Mga Post

Ipinapakita ang mga post mula sa Nobyembre, 2019

Sagradong Karunongan : Panalangin Sa Pagharap Sa Korte

Imahe
BAGO UMALIS NG BAHAY AY MANALANGIN 1-AMA NAMIN ISUNOD ANG KAHILINGAN. AT ISUNOD ANG ORACIONG ITO NG 9 NA BESES: ARAM AKDAM ACSADAM ABESTE ABITE ABITEM AMAM SANCTUM AMAM TACA AMAM SABAB LAMUROC MILAM EGOSUM AH PHU ITO RIN ANG MGA ORACIONG IUUSAL NG PAULIT-ULIT HABANG NASA KORTE kung meron mga documento o mga papeles na hindi approvahan ay maaprovahan at maibalik ang mga papel sa may-ari. Order Complete Book Here Order Complete Book Here

Pangbasbas, Kaligtasan, Proteksyon, Depensa at Pambakod Sa Sarili

Imahe
ang pormulang ito ay ginagamit na pangbasbas, kaligtasan, proteksyon, depensa at pambakod kapag sinasambit ng tatlong beses at iihip sa sarili. ito ang isa sa lihim na pangalan ng deus ama, deus anak, at deus espiritu santo. AVELATOR AVETEMIT AVETILLO Order Complete Book Here Order Complete Book Here

Upang Lumayas Ang Masamang Espiritu

Imahe
PALAYAS SA MASAMANG ESPIRITU   Manalangin:   1 AMA NAMIN   Usalin ito ng tatlong beses   "MURMURLUM MURMURTUM MURCIATUM LANCