Mga Post

Ipinapakita ang mga post mula sa Hulyo, 2020

Sator Koronados (Crowned Sator)

Imahe
ANG KARUNONGANG ITO AY BANAL AT KINAKAILANGANG ANG MAGTATAGLAY NITO AY MAMUHAY NA BANAL AT KAAYA-AYA SA MATA NG AMANG MAYLIKHA YHWH. MAHALIN ANG DEUS HIGIT SA LAHAT. MAHALIN MO ANG IYONG KAPWA NA GAYA NG PAGMAMAHAL MO SA IYONG SARILI. GAWIN ANG PAGTULONG SA KAPWA LALO NA SA MGA TAONG NANGANGAILANGAN NG TULONG NA WALANG HINIHINTAY NA KAPALIT. IWASAN ANG MGA GAWANG MASASAMA, IWASAN ANG PAGMAMALUPIT O PAGMAMALABIS SA KAPWA. SIKAPING ANG BAWAT GAWIN AY NAKABATAY SA KALOOBAN NG DEUS. HUWAG TAMARIN SA PANANALANGIN SAPAGKAT ITO ANG NATATANGING PARAAN NG PAKIKIPAG-UGNAYAN NATIN SA ATING AMANG MAYLIKHA. HUWAG PAHAHAKBANGAN ANG TESTAMENTO NA ITO SAPAGKAT ITO AY SAGRADO. MAGBASA NG BIBLIA KAAKIBAT NG PAG AARAL NG TESTAMENTO NA ITO UPANG HINDI MALIGAW NG LANDAS SA PAGGAMIT NG KARUNONGANG ITO. MAGING MALILIMOSIN SA MGA TAONG PULUBI. PAKAININ ANG NAGUGUTOM AT PAINOMIN ANG NAUUHAW. BIGYAN MO NG DAMIT ANG TAONG NILALAMIG AT TSINELAS ANG TAONG WALANG SAPIN SA KANYANG MGA PAA. INGATAN ANG IYONG SARILI N

Sator Koronados ( Crowned Sator) Protection & Lucky Charm Medallion

Imahe
Isa sa pinakamabagsik na pananggalang laban sa lahat na uri ng kasamaan. Kaligtasan sa kapahamakan at kapanganiban, rebueltar o sumbalik, proteksiyon laban sa lahat na masasamang elemento, espiritu, tigalpo, kulam, barang at lason espirituwal. Gamit ng sinaunang mga ninuno lalo na sa samahang Satorians na kinabibilangan ng yumao kong lolo. Ang Sator ay isa sa lihim na karunongan ng Deus na mas mabilis na napapaandar kesa sa ibang pamamaraan ng karunongang lihim. Sapagkat ito ay subok hindi lang sa bansang Pilipinas kundi maging sa buong mundo. Kung alam mo ang mga pamamaraan ng paggamit ng karunongang ito, hindi ka magagapi ng kasamaan bagkus lagi kang mananaig sa digmaang espirituwal laban sa mga kampon ni satanas. Ugaliin lamang ang paggawa ng naaayon sa kalooban ng Amang Maylikha, huwag abusador at mapanglamang sa kapwa. Tumulong sa mga nangangailangan ng walang hinihintay na kapalit. Nang sa gayoy mas lalo ninyong mapalakas ang tangan na ito at kalulugdan ka ng ating Ama na siyang

AMAZON : Buksan Ang Pintoan Tungo Sa Mga Sagradong Karunongan

Imahe
👉 GET YOUR EBOOKS HERE 👈 👉 GET YOUR EBOOKS HERE 👈 👉 GET YOUR EBOOKS HERE 👈 👉 GET YOUR EBOOKS HERE 👈 👉 GET YOUR EBOOKS HERE 👈 👉 GET YOUR EBOOKS HERE 👈 👉 GET YOUR EBOOKS HERE 👈 👉 GET YOUR EBOOKS HERE 👈 👉 GET YOUR EBOOKS HERE 👈 👉 GET YOUR EBOOKS HERE 👈 👉 GET YOUR EBOOKS HERE 👈 👉 GET YOUR EBOOKS HERE 👈 👉 GET YOUR EBOOKS HERE 👈 👉 GET YOUR EBOOKS HERE 👈 👉 GET YOUR EBOOKS HERE 👈 👉 GET YOUR EBOOKS HERE 👈 👉 GET YOUR EBOOKS HERE 👈 👉 GET YOUR EBOOKS HERE 👈 👉 GET YOUR EBOOKS HERE 👈 👉 GET YOUR EBOOKS HERE 👈 👉 GET YOUR EBOOKS HERE 👈 👉 GET YOUR EBOOKS HERE 👈 👉 GET YOUR EBOOKS HERE 👈 👉 GET YOUR EBOOKS HERE 👈 👉 GET YOUR EBOOKS HERE 👈 MESSAGE US HERE