Mga Post

Ipinapakita ang mga post mula sa Setyembre, 2019

Welcome to Talisman, Amulet And Esoteric Book Shop

Welcome to Talisman, Amulet And Esoteric Book Shop Talisman, Amulet And Esoteric Book Shop falls into a RELIGION & SPIRITUALITY line of business to help indigenous people living in the mountains of Mindanao, Philippines. We are helping them since 2015 by giving them some living basic needs like clothes, slippers, foods and educational supplies for their studying students. The books here are design and publish for those people who choose to walk in esoteric path of life. By using the books here in shop, people will learn the secret of being a spiritual and physical warrior against evil spirits and evil doers. They will learn also the art of healing using short prayers, mantras and oracions. Perform miracles, exorcism, shielding self from swords and bullets, learn the art of invisibilities. These amulets are absolutely vital for all-round general protection. Both sides of the medallion contain secret mantras and objects that bring cosmic protection. It offers the wearer protect

Miraculous Amulets and Esoteric Book Shop

Imahe
BOOKS OF POWER (Mga Mahiwagang Aklat) This books are intended for Filipino healers and exorcists who love to heal people victimized by evil spirits, bad elements, diseases and witchcraft black magic powers and ability. This books are fit to those practising the path of spiritualism and esoteric way of living. Contains oracions, mantras, short prayers for healing, protection, defense and guidance. JUST CLICK THE LINK BELOW TO ORDER TALISMAN, AMULET AND ESOTERIC BOOK SHOP

Welcome to Talisman, Amulet And Esoteric Book Shop

Talisman, Amulet And Esoteric Book Shop The books here are design and publish for those people who choose to walk in esoteric path of life. By using the books here in shop, people will learn the secret of being a spiritual and physical warrior against evil spirits and evil doers. They will learn also the art of healing using short prayers, mantras and oracions. Perform miracles, exorcism, shielding self from swords and bullets, learn the art of invisibilities. This amulet is absolutely vital for all-round general protection. Both sides of the medallion contain secret mantras and objects that bring cosmic protection. It offers the wearer protection against all forms of dangers, including dangers from bad spirits, accidents, natural disasters, and bad intentions of people. Wear it if you are travelling often, or frequent places which are prone to natural disasters - such as volcanic regions, earthquake areas, coastal regions and flood zones. It is also essential for those who are invo

Talisman, Amulet And Esoteric Book Shop

Talisman, Amulet And Esoteric Book Shop The books here are design and publish for those people who choose to walk in esoteric path of life. By using the books here in shop, people will learn the secret of being a spiritual and physical warrior against evil spirits and evil doers. They will learn also the art of healing using short prayers, mantras and oracions. Perform miracles, exorcism, shielding self from swords and bullets, learn the art of invisibilities. This amulet is absolutely vital for all-round general protection. Both sides of the medallion contain secret mantras and objects that bring cosmic protection. It offers the wearer protection against all forms of dangers, including dangers from bad spirits, accidents, natural disasters, and bad intentions of people. Wear it if you are travelling often, or frequent places which are prone to natural disasters - such as volcanic regions, earthquake areas, coastal regions and flood zones. It is also essential for those who are invo

Talisman, Amulet And Esoteric Book Store

Talisman, Amulet And Esoteric Book Store The books here are design and publish for those people who choose to walk in esoteric path of life. By using the books here in shop, people will learn the secret of being a spiritual and physical warrior against evil spirits and evil doers. They will learn also the art of healing using short prayers, mantras and oracions. Perform miracles, exorcism, shielding self from swords and bullets, learn the art of invisibilities. This amulet is absolutely vital for all-round general protection. Both sides of the medallion contain secret mantras and objects that bring cosmic protection. It offers the wearer protection against all forms of dangers, including dangers from bad spirits, accidents, natural disasters, and bad intentions of people. Wear it if you are travelling often, or frequent places which are prone to natural disasters - such as volcanic regions, earthquake areas, coastal regions and flood zones. It is also essential for those who are inv

Miraculous Amulets

Imahe
Talisman, Amulets and Esoteric Book Store Lazada : https://www.lazada.com.ph/shop/talisman-amulets-and-esoteric-book-shop/?spm=a2o4l.pdp/revamp.seller.1.174279ebkfUyaa&itemId=286072048&channelSource=pdp Amazon : https://www.amazon.com/gp/aw/s/ref=is_pp_2?rh=i%3Aaps%2Ck%3Akumander+sator&keywords=kumander+sator&ie=UTF8&qid=1549890426 Kobo : https://www.kobo.com/ph/en/search?query=kumander+sator FB Page: https://www.facebook.com/kumandersator/ fb://page/msksvdd Shopee : https://shopee.ph/kumandersator?version=34c68bd42b1fe38c4fdd9d4160f15dae Carousell: carousell.com/miraculous_amulets You tube : https://www.youtube.com/channel/UC6hro7NRbtvrv_MDlaynlfQ Blog : www.kumandersator.blogspot.com Email : kumandersator@gmail.com Mobile : 09107374233 #amulet #talisman #esoteric #agimat #anting #power #magical #miraculous

The Books of Power

Imahe
For more details and informations, please contact us here; Email : kumandersator@gmail.com Phone : 09107374233

LIBRO SECRETO NG MANGGAGAMOT: Mahiwagang Aklat

Imahe
LIBRO SECRETO NG MANGGAGAMOT: Mahiwagang Aklat ANG AKLAT NA ITO AY NAGLALAMAN LAMANG NG MGA DASAL O ORACION NA NAUUKOL SA PANGGAGAMOT PISIKAL AT ESPIRITUWAL. IPINAGBIBILIN KO, NA SA LAHAT NG GAGAMIT NG AKLAT NA ITO AY PANATILIHIN ANG RELASYON NIYA SA DIOS NA SIYANG MAY-ARI NG LAHAT NG KAPANGYARIHAN, TULONG AT AWA UPANG PAGKALOOBAN NG KAPANGYARIHANG MAKAPANGGAMOT. PANATILIHIN ANG PAGMAMAHAL SA KAPWA GAYA NG PAGMAMAHAL NINYO SA INYONG MGA SARILI. (IILAN SA MGA NILALAMAN NG AKLAT NA ITO) 1. PANALANGIN/DEBOSYON/PODER 2. ESPIRITUAL NA KARUNUNGAN SA PANGGAGAMOT 3. PANALANGIN SA DIYOS UPANG PAGKALOOBAN NG KAPANGYARIHANG MAKAPANGGAMOT NG MGA ESPIRITUAL NA KARAMDAMAN 4. GAMOT SA LAHAT AT PANGONTRA MABISANG PANGGAMUTAN SA LAHAT. 5. UPANG MAGKAROON NG SINAG ANG ATING ULO AT MGA DALIRI UPANG MAGKAROON NG KAPANGYARIHAN UPANG MAKAPAGPAANDAR NG MGA ORACION 6. PARA MALAMAN KUNG MATERYAL O ESPIRITUAL ANG SAKIT 7. PAG-ALAM NG SAKIT KUNG MATERYAL O ESPIRITUAL 8. PARAAN NG PAGKUMPIRMA KUNG

EL NAVI DAVID: Ang Secretong Aklat ng Gayuma

Imahe
EL NAVI DAVID (ANG SECRETONG AKLAT NG GAYUMA) ANG DIYOS ANG MAY HAWAK NG MGA PUSO NG KANYANG MGA NILALANG, NGUNIT IGINALANG NG DIYOS ANG KALAYAAN NG MGA TAO UPANG MAKAPAMUHAY NG AYON SA KANILANG NAIS, MALIBAN LAMANG SA IILAN NA PINAGKALOOBAN NG NATATANGING LAYUNIN UPANG MABUHAY NG NAAAYON SA KANYANG NAIS. KUNG KAYA’T IPINAPAYO KO SA IYO NA HUWAG MONG GAGAMITIN ANG MGA KARUNUNGANG ITO SA KASAMAAN, SAPAGKAT ANG DIYOS AY HINDI NATUTULOG, LAHAT AY NAKIKITA NIYA AT WALANG NALILINGID SA KANYA. ANG KALOOBAN PA RIN NG DIYOS ANG MASUSUNOD, AT WALANG SINUMAN ANG MAKAKAHARANG SA DIYOS KUNG NAISIN NIYA. KUNG KAYA’T ANG PINAKAUNANG GINAGAWA AY MAGKAROON NG MAGANDANG UGNAYAN SA DIYOS. SA DIYOS KAYO HUMILING, SAPAGKAT TANGING DIYOS LAMANG ANG MAKAKAPAG-IBA NG KALOOBAN NG SINUMAN. ANG AKLAT NA ITO AY MAGTUTURO SA INYO NG MGA PRINSIPYO UKOL SA PAGMAMAHAL. (IILAN LAMANG SA MGA PAKSANG NAKAPALOOB SA AKLAT NA ITO) 1. PROSESO NG PAGPAPAANDAR NG MGA NILALAMANG KARUNUNGAN SA AKLAT NA ITO 2.

Obra Sarata Cadena de Amor: Mahiwagang Aklat Ng Gayuma

Imahe
OBRA SARATA CADENA DE AMOR ANG KARUNONGAN NA ITO AY TINATAWAG NA OBRA SARATA – CADENA DE AMOR. ANG AKLAT NA ITO AY NAGLALAMAN LAMANG NG MGA ORACIONES O MGA DASAL NA PANGHALINA SA NEGOSYO, SA PAKIKIPAG-USAP, SA PAGPAPALUBAG NG LOOB SA MGA TAONG MAY MATITIGAS NA KALOOBAN, PAMPAWI NG GALIT AT PANGGAYUMA SA MGA TAONG NAIS NATIN MAPAPAIBIG SA ATIN. KUNG KAYO AY MAG-IINGAT NITO, GAMITIN LAMANG SA KABUTIHAN AT IWASANG GAMITIN ITO SA KASAMAAN AT PAG YURAK SA KAHINAAN NG MGA KABABAIHAN O PANG AABUSO MAN NG MGA KABABAIHAN SA KABAITAN NA MGA KALALAKIHAN. UGALIING MAGING MATAPAT SA INYONG SARILI, SA INYONG MGA SINISINTA, SA KAPWA AT LALO NA SA DIOS. (NARITO ANG IILAN SA MGA NILALAMAN NG AKLAT NA ITO) 1. PANGGAYUMA NG KRISTONG HARI 2. GAYUMA SA LAHAT NG TAO 3. ORACION NI HARING SOLOMON SA MGA BABAE UPANG HINDI MAKATANGGI 4. ORACION PANGGAYUMA SA PAMAMAGITAN NG UBO 5. ORACION NI HARING DAVID PANGHALINA SA MGA BABAE 6. ORACION PANGGAYUMA HINDI MAKAKATANGGI ANG MGA BABAE 7. ORACION NA MABABALISA

LIBRO SAGRADO NINO JESUS

Imahe
LIBRO SAGRADO NINO JESUS ANG AKLAT NA ITO AY BANAL SAPAGKAT ITO AY NAGLALAMAN NG MGA MAHIWAGA AT MAKAPANGYARIHANG MGA SALITA NA GINAMIT NG ATING PANGINOONG HESUS NOONG SIYA AY NAMUMUHAY DITO SA MUNDO NG MGA TAO. KAYA NAMAN SA LAHAT NA MAGTATANGAN NG AKLAT NA ITO, AY TIYAKING MAMUHAY NA BANAL AT SUNDIN ANG KALOOBAN NG ATING DIOS GAYA NG PAGSUNOD NG ATING PANGINOONG HESUCRISTO SA KALOOBAN NG KANYANG AMA AT IWASAN NINYONG MAGING PALALO SA KAPWA, MAPAKIAPID, PAGSISINUNGALING AT PAGGAWA NG ANOMANG KARUMAL DUMAL NA GAWAIN SA HARAPAN NG ATING DIOS NA MAYLIKHA SA ATIN. (NARITO ANG IILAN SA MGA NILALAMAN NG AKLAT NA ITO) 1. TALANDRO NG NINO HESUS 2. PANGBUHAY SA TALANDRO NG SANTO NINO 3. DIBUSYON SA NINO JESUS 4. PASIMULA NG NINO JESUS BAGO GUMAWA NG MILAGRO 5. PAMPALAKAS: SECRETO NG NINO JESUS NG BUHATIN ANG MUNDO 6. LAKAS NG NINO 7. GAMIT SA NEGOSYO 8. ORACION NG SANTO NINO UPANG MAGKASUNDO ANG MGA MAG-ASAWA 9. KASAYSAYAN NG NINO JESUS 10. PAMPUROL NG TALIM 11. PANGHASA NG PATALIM 12. PANGGAG

CRISOL DEL MUNDO: TALAAN NG PAGLALANG AT MAHIWAGANG MGA SALITA

Imahe
ANG AKLAT NA ITO AY NAGLALARAWAN NG MGA KALIHIMAN NA UKOL SA PAGPAPALIT-PALIT NG PANAHON; SA AKLAT NA ITO AY KANYANG INIHAYAG KAY AMANG MOISES, NA ITO AY KANYANG SULATIN UPANG MAIPAMAHAGI SA KANYANG MGA KAMPONG LAHING ISRAEL. ITO AY KANYANG ISINULAT SA MGA TITIK HEBREW, PAGKAT IYAN ANG TUNAY NA WIKA AT TITIK SA LANGIT NG AMANG DEUS NA MAKAPANGYARIHAN SA LAHAT. AT ITO NGA’Y SINULAT NI ALBERTUS MAGNUS NAMAN SA MGA TITIK ABACADA O TAGALOG. SA AKING PAGSUSUMIKAP NA MAISULAT KO ITO SA PAMAMAGITAN SA TITIK AT WIKANG TAGALOG AY AKIN NAMANG SINIKAP NA MAIULAT DITO HINGIL SA IBA’T-IBANG KASAYSAYAN NA SA INYO NGAYON AY MATUTUNGHAYAN, KAYA DAPATIN SANA SA SINOMANG NILALANG ANG MAGKAPALAD NA MAGKAROON NG PAG-IINGAT NG ISANG SIPI NITONG AKLAT NA ITO AY SIKAPIN NA PAG-UKULAN NG PANAHON NA PAG-ARALAN ANG LAHAT NG MGA NILALAMAN SA AKLAT NA ITO, UPANG MAGING KARAGDAGAN ITO AT MAGBIGAY PUWANG SA MGA NAGSISIPAGTUKLAS NG IBA’T-IBANG MGA KARUNUNGAN UKOL SA OCCULTISM; KARUNUNGANG LIHIM, MGA KABABALAGHANG N

Paano Malalaman Ang Agimat na May Bisa o Pwersa?

Imahe
Paano natin kinikilatis ang mga gamit espiritual medalyon, panyo, chaleco, talandro, at iba pa kung itoy may bisa o wala? Hindi na natin kailangan pang lapastanganin ang gamit sa pamamagitan ng pamamaril. Humingi sa Deus ng ibang paraan paano natin malalaman ang gamit na may bisa o wala. Hindi sa paraang wariy ating hinahamak at nagmumukha tayong walang galang at walang respito sa mga banal na Pangalan na naiukit sa naturang gamit. Sangkap: Baso Kahoy Tubig Gamit Espirituwal Na Susubokin Note : Sa mga hindi pa nakapagsubscribe. Click the subscribes button above and click the notification bill to be always updated.

Miraculous Amulets

Imahe
Miraculous Medallions Authentic design. Wear this amulets to be protected from being harm by evil spirits, bad elements, calamities and tragedies. Protection also from black magic, black spells and against witchcrafts. It also brings lucky charms to those people who wear this. Enjoy yourself with love, money and good carriers and opportunities. Perfect gifts for birthdays, anniversaries, weddings and other similar occasions. Come on, be practical, be protected, be charmed and be loved.