://www.facebook.com/pg/kumandersator

AKLAT NG ACTUM DEI

Imahe
Santo Verbo de Dios July 7 at 6:09 PM  ·  “ AKLAT NG ACTUM DEI ” 1. SAGRADONG PANGALAN - INGATAN: SUSI AT PONDO 2. PANAWAGAN, INVOCACION, AT PODER 3. PANAWAG SA KULAY-UBENG APOY ESPIRITUAL UPANG DUMANTAY SA AKIN 4. PANGBASBAS PARA SA KAPAYAPAAN 5. PANALANGIN UPANG SAMAHAN NG DIYOS, AT ILIGTAS SA MADLANG PANGANIB 6. ANG MGA SAGRADONG PANGALAN NA SUSI SA MGA ORACION NA LABAN SA MASASAMA 7. BALABAL NG PROTEKSYON 8. PODER AT SUSI 9. 7 ESPIRITU KAY IHVH - MABISANG PANANGGALANG SA KAPANGANIBAN 10. PANGKONTRA 11. PANGDUROG NG KAPANGYARIHANG MULA SA MASAMA 12. NAKAKAWASAK NG KAPANGYARIHAN 13. PANGPASABOG NG MGA MASASAMANG KAPANGYARIHAN 14. LATIGONG KIDLAT NA NAGWAWASAK SA MGA MASASAMANG ESPIRITU AT LALANG SA PALIGID 15. PANTABOY SA MASASAMANG KAPANGYARIHAN At marami pang iba... Kung nais magkaroon, just contact here: 09100487695/09356500653 or visit FB Page https://www.facebook.com/pg/kumandersator

AKLAT NG MANGGAGAMOT

Imahe
"AKLAT NG MANGGAGAMOT" ANG AKLAT NA ITO AY NAGLALAMAN LAMANG NG MGA DASAL O ORACION NA NAUUKOL SA PANGGAGAMOT PISIKAL AT ESPIRITUWAL. IPINAGBIBILIN KO, NA SA LAHAT NG GAGAMIT NG AKLAT NA ITO AY PANATILIHIN ANG RELASYON NIYA SA DIOS NA SIYANG MAY-ARI NG LAHAT NG KAPANGYARIHAN, TULONG AT AWA UPANG PAGKALOOBAN NG KAPANGYARIHANG MAKAPANGGAMOT. PANATILIHIN ANG PAGMAMAHAL SA KAPWA GAYA NG PAGMAMAHAL NI NYO SA INYONG MGA SARILI.  GAMITIN LAMANG ANG AKLAT NA ITO AYON SA KALOOBAN NG DIOS. ANG AKLAT NA ITO AY BANAL AT LAHAT NA MGA SALITANG MATUTUNGHAYAN NATIN DITO AY PAWANG MGA KAPANGYARIHAN AT PUNONG PUNO NG KABABALAGHAN.  KINAKAILANGAN ANG IBAYONG PAG-IINGAT NG AKLAT NA ITO. SUNDIN ANG MGA PAMILIN NG AKLAT NA ITO UPANG MAGKAMIT NG TAGUMPAY. Kung nais magkaroon, just contact here: 09100487695/09356500653 or visit FB Page https://www.facebook.com/pg/kumandersator

EL LIBRO SECRETO DE 28 FAMILIARIS

Imahe
" EL LIBRO SECRETO DE 28 FAMILIARIS " 1. TRADISYONAL NA GAMIT NG BAWAT ISA SA 28 FAMILIARIS 2. DEPENSA AT PAMBAKOD UPANG HUWAG MAHARANG NG MASASAMANG LOOB 3.TIGALPO: UPANG HINDI MATULOY ANG MASAMANG BANTA SA IYO AT PANGPATIGIL NG MASASAMANG-LOOB 4. PANGGAGAMOT 5. TIGALPO SA MGA KAAWAY 6. PANTAWAG SA MATANDA SA PUNSO 7. SA PAGHAHANAP NG TUBIG 8. SA PAGHAHANAP NG MGA KAYAMANANG PANGLUPA 9. GAMIT HENERAL SA KAHIT ANOMANG KAHILINGAN Kung nais magkaroon, just contact here: 09100487695/09356500653 or visit FB Page https://www.facebook.com/pg/kumandersator

EL PODER SECRETO DE QUADRADO MAGICO

Imahe
" EL PODER SECRETO DE QUADRADO MAGICO " ANG AKLAT NA ITO AY NAGLALAMAN NG MGA MAKAPANGYARIHAN, MILAGROSO, AT MAHIMALANG MGA SALITA NA NAKAPALOOB SA ISANG KUWADRADO O ESKINADONG PUNDASYON. NA KAHIT BASAHIN MO ANG MGA ITO NG PABABA, PATAGILID, PAAKYAT AT PAATRAS AY MABABASA MO PA RIN ANG ORIHINAL NA PAGKAKASULAT NITO. PINANINIWALAANG ANG PAGGAMIT NG MGA SALITANG NAKAPALOOB SA MGA PERPEKTONG PARISUKAT O PERFECT SQUARE AT GAWING DASAL O ORACION AY NAKAPAGBIBIGAY KALIGTASAN, DEPENS A, PROTEKSIYON, GAYUMA, PANGHALINA AT MARAMI PANG IBANG PAGNANAIS NA NAKAKAMTAN AT ITO’Y SUBOK NA SUBOK NA NG ATING MGA NINUNO. ANG MGA PERPEKTONG PARISUKAT O PERFECT SQUARE NA INYONG MATUTUNGHAYAN SA AKLAT NA ITO AY LUBHANG MAKAPANGYARIHAN AT HINDI ITO DAPAT INAABUSO O GAMITIN MAN SA MASAMA SAPAGKAT ITO’Y MAY BALIK SA INYO SA ORAS NA GINAMIT NINYO ITO SA KALOKOHAN, SA PAGLUPIG SA KAPWA, SA PAGMAMALABIS, SA PAG ABUSO SA KAHINAAN NG MGA KABABAIHAN AT IBA PANG LABAG SA KALOOBAN NG DIOS. PANATILI

LIBRO SAGRADO FARDAZCION DEL INFINITO Y MUERTE

Imahe
"LIBRO SAGRADO FARDAZCION DEL INFINITO Y MUERTE" ITO ANG KABUOAN NG LAHAT NG KAPANGYARIHAN NA PANANAKIT SA ESPIRITU AT TAO, PAKAINGATAN AT HUWAG IPAALAM O IKALAT, SAPAGKAT ANG BILIN NG DIOS SA SINOMANG TUMANGGAP NG KAPANGYARIHANG ITO AY GAGANTIMPALAAN NG DIOS AT MAGKAKAROON NG BUHAY NA WALANG HANGGAN SA KABILANG BUHAY AT HINDI MAMATAY ANG PAGKATAO NIYA SA BALA, PATALIM, BOMBA, APOY AT ANUMANG BAG AY NA SANDATANG NAKAMAMATAY.  ANG BILIN NG SA SINOMANG TUMANGGAP NITONG KAPANGYARIHAN AY MAY BATAS NA SINUMPAAN DITO SA AKLAT NG FARDAZCION, HUWAG GAMITIN SA ANOMANG KALOKOHAN AT HUWAG ABUSOHIN SAPAGKAT ANG MGA SALITANG NAKAPALOOB DITO AY KAMANGHA-MANGHA AT KATAKA –TAKA. ITO’Y PUMAPATAY NG ANOMANG NILIKHA O NILALANG AT SUMISIRA NG ALINMANG MGA BAGAY-BAGAY NA GINAWA NG DIOS. PAKAINGATANG BIGKASIN SA BIBIG SAPAGKAT ANG ABOTIN NITO AY MAAARING IKAMATAY NG TAO SA PAMAMAGITAN NG PAGSUSUKA NG DUGO. GAMITIN LAMANG SA MGA TAONG MASASAMA AT HINDI GUMAGAWA NG MABUTI SA KAPWA SAPAGKAT ANG

Miraculous Oil

Imahe
Si Jehovah Rapha ang Deus na nagpapagaling sa lahat na masasamang karamdaman at lahat n uri ng sakit doon sa mga taong lubos na nananalig at sumampalataya sa Kanya.  Gamit ang langis na buhay ay madiscomunion natin ang mga epekto ng masasamang mahika gaya ng kulam, barang, tigalpo, palipad hngin at iba pa, laban sa masasamang espiritu at masasamang nilalang, iwas sa trahedya, kalamidad at tukso, pampalubag loob, pampawi ng galit, proteksyon, depensa, kahilingan at kligtasan.  Panatilihing malinis ang iyong hangarin at gumaws ng mg mabubuting bagay n ikalulugod sa mga mata ng Deus natin upang kayoy kalulugdan, at pagpalain ng Amang Maylikha sa atin. Kung nais magkaroon, just contact here: 09100487695/09356500653 or visit FB Page https://www.facebook.com/pg/kumandersator

LIBRO SECRETO NG SANCTI KARMA

Imahe
"LIBRO SECRETO NG SANCTI KARMA" 1. KAPANGYARIHAN, PROTEKSYON, DEPENSA, PANGGAGAMOT, KALIGTASAN 2. UPANG DUMIKIT ANG ESPIRITU NG MANGKUKULAM SA KNYNG KINALALAGYAN 3. PAMPAWI NG GALIT 4. PAMPATIGIL NG KULOG AT KIDLAT 5. KALIGTASAN LABAN S MGA TULISAN 6. UPANG HINDI MAKARAMDAM NG GUTOM 7. PAMPLAYAS NG MASASAMANG ESPIRITU UPANG HINDI N MAKABALIK SA KATAWAN NG BIKTIMA 8. UPANG MALIGTAS SA KAPAHAMAKAN SA GITNA NG KARAGATAN 9. UPANG NG MGA KALABAN AY MAMAMALIKMATA 10. UPANG MAGBAGONG ANYO SA HARAP NG IYONG MG KALABAN 11. UPANG KASISILAWAN NG MASASAMANG ESPIRITU AT MASASAMANG NILALANG 12. PAMPAKO NG MANGKUKULAM 13. UPANG MALIGTAS SA LINDOL 14. TIGALPO PAMIGIL SA TAONG SUMUSUGOD SAYO 15. PAMPAAMPAT NG DUGO ..........AT MARAMI PANG IBA..... Kung nais magkaroon, just contact here: 09100487695/09356500653 or visit FB Page https://www.facebook.com/pg/kumandersator

ULTIMA VOTE POTENTI

Imahe
"ULTIMA VOTA POTENTI" ANG AKLAT NA ITO AY NAGLALAMAN NG MGA DASAL PANGKALIGTASAN, KAHILINGAN, PROTEKSYON, GABAY, KARUNONGAN, PAGBABASBAS NG TAO O BAGAY, DASAL NG MGA SINAUNANG PROPETA NG DEUS NA MAY LIHIM NA MGA KAKAYAHAN, DASAL NI DAVID SA PAKIKIPAGDIGMAAN AT MARAMI PANG IBA.   KINAKAILANGAN LAMANG NA ANG MAGTATAGLAY NG AKLAT NA ITO AY MAY MALINIS NA HANGARIN AT MAPAGMAHAL SA KAPWA. KALINISAN NG BUDHI ANG SIYANG UNANG MAGPAPABISA NITO SAYO, MATAKOT KA SA DEUS AT SUNDIN ANG KNYANG KALOOBAN UPNG IKAY HINDI PAGKAITAN NG BISA NG MGA DASAL NA NAPAPALOOB SA AKLAT NA ITO. Kung nais magkaroon, just contact here: 09100487695/09356500653 or visit FB Page https://www.facebook.com/pg/kumandersator

