Mga Post

Ipinapakita ang mga post mula sa Pebrero, 2019

First Pentacle of the Sun Protection and Lucky Charm Amulet

Imahe
First Pentacle of the Sun (Front) On the front of the talisman is the First Pentacle of the Sun which contains, "The countenance of Shaddaï the almighty [the Face of God], at whose aspect all creatures obey, and the angelic spirits do reverence on bended knees. The 'El Shaddai' talisman which is alleged to bring the possessor all things they may desire. The 72 Names of God (Back) Seventy-two Names of G-d are three-letter combinations that carry an extraordinary power. Each of these can serve as a conduit channeling the power of Light into our material world, but also into our spiritual and emotional state. Each in its own way. See it as a source of light and positive energy which can flood, illuminate and purge the negativity and darkness from any aspect of your inner being. This talisman brings you fortune, prosperity, wholeness and happiness. The seventy-two Names of G-d can be internalized and empowered by meditation over the letters, or even slow visual s

Alpha and Omega Protection and Lucky Charm Amulet

Imahe
Alpha and Omega "The Seal of Great Prosperity," The Alpha et Omega; The Beginning and the End. Extremely helpful for anyone associated with the Healing Arts. This Wonderful Amulet aids in diagnosis and practice of Nurses, Doctors, Dentists, Naturopaths, Spiritual Healers, Masseurs, Veterinarians and so forth. The Alpha and Omega is no other than the Creator. Blessed those who bear His Holy Names and live it with him with all his life, heart and soul for he will be saved, safed and secured against all forms of evillness. Revelation 1:8 KJV I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is, and which was, and which is to come, the Almighty. Want to get 1? Reach us here... 09107374233 shopee.ph/kumandersator carousell.com/miraculous_amulets

JAH PROTECTION AND LUCKY CHARM AMULET

Imahe
Psalm 68:4 KJV "Sing unto God, sing praises to his name: extol him that rideth upon the heavens by his name JAH, and rejoice before him." One of the holy names of God Almighty is "JAH". Blessed those who bear His name and live with it with all his heart, soul and mind and he will be saved, safe and secured from all forms of evilness, accidents, tragedies and calamities.  Want to get 1? Reach us here... kumandersator.blogspot.com shopee.ph/kumandersator carousell.com/miraculous_amulets 09107374233

SINO SI BAAL?

Imahe
Sino si BAAL? SA LUMANG TIPAN NG BIBLIA, INILALARAWAN DITO NA SI BAAL AY ISANG DIOSDIOSAN, NA aNG IBIG SABIHIN AY HINDI TUNAY NA DIOS. Dios na gawa lamang sa kamay ng tao, rebulto o statuwa na binigyang halaga at binigyang buhay ng kathang-isip ng mga sinaunang Israelita na nagsitalikod sa kautosan ng tunay na Dios na siyang maylikha sa buong sansinukob. Noong kapanahonan ng mga Hari at mga Propeta na sugo ng Deus, pinawawasak ng Dios ang mga rebulto o mga dambana ni BAAL. s apagkat kinalimotan na ng bansang Israel ang tunay na Dios na siyang nagligtas sa kanila mula sa pagkaalipin ng bansang Ehipto. BASAHIN aNG INYONG MGA BIBLIA MGA HUKOM 2:12-15 MGA HUKOM 6:25,28,30,31,32, MGA HUKOM 10:6-10 I HARI 19:18 1 HARI 22:53 Roma 11:4 Datapuwa't ano ang sinasabi ng kasagutan ng Dios sa kaniya? Nagtira ako sa akin ng pitong libong lalake na hindi nangagsiluhod kay Baal. Si BAAL AY diosdiosan na hindi marapat sambahin. Ikinaggalit ito ng Deus sapagkat an

SAGRADO CORAZON DE DEUS FILIUS - Sacred Heart of the Son of God.

Imahe
Kagalingan sa lahat ng mabubuting bagay ang tataglayin ng taong magtatangan at mag-iingat sa medalyang ito. Sa hanap-buhay, sa mga kahilingan, proteksyon at depensa laban sa mga karamdaman pisikal man at espiritual, buwal ang epekto ng mga masasamang mahika at sa sumpa ikay mapaparaya. Lahat na ito ay gagana sa matinding pagnanais at pananalig sa sa Kataas-taasang Dios na may likha sa atin. Want to get 1? Reach me here.... 09107374233 # sagradocorazon #1.5diameterwide

SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS MEDALLION

Kapag alam mo ang secreto paano gamitin ang dasal at medalya ng SATOR at may kaakibat na pananalig sa Dios ay magagawa mo ang mga sumusunod: I. KAPANGYARIHAN SA LAKAS II. KAPANGYARIHAN SA PAMPALUBAG LOOB III. KAPANGYARIHAN SA TAPANG IV. KAPANGYARIHAN SA UHAW IX. KAPANGYARIHAN SA PAGLALAKBAY V. KAPANGYARIHAN SA PAGSUPIL/PAGPAPASUKO VI. KAPANGYARIHAN SA KAHINAHUNAN VII. KAPANGYARIHAN SA KABAL KUNAT VIII. KAPANGYARIHAN SA TALINO XIV. KAPANGYARIHAN SA PAGPAPABALIK X. KAPANGYARIHAN SA GAYUMA XI. KAPANGYARIHAN SA APOY XII. KAPANGYARIHAN SA HATING GABI XIII. KAPANGYARIHAN SA PANGPAHABA NG BUHAY XV. KAPANGYARIHAN SA GUTOM XXI. KAPANGYARIHAN SA TAGA BULAG XVI. KAPANGYARIHAN SA PANGGAGAMOT XVII. KAPANGYARIHAN SA MESMERISMO XVIII. KAPANGYARIHAN SA PAGTULOG XIX. KAPANGYARIHAN SA PALOS XX. KAPANGYARIHAN SA PAGTAWAG XXV. KAPANGYARIHAN SA MATA XXII. KAPANGYARIHAN SA PAMARUSA SA KAPWA XXIII. KAPANGYARIHAN SA GRUPO XXIV. KAPANGYARIHAN SA PANGLUNAS AT MARAMI PANG IBA. HOW TO GET A

Mga Mahiwagang Aklat

Imahe
The books here are design and publish for those people who choose to walk in esoteric path of life. By using the books here in shop, people will learn the secret of being a spiritual and physical warrior against evil spirits and evil doers. They will learn also the art of healing using short prayers, mantras and oracions. These books are available on Amazon. Just click the link below and get yours. Mobile : 09107374233 https://www.amazon.com/gp/aw/s/ref=is_pp_2?rh=i%3Aaps%2Ck%3Akumander+sator&keywords=kumander+sator&ie=UTF8&qid=1549890426

The Books of Power

The books here are design and publish for those people who choose to walk in esoteric path of life. By using the books here in shop, people will learn the secret of being a spiritual and physical warrior against evil spirits and evil doers. They will learn also the art of healing using short prayers, mantras and oracions. These books are available on Amazon. Just click the link below and get yours. https://www.amazon.com/gp/aw/s/ref=is_pp_2?rh=i%3Aaps%2Ck%3Akumander+sator&keywords=kumander+sator&ie=UTF8&qid=1549890426

JESUSCHRIST NAME IS POWERFUL, A TRUE PROPHET AND BEGOTTEN SON OF GOD

JESUSCHRIST NAME IS POWERFUL, A TRUE PROPHET AND BEGOTTEN SON OF GOD. Muslim Imam converts away from Islam after reading about Jesus in the Quran! Yes Jesus is mentioned in the Quoran, but how true is it? God is truly amazing and works over our wildest imaginasion and finds any way to come in tuch with us. Feel free to share this whit friends and family. God Bless You! PEACE BE WITH US MY DEAR MUSLIM BROTHERS!

Magical Spiritual Medal of San Benito Amulet Talisman

Imahe
Magical Spiritual Medal of San Benito Amulet Talisman Chathlicism is one of the most Magical and Spiritual traditions, many "Not All" of the Saints were in origin Pagan Gods and many of the ancient Goddesses simulate themselves within many avatars of the Virgen Mary. The Medalla De San Benito or the Medal of Saint Benedict is a powerful amulet talisman charm against Witchcraft, black magic and a defense against unclean spirits, ghosts and hauntings. Front of medal Crux Sancti Patris Benedicti (Cross of the Holy Father Benedict) Cruz del Santo Padre Benito Words around the perimeter of the medal: Ejus in obitu nro pra esentia mun iamur May we be fortified by his presence in the hour of our death." Que a la hora de nuestra muerte, nos proteja tu presencia BACK OF THE MEDAL Circles by the four corners of the cross: C S P B Crux Sancti Patris Benedicti (Cross of the Holy Father Benedict) Cruz del Santo Padre Benito Initials on the

SINO SI ELOHIM?

“Diyos Elohim,” ang misteryong hindi maipaliwanag sa libu-libong taon! Ang salitang Hebreo na “Elohim” ay nangangahulugang “Mga Diyos.” Kung ang Diyos ay tanging Diyos Ama lang, bakit Siya naisulat bilang Elohim sa Biblia?