Mga Post

Ipinapakita ang mga post mula sa Agosto, 2017

AKLAT NG MANGGAGAMOT

Imahe
ESPIRITUAL NA PANGGAGAMOT UNA SA LAHAT, BILANG MGA KRISTIYANO, ANG PANGINOONG JESU CRISTO ANG PINANGGAGALINGAN NG ATING KAGALINGAN.  GAYUNDIN NAMAN, ANG ILAN SA MGA KAANIB NG IGLESIA NG DIYOS AY PAGKAKALOOBAN NG KAPANGYARIHAN SA PANGGAGAMOT.  ITO AY NAAAYON SA KALOOBAN NG ESPIRITU SANTO KUNG TAYO AY PAGKAKALOOBAN NG KAPANGYARIHAN SA PANGGAGAMOT. SIKAPIN NA TUPARIN ANG NASUSULAT SA BANAL NA KAUTUSAN. Nais makakuha ng kompletong kopya ng aklat? Makipag-ugnayan na lamang sa mga sumusunod : Email : kumandersator@gmail.com Mobile No. :  +639100487695

AKLAT NG A.U.M

Imahe
ANG MGA BIBLIYATO NG A.U.M. NA ITO AY IMAMANTRA O PAULIT-ULIT BIBIGKASIN NG 108X, SA ISANG TAHIMIK NA LUGAR O SILID. ANG MGA BIBLIYATONG ITO, KUNG UUSALIN SA PAMAMARAANG ITO AY MAYROONG KAKAYAHANG MAKAPAGBUKAS NG ILAN SA MGA CHAKRAS O MGA DALUYAN NG KAPANGYARIHAN SA ATING KATAWAN NA MAAARING MAKAGISING SA MGA NATUTULOG NATING MGA KAKAYAHANG ESPIRITUAL O MATERYAL. ANG PAGBABANGGIT NG MGA BIBLIYATONG ITO AY KAILANGAN ISAGAWA SA TAHIMIK NA LUGAR. ISIPIN LAMANG ANG PUTING LIWANAG NA BUMABALOT SA IYO SA TUWING ISINASAGAWA ANG PAULIT-ULIT NA PAGBANGGIT. MAS MAINAM NA ISINASAGAWA ITO SA DAKONG SIKATAN NG ARAW, HABANG SUMISIKAT ITO. GAWIN ANG PAGMAMANTRA O PAULIT-ULIT NA PAGBIGKAS NG ISANG BESES KADA ARAW, NG 108X, UPANG BIGYAN NG PANAHON ANG KATAWAN NA MAKAHABOL SA MGA PAGBABAGO NG SARILI. MATAPOS MAISAGAWA ANG PAGBANGGIT NG 108X SA UNANG BIBLIYATO NG AUM, ISUNOD SA SUSUNOD NA ARAW ANG IKALAWANG BIBLIYATO. SA IKATLONG ARAW AY GAMITIN NAMAN ANG IKATLONG BIBLIYATO NG AUM.

AKLAT NG ACTUM DEI

Imahe
SAGRADONG PANGALAN ITO INGATAN: SUSI AT PONDO ITO IYOW-HUH-YIO-HYA PANAWAGAN, INVOCACION, AT PODER (USALIN SA ISIP BAGO BUMANGGIT NG ORACION NA GAGAMITIN MULA SA AKLAT NA ITO) CREUM DEUM DEUS ELOI ELOIM ELOJOC YESHUA......... Nais makakuha ng kompletong kopya? Makipag-ugnayan sa mga sumusunod : Email : kumandersator@gmail.com Mobile No. : +639100487695

AKLAT NG S.T.M

Imahe
SA MGA MAGMAMANA NG SAGRADONG AKLAT NA ITO, IPINAGBIBILIN NA SIKAPIN NA MAGPAKABUTI.  MAGSIKAP NA MAKATULONG SA KAPWA  SA ABOT NG ATING MAKAKAYA.  ITUON ANG ATING PANANAMPALATAYA AT PAGSAMBA  SA DIYOS NG LAHAT NG MGA DIYOS,  PANGINOON NG LAHAT NG PANGINOON.  SIKAPING MAMUHAY SA KATUWIRAN NG DIYOS AT SA KANYANG MGA SAGRADONG MGA ARAL NA MATUTUNGHAYAN SA BANAL NA KASULATAN. Nais makakuha ng kompletong kopya? Makipag-ugnayan na lamang sa mga sumusunod: Email : kumandersator@gmail.com Mobile No. :  +639100487695

AKLAT NG SIETE ARCANGELES

Imahe
PANALANGIN SA 7 ARCANGELES PANALANGIN BAGO MATULOG AT PAGKA GISING SA LOOB NG 49 NA ARAW MAGSIMULA SA ARAW NG VIERNES: 1-AMA NAMIN 1-SUMASAMPALATAYA ISUNOD ITO: BULTOM TARE ANGELUS SELITUS: MICHAEL GABRIEL RAFAEL URIEL SEALTIEL JUDIEL BARACHIEL QUISUM SICUT DEUM CREUM DUM MEUM                   DEUS ANIMASOLA......... Nais kumuha ng kompletong kopya? Makipag-ugnayan na lamang sa mga sumusunod Email : kumandersator@gmail.com Mobile No. : +639100487695

Magical and Miraculous Medallions

Imahe
Magical and Miraculous Medallions Miraculous Medallions This amulet is absolutely vital for all-round general protection. Both sides of the medallion contain secret mantras and objects that bring cosmic protection.It offers the wearer protection against all forms of dangers, including dangers from bad spirits, accidents, natural disasters, and bad intentions of people. Wear it if you are travelling often, or frequent places which are prone to natural disasters - such as volcanic regions, earthquake areas, coastal regions and flood zones. It is also essential for those who are involved with esoteric work such as geomancy and astrology.This medallion protects you from developing illness. It is inscribed with secret mantras. Wear it touching your skin, close to your chest area to stay protected at all times.It has been designed to invite luck that will grant you your most desired wish, be it love, happiness, money or children.  WANT TO ORDER? +69100487695 / +639967392628