OBRA SARATA - CADENA DE AMOR

Imahe
"OBRA SARATA - CADENA DE AMOR" Ang karunongan na ito ay tinatawag na OBRA SARATA – CADENA DE AMOR. Ang aklat na ito ay naglalaman lamang ng mga oraciones o mga dasal na panghalina sa negosyo, sa pakikipag-usap, sa pagpapalubag ng loob sa mga taong may matitigas na kalooban, pampawi ng galit at panggayuma sa mga taong nais natin mapapaibig sa atin. Kung kayo ay mag-iingat nito, Gamitin lamang sa kabutihan at iwasang gamitin ito sa kasamaan at pag yurak sa kahinaan ng mga kababaihan o pang aabuso man ng mga kababaihan sa kabaitan na mga kalalakihan. Ugaliing maging matapat sa inyong sarili, sa inyong mga sinisinta, sa kapwa at lalo na sa Dios. Kung nais magkaroon, just contact here: 09100487695/09356500653 or visit FB Page https://www.facebook.com/pg/kumandersator

SATOR MEDALLION

Imahe
SATOR - THE ANALOGRAM OF "OUR FATHER" PRAYER THAUGHT BY THE LORD JESUS CHRIST.  OUR FATHER (PATER NOSTER IN LATIN) Matthew 6:9-13 KJV After this manner therefore pray ye: Our Father which art in heaven, Hallowed be thy name.  Thy kingdom come. Thy will be done in earth, as it is in heaven.  Give us this day our daily bread.  And forgive us our debts, as we forgive our debtors.  And lead us not into temptation, but deliver us from evil: For thine is the kingdom, and the power, and the glory, for ever. Amen. Kung nais magkaroon, just contact here: 09100487695/09356500653 or visit FB Page https://www.facebook.com/pg/kumandersator

ALPHA OMEGA MEDALLION

Imahe
ALPHA OMEGA MEDALLION  ANG SUSI AT KAPANGYARIHAN NG DIYOS AY NASA PANGALAN, KUNG KAYA’T ANG MGA PANGALANG NAKATALA SA AKLAT NA ITO AY PAKAINGATAN. ANG MGA PANGALAN NA ITO AY NAGTATAGLAY NG PODER AT KAPANGYARIHAN NA KAPAG TINAWAGAN AY MAGKAKALOOB SA TUMATAWAG NG KAKAIBANG KARUNUNGAN, ABILIDAD AT KAPANGYARIHAN, KUNG KARAPAT-DAPAT. PAKAINGATAN ANG MGA PANGALANG NAPAPALOOB SA AKLAT NA ITO, SAPAGKAT ITINUTURING NA MGA BANAL ANG MGA PANGALANG ITO. Kung nais magkaroon, just contact here: 09100487695/09356500653 or visit FB Page https://www.facebook.com/pg/kumandersator

Sagrado Corazon Medallion (Sacred Heart Medal)

Imahe
The Miracle of Sagrado Corazon Medallion. Una sa lahat Pinupuri kita Amang Banal sa patuloy na paggabay at pagtulong sa aking misyon at isa na naman sa kapatiran ang napagaling mula sa masamang mahika na gawa ng diablo at nagbago ang status sa kanyang pamumuhay... Marming salamat at sa iyo plagi ang walang hnggang KAPURIHAN. Kung nais magkaroon, just contact here: 09100487695/09356500653 or visit FB Page https://www.facebook.com/pg/kumandersator

TRESPICOS AAA

Imahe
Trespicos (AAA) KABAL AT KUNAT (espiritual/pisikal) TAGALIHIS BALA PAMUROL NG PATALIM KABAL SA BUTO TAGABULAG PANGGAGAMOT .......At iba pa.