Miyerkules, Hulyo 25, 2018

Miyerkules, Hulyo 18, 2018

AKLAT NG 7 LLAVES ET 7 VERTUDES

"AKLAT NG 7 LLAVES ET 7 VERTUDES"

ANG AKLAT NA ITO AY NAGLALAMAN NG MGA SUMUSUNOD:

1. KALIGTASAN SA KAPAHAMAKAN AT KAMATAYAN
2. 7 SELLOS PITONG TATAK - PANAWAGAN AT PAG-UUTOS
3. 7 VERTUDES SA PITONG SUSON NG LANGIT
4. 7 OJOS, O PITONG MATA NA LUMABAS SA MATA NG INFINITO DEUS
5. 7 CABESAS
6. 7 BRASOS NG KAPANGYARIHAN
7. 7 BAKAS, ANG 7 PANGALAN NG DIYOS NG MGA HENTIL
8. 7 CUERPOS
9. 7 SULOK NG KAPANGYARIHAN
10. 7 ILAWAN
11. PANGALAN NG INFINITO DEUS SA PAGKA-HENTIL
12. LIWANAG
13. KALIGTASAN ITO SA ILALIM NG SILONG NG LANGIT
14. 12 EXCELENCIAS NA NAKAPALIBOT SA DIYOS AMA
15. PANAWAG SA WALONG ARKANGHELES NG INFINITO DEUS
16. SINAG NG KALIWANAGAN TATLONG TALIM
17. ANG ITINANGLAW NG VIRGEN SA MGA ARKANGHELES
18. 7 ESPIRITUS
19. 7 PANGALAN NG DIYOS
20. PANGGAMOT SA NAAALIHAN NG MASAMANG ESPIRITU
21. PANGALAN NG DIYOS NA MANDIRIGMA
22. 7 HUNOS NG 7 OJOS
23. PANLABAN AT DEPENSA SA LAHAT NG MASAMA
24. PAMPALIWANAG NG ISIPAN
25. SA DEPENSA
26. MANTRA SA BAWAT CHAKRA
27. 7 x 7 LLAVES
28. 7 SUSON NG LANGIT
29. 7 J- KAPANGYARIHAN NG DIYOS ANAK
30. 28 PANGALANG SUSI NG DIYOS
31. ORACION NA PANALI SA MGA ESPIRITU NG PUNO AT BUTO NG HALAMAN
32. 7 RAYOSKung nais magkaroon, just contact here:

09100487695/09356500653

or visit FB Page

https://www.facebook.com/pg/kumandersator

AKLAT NG SIETE ARCANGELES

AKLAT NG SIETE ARCANGELES

1. PANALANGIN
2. KASAYSAYAN NG 7 ARKANGHELES
3. ORACION NI SAN MIGUEL ARKANGHEL SA KABAL
4. ORACION NI SAN MIGUEL TAGULIWAS
5. ORACION NI SAN MIGUEL SA COMBATE
6. ORACION NI SAN MIGUEL SA PANGGAGAMOT
7. ORACION NI SAN GABRIEL SA PAGTATAGO
8. ORACION NI SAN GABRIEL TAGABULAG
9. ORACION NI SAN GABRIEL PAGLUSOT SA MALIIT NA BUTAS
10. ORACION NI SAN GABRIEL PARA SA PITO NA ARAW
11. ORACION NI SAN GABRIEL SA PAGHINGI NG KAPANGYARIHAN SA DIYOS
12. ORACION NI SAN GABRIEL PAGPADAGDAG NG BUHAY SA TAONG MAMAMATAY
13. ORACION NI SAN GABRIEL PANTAGO HENERAL
14. ORACION NI SAN GABRIEL UPANG MAKAPAGTAGO SA ORAS NG KAGULUHAN
15. ORACION NI SAN MIGUEL ANG ABUTIN NG TINIG AY MANGINGINIG

ILAN LANG ITO SA MGA NILALAMAN NG AKLAT NA ITO AT MARAMI PANG IBA.