UNIVERSAL AMULETS : MAGICAL, MARVELOUS, AND MIRACULOUS MEDALLIONS

Imahe
Miraculous Medallions This amulet is absolutely vital for all-round general protection. Both sides of the medallion contain secret mantras and objects that bring cosmic protection. It offers the wearer protection against all forms of dangers, including dangers from bad spirits, accidents, natural disasters, and bad intentions of people. Wear it if you are travelling often, or frequent places which are prone to natural disasters - such as volcanic regions, earthquake areas,  coastal regions and flood zones. It is also essential for those who are involved with esoteric work such as geomancy and astrology. This medallion protects you from developing illness. It is inscribed with secret mantras. Wear it touching your skin, close to your chest area to stay protected at all times. It has been designed to invite luck that will grant you your most desired wish, be it love, happiness, money or children. SAINT BENEDICT MEDALLION (FRONT) SAINT BENEDICT MEDALLION (BACK)

BIKTIMA KA BA NG KULAM AT BARANG?

Imahe
Kulam  Alam niyo ba o hindi? Ang pangkukulam ay isa ding misyon ng mga taong nagbebenta ng kanilang mga kaluluwa sa hukbo ng mga demonyo o masasamang espiritu o kay satanas mismo. Ang kanilang pinakasecreto upang lalong lumakas ang kanilang kapangyarihang makapaminsala ay ang kanilang unang misyon. Inuutosan sila ng mga demonyo na patayin nila sa pamamagitan ng kulam ang kanilang sariling mga anak, kapatid, magulang at mga malalapit na kamag anak. Ng sa gayoy mapapalakas nila ng husto ang kanilang taglay na kapangyarihan at sa bawat tao na napapatay nila kamag anak man o hindi ay lalo silang lumalakas.  Hindi nakapagtataka na ang mga mangkukulam ay kung sinu sinu na lamang ang kanilang papatayin o pinsalain at kung may magbabayad sa kanila upang maminsala at pumatay ng kapwa, madali na lang ito sa kanila.  Buhay paman sila ngunit ang kanilang mga kaluluwa ay lumalangoy na sa nagbubulid na apoy sa impyernong walang kamatayan. Nakakatakot ang kanilang mga ginagawa.  N

PAÑO DE AMOR (Panghalina & Gayuma)

Imahe
PAÑO DE AMOR (Panghalina & Gayuma) Doon po sa nag request nito, wag gamitin sa babae lalo na kung may asawa ka na. Mamalasin ka. Maaari mong gamitin sa sarili mong asawa.  Sa mga binata at kadalagahan naman, gamitin ito sa taong mahal mo at huwag na huwag mong pagtataksilan. Huwag gamitin panlulupig ng kahinaan ng mga babae o lalake man, huwag gamitin sa inyong mga naiibigan na may asawa na, mam alasin ka talaga. At sa mga negosyanteng kapatid natin na nagnanais na lumago ang kanilang mga hanapbuhay sa pamamagitan ng panghalinang ito, naway matupad na ninyo ang inyong mga ninanais. BABALA : ANG DEUS AY NAGPAPALA SA MGA TUMUTUPAD NG MGA TAGUBILIN NG PAÑO DE AMOR, NGUNIT PUMAPARUSA SA MGA TAONG GAGAMIT NITO SA KASAMAAN AT PANLALAMANG SA DAMDAMIN NG IBA. Want to get 1? Makipag ugnayan na lamang sa mga sumusunod: FB Page : www.facebook.com/kumandersator/ Mobile :  +639100487695 / +639291474160

THE MIRACULOUS SAINT BENEDICT MEDALLION

Imahe
                                                           1. The Story of St. Benedict From  Fisheaters : St. Benedict of Nursia, Italy (A.D. 480-543), the twin brother of St. Scholastica, is considered to be the Father of Western monasticism, and his “Rule of St. Benedict” came to be the basis of organization for many religious orders (his own Order has its cradle at Monte Cassino, Italy, about 80 miles South of Rome). At any rate, in order to understand the symbolism of the Medal, you must know of this event in St. Benedict’s life: he’d been living as a hermit in a cave for three years, famous for his holiness, when a religious community came to him after the death of their abbot and asked Benedict to take over. Some of the “monks” didn’t like this plan and attempted to kill him with poisoned bread and wine. Just as St. John the Divine was miraculously saved from being poisoned, when St. Benedict made the sign of the Cross over these things, he came t

WHY WE SHOULD WEAR MIRACULOUS MEDAL?

Imahe
W hen I was still Protestant, I remember reading St Ephrem the Syrian. I was amazed by how often he spoke of the Mother of Christ and how much he praised her in his poetic hymnody. Ephrem was a Syrian Christian living from AD 306 – 373. He is early and he undoubtedly teaches that Mary was without stain, unlike other humans. He is probably the earliest and most explicit Patristic witness to the dogma of the Immaculate Conception. As a Protestant, I got it. I was never really bothered by the fact that Mary would be sinless. In fact, it made sense to me. I was suspect of the doctrine simply because Paul said that “all had sinned” but I could see how the doctrine could be preserved and read in context. I also learned about the Miraculous Medal – which is a small medal that commentaries the Immaculate Conception. It’s really called the Medal of Immaculate Conception, but so many miracles have been worked through it that it is now simply called  the Miraculous Medal.  Wearing it