Kung nais magkaroon, just contact here:


09100487695/09356500653

or visit FB Page

https://www.facebook.com/pg/kumandersator


AKLAT NG ACTUM DEI

AKLAT NG ACTUM DEI

1. SAGRADONG PANGALAN - INGATAN: SUSI AT PONDO
2. PANAWAGAN, INVOCACION, AT PODER
3. PANAWAG SA KULAY-UBENG APOY ESPIRITUAL UPANG DUMANTAY SA AKIN
4. PANGBASBAS PARA SA KAPAYAPAAN
5. PANALANGIN UPANG SAMAHAN NG DIYOS, AT ILIGTAS SA MADLANG PANGANIB
6. ANG MGA SAGRADONG PANGALAN NA SUSI SA MGA ORACION NA LABAN SA MASASAMA
7. BALABAL NG PROTEKSYON
8. PODER AT SUSI
9. 7 ESPIRITU KAY IHVH - MABISANG PANANGGALANG
SA KAPANGANIBAN
10. PANGKONTRA
11. PANGDUROG NG KAPANGYARIHANG MULA SA MASAMA
12. NAKAKAWASAK NG KAPANGYARIHAN
13. PANGPASABOG NG MGA MASASAMANG KAPANGYARIHAN
14. LATIGONG KIDLAT NA NAGWAWASAK SA MGA MASASAMANG ESPIRITU AT LALANG SA PALIGID
15. PANTABOY SA MASASAMANG KAPANGYARIHAN
At marami pang iba...


Kung nais magkaroon, just contact here:

09100487695/09356500653

or visit FB Page

https://www.facebook.com/pg/kumandersator

AKLAT NG MANGGAGAMOT

"AKLAT NG MANGGAGAMOT"

ANG AKLAT NA ITO AY NAGLALAMAN LAMANG NG MGA DASAL O ORACION NA NAUUKOL SA PANGGAGAMOT PISIKAL AT ESPIRITUWAL. IPINAGBIBILIN KO, NA SA LAHAT NG GAGAMIT NG AKLAT NA ITO AY PANATILIHIN ANG RELASYON NIYA SA DIOS NA SIYANG MAY-ARI NG LAHAT NG KAPANGYARIHAN, TULONG AT AWA UPANG PAGKALOOBAN NG KAPANGYARIHANG MAKAPANGGAMOT. PANATILIHIN ANG PAGMAMAHAL SA KAPWA GAYA NG PAGMAMAHAL NINYO SA INYONG MGA SARILI. 

GAMITIN LAMANG ANG AKLAT NA ITO AYON SA KALOOBAN NG DIOS. ANG AKLAT NA ITO AY BANAL AT LAHAT NA MGA SALITANG MATUTUNGHAYAN NATIN DITO AY PAWANG MGA KAPANGYARIHAN AT PUNONG PUNO NG KABABALAGHAN. 

KINAKAILANGAN ANG IBAYONG PAG-IINGAT NG AKLAT NA ITO. SUNDIN ANG MGA PAMILIN NG AKLAT NA ITO UPANG MAGKAMIT NG TAGUMPAY.


Kung nais magkaroon, just contact here:


09100487695/09356500653

or visit FB Page

https://www.facebook.com/pg/kumandersator
EL LIBRO SECRETO DE 28 FAMILIARIS

"EL LIBRO SECRETO DE 28 FAMILIARIS"

1. TRADISYONAL NA GAMIT NG BAWAT ISA SA 28 FAMILIARIS
2. DEPENSA AT PAMBAKOD UPANG HUWAG MAHARANG NG MASASAMANG LOOB
3.TIGALPO: UPANG HINDI MATULOY ANG MASAMANG BANTA SA IYO AT PANGPATIGIL NG MASASAMANG-LOOB
4. PANGGAGAMOT
5. TIGALPO SA MGA KAAWAY
6. PANTAWAG SA MATANDA SA PUNSO
7. SA PAGHAHANAP NG TUBIG
8. SA PAGHAHANAP NG MGA KAYAMANANG PANGLUPA
9. GAMIT HENERAL SA KAHIT ANOMANG KAHILINGAN


Kung nais magkaroon, just contact here:

09100487695/09356500653

or visit FB Page

https://www.facebook.com/pg/kumandersator

EL PODER SECRETO DE QUADRADO MAGICO

"EL PODER SECRETO DE QUADRADO MAGICO"

ANG AKLAT NA ITO AY NAGLALAMAN NG MGA MAKAPANGYARIHAN, MILAGROSO, AT MAHIMALANG MGA SALITA NA NAKAPALOOB SA ISANG KUWADRADO O ESKINADONG PUNDASYON. NA KAHIT BASAHIN MO ANG MGA ITO NG PABABA, PATAGILID, PAAKYAT AT PAATRAS AY MABABASA MO PA RIN ANG ORIHINAL NA PAGKAKASULAT NITO.
PINANINIWALAANG ANG PAGGAMIT NG MGA SALITANG NAKAPALOOB SA MGA PERPEKTONG PARISUKAT O PERFECT SQUARE AT GAWING DASAL O ORACION AY NAKAPAGBIBIGAY KALIGTASAN, DEPENSA, PROTEKSIYON, GAYUMA, PANGHALINA AT MARAMI PANG IBANG PAGNANAIS NA NAKAKAMTAN AT ITO’Y SUBOK NA SUBOK NA NG ATING MGA NINUNO.
ANG MGA PERPEKTONG PARISUKAT O PERFECT SQUARE NA INYONG MATUTUNGHAYAN SA AKLAT NA ITO AY LUBHANG MAKAPANGYARIHAN AT HINDI ITO DAPAT INAABUSO O GAMITIN MAN SA MASAMA SAPAGKAT ITO’Y MAY BALIK SA INYO SA ORAS NA GINAMIT NINYO ITO SA KALOKOHAN, SA PAGLUPIG SA KAPWA, SA PAGMAMALABIS, SA PAG ABUSO SA KAHINAAN NG MGA KABABAIHAN AT IBA PANG LABAG SA KALOOBAN NG DIOS. PANATILIHING MAGAMIT ITO SA MALINIS NA HANGARIN AT MAGPAKUMBABA, MAGPAILALAIM SA KALOOBAN NG AMANG MAYLIKHA.
1. UPANG MALAMAN ANG MGA BAGAY-BAGAY, KAHIT MGA INILIHIM
2. UPANG MALAMAN ANG MGA BAGAY NA TINATAGO-TAGO
3. PARA MALAMAN ANG MGA BAGAY-BAGAY NA HINAHARAP
4. PARA MALAMAN ANG MGA BAGAY NA MASASAMANG MANGYAYARI NA DARATING
5. PARA MALAMAN ANG MGA BAGAY NA IBINAON SA LIMOT
6. UPANG MALAMAN ANG MGA MASASAMANG
PANGYAYARING DARATING

7. UPANG MALAMAN ANG MGA MAGAGANDANG DARATING
8. PARA MAHULAAN AT MALAMAN ANG MGA KAAWAY
9. PARA MALAMAN ANG MGA BAGAY NA
NAKAKATAKOT NA PARATING

10. PARA MALAMAN ANG MGA LIHIM NG DIGMAAN
11. MALAMAN ANG MGA TOTOO AT MAPAGKUNWARING MGA KAIBIGAN
12. PARA MAKAKUHA NG MGA IMPORMASYON SA LAHAT NG BAGAY, MALAMAN ANG MGA BAGAY-BAGAY, AT MAAARING MAKAUTOS SA TAONG MATIGAS ANG LOOB
13. UPANG MAGPAKITA ANG ESPIRITU SA IBA’T-IBANG ANYO
14. UPANG MAKAKITA NG MGA PANGITAIN
15. PARA MAPANATILI ANG SPIRITUS FAMILIARIS, MALAYA MAN ITO O HINDI, SA ANYONG NAIS
16. UPANG MAGKAROON NG MGA KAKAIBANG PANGITAIN SA PALIGID
17. PAGBUHAY NG NAMATAY
18. PAGPUNTA SA ISANG LUGAR NA NAIS
19. PANTULONG SA MGA OPERASYON SA PAGMIMINA
20. PAGPAPAULAN, KULOG AT KIDLAT
21. UPANG MAPAGBAGONG-ANYO ANG TAO O HAYOP
22. KALIGTASAN AT KONTRA MAHIKA
23. UPANG MAGKAROON NG MGA AKLAT
24. UPANG PAGKALOOBAN NG PAGKAIN AT INUMIN
25. PAGKUHA SA KAYAMANAN BASTA HINDI ITO BINABANTAYAN NG MAHIKA
26. PANGGAGAMOT
27. GAYUMA
28. UKOL SA PAGHINGI NG PERA
29. UPANG MAGKAROON NG MGA MUSIKA O TUGTUGIN SA ILANG AT TAHIMIK NA LUGAR
30. UPANG MAG-IBANG ANYO
31. MAGANDANG GAMITIN NG TAONG NASA DAGAT O NASA TUBIG BILANG KALIGTASAN DOON (GAWING KALMIN)Kung nais magkaroon, just contact here:

09100487695/09356500653

or visit FB Page

https://www.facebook.com/pg/kumandersator

LIBRO SAGRADO FARDAZCION DEL INFINITO Y MUERTE

"LIBRO SAGRADO FARDAZCION DEL INFINITO Y MUERTE"

ITO ANG KABUOAN NG LAHAT NG KAPANGYARIHAN NA PANANAKIT SA ESPIRITU AT TAO, PAKAINGATAN AT HUWAG IPAALAM O IKALAT, SAPAGKAT ANG BILIN NG DIOS SA SINOMANG TUMANGGAP NG KAPANGYARIHANG ITO AY GAGANTIMPALAAN NG DIOS AT MAGKAKAROON NG BUHAY NA WALANG HANGGAN SA KABILANG BUHAY AT HINDI MAMATAY ANG PAGKATAO NIYA SA BALA, PATALIM, BOMBA, APOY AT ANUMANG BAGAY NA SANDATANG NAKAMAMATAY. 

ANG BILIN NG SA SINOMANG TUMANGGAP NITONG KAPANGYARIHAN AY MAY BATAS NA SINUMPAAN DITO SA AKLAT NG FARDAZCION, HUWAG GAMITIN SA ANOMANG KALOKOHAN AT HUWAG ABUSOHIN SAPAGKAT ANG MGA SALITANG NAKAPALOOB DITO AY KAMANGHA-MANGHA AT KATAKA –TAKA. ITO’Y PUMAPATAY NG ANOMANG NILIKHA O NILALANG AT SUMISIRA NG ALINMANG MGA BAGAY-BAGAY NA GINAWA NG DIOS. PAKAINGATANG BIGKASIN SA BIBIG SAPAGKAT ANG ABOTIN NITO AY MAAARING IKAMATAY NG TAO SA PAMAMAGITAN NG PAGSUSUKA NG DUGO. GAMITIN LAMANG SA MGA TAONG MASASAMA AT HINDI GUMAGAWA NG MABUTI SA KAPWA SAPAGKAT ANG KAPANGYARIHANG ITO NG DIOS AY LIWANAG AT DILIM O “MAJICA BLANCA” AT ITO’Y MAY BALIK SA TAONG GAGAMIT NG KAPANGYARIHANG ITO KAPAG INAABUSO. GAMITIN LAMANG KUNG IKAW AY NAKAKATIYAK NA INAAPI.


Kung nais magkaroon, just contact here:

09100487695/09356500653

or visit FB Page

https://www.facebook.com/pg/kumandersator

Miraculous Oil


Si Jehovah Rapha ang Deus na nagpapagaling sa lahat na masasamang karamdaman at lahat n uri ng sakit doon sa mga taong lubos na nananalig at sumampalataya sa Kanya. 

Gamit ang langis na buhay ay madiscomunion natin ang mga epekto ng masasamang mahika gaya ng kulam, barang, tigalpo, palipad hngin at iba pa, laban sa masasamang espiritu at masasamang nilalang, iwas sa trahedya, kalamidad at tukso, pampalubag loob, pampawi ng galit, proteksyon, depensa, kahilingan at kligtasan. 

Panatilihing malinis ang iyong hangarin at gumaws ng mg mabubuting bagay n ikalulugod sa mga mata ng Deus natin upang kayoy kalulugdan, at pagpalain ng Amang Maylikha sa atin.Kung nais magkaroon, just contact here:


09100487695/09356500653

or visit FB Page

https://www.facebook.com/pg/kumandersator


LIBRO SECRETO NG SANCTI KARMA

"LIBRO SECRETO NG SANCTI KARMA"

1. KAPANGYARIHAN, PROTEKSYON, DEPENSA, PANGGAGAMOT, KALIGTASAN
2. UPANG DUMIKIT ANG ESPIRITU NG MANGKUKULAM SA KNYNG KINALALAGYAN
3. PAMPAWI NG GALIT
4. PAMPATIGIL NG KULOG AT KIDLAT
5. KALIGTASAN LABAN S MGA TULISAN
6. UPANG HINDI MAKARAMDAM NG GUTOM
7. PAMPLAYAS NG MASASAMANG ESPIRITU UPANG HINDI N MAKABALIK SA KATAWAN NG BIKTIMA
8. UPANG MALIGTAS SA KAPAHAMAKAN SA GITNA NG KARAGATAN
9. UPANG NG MGA KALABAN AY MAMAMALIKMATA
10. UPANG MAGBAGONG ANYO SA HARAP NG IYONG MG KALABAN
11. UPANG KASISILAWAN NG MASASAMANG ESPIRITU AT MASASAMANG NILALANG
12. PAMPAKO NG MANGKUKULAM
13. UPANG MALIGTAS SA LINDOL
14. TIGALPO PAMIGIL SA TAONG SUMUSUGOD SAYO
15. PAMPAAMPAT NG DUGO
..........AT MARAMI PANG IBA.....Kung nais magkaroon, just contact here:

09100487695/09356500653

or visit FB Page

https://www.facebook.com/pg/kumandersator

ULTIMA VOTE POTENTI

"ULTIMA VOTA POTENTI"

ANG AKLAT NA ITO AY NAGLALAMAN NG MGA DASAL PANGKALIGTASAN, KAHILINGAN, PROTEKSYON, GABAY, KARUNONGAN, PAGBABASBAS NG TAO O BAGAY, DASAL NG MGA SINAUNANG PROPETA NG DEUS NA MAY LIHIM NA MGA KAKAYAHAN, DASAL NI DAVID SA PAKIKIPAGDIGMAAN AT MARAMI PANG IBA. 

KINAKAILANGAN LAMANG NA ANG MAGTATAGLAY NG AKLAT NA ITO AY MAY MALINIS NA HANGARIN AT MAPAGMAHAL SA KAPWA. KALINISAN NG BUDHI ANG SIYANG UNANG MAGPAPABISA NITO SAYO, MATAKOT KA SA DEUS AT SUNDIN ANG KNYANG KALOOBAN UPNG IKAY HINDI PAGKAITAN NG BISA NG MGA DASAL NA NAPAPALOOB SA AKLAT NA ITO.Kung nais magkaroon, just contact here:


09100487695/09356500653

or visit FB Page

https://www.facebook.com/pg/kumandersator


OBRA SARATA - CADENA DE AMOR

"OBRA SARATA - CADENA DE AMOR"

Ang karunongan na ito ay tinatawag na OBRA SARATA – CADENA DE AMOR. Ang aklat na ito ay naglalaman lamang ng mga oraciones o mga dasal na panghalina sa negosyo, sa pakikipag-usap, sa pagpapalubag ng loob sa mga taong may matitigas na kalooban, pampawi ng galit at panggayuma sa mga taong nais natin mapapaibig sa atin. Kung kayo ay mag-iingat nito, Gamitin lamang sa kabutihan at iwasang gamitin ito sa kasamaan at pag yurak sa kahinaan ng mga kababaihan o pang aabuso man ng mga kababaihan sa kabaitan na mga kalalakihan. Ugaliing maging matapat sa inyong sarili, sa inyong mga sinisinta, sa kapwa at lalo na sa Dios.Kung nais magkaroon, just contact here:


09100487695/09356500653

or visit FB Page

https://www.facebook.com/pg/kumandersator


SATOR MEDALLION

SATOR - THE ANALOGRAM OF "OUR FATHER" PRAYER THAUGHT BY THE LORD JESUS CHRIST. 

OUR FATHER (PATER NOSTER IN LATIN)

Matthew 6:9-13 KJV

After this manner therefore pray ye: Our Father which art in heaven, Hallowed be thy name. 

Thy kingdom come. Thy will be done in earth, as it is in heaven. 

Give us this day our daily bread. 

And forgive us our debts, as we forgive our debtors. 

And lead us not into temptation, but deliver us from evil: For thine is the kingdom, and the power, and the glory, for ever. Amen.


Kung nais magkaroon, just contact here:


09100487695/09356500653

or visit FB Page

https://www.facebook.com/pg/kumandersator


ALPHA OMEGA MEDALLION

ALPHA OMEGA MEDALLION 

ANG SUSI AT KAPANGYARIHAN NG DIYOS AY NASA PANGALAN, KUNG KAYA’T ANG MGA PANGALANG NAKATALA SA AKLAT NA ITO AY PAKAINGATAN.

ANG MGA PANGALAN NA ITO AY NAGTATAGLAY NG PODER AT KAPANGYARIHAN NA KAPAG TINAWAGAN AY MAGKAKALOOB SA TUMATAWAG NG KAKAIBANG KARUNUNGAN, ABILIDAD AT KAPANGYARIHAN, KUNG KARAPAT-DAPAT.

PAKAINGATAN ANG MGA PANGALANG NAPAPALOOB SA AKLAT NA ITO, SAPAGKAT ITINUTURING NA MGA BANAL ANG MGA PANGALANG ITO.
Kung nais magkaroon, just contact here:


09100487695/09356500653

or visit FB Page

https://www.facebook.com/pg/kumandersator


Sagrado Corazon Medallion (Sacred Heart Medal)

The Miracle of Sagrado Corazon Medallion. Una sa lahat Pinupuri kita Amang Banal sa patuloy na paggabay at pagtulong sa aking misyon at isa na naman sa kapatiran ang napagaling mula sa masamang mahika na gawa ng diablo at nagbago ang status sa kanyang pamumuhay...

Marming salamat at sa iyo plagi ang walang hnggang KAPURIHAN.Kung nais magkaroon, just contact here:

09100487695/09356500653

or visit FB Page

https://www.facebook.com/pg/kumandersator

TRESPICOS AAA

Trespicos (AAA)

KABAL AT KUNAT (espiritual/pisikal)
TAGALIHIS BALA
PAMUROL NG PATALIM
KABAL SA BUTO
TAGABULAG
PANGGAGAMOT
.......At iba pa.
Mag-aral At Matuto Ng Mga Bagay Na Kababalaghan At Kapaki-pakinabang

1. Mahilig ka ba sa mga kababalaghan o sa mga gawaing paranormal? 2. Namangha ka ba sa mga taong may kakayahang magpapalayas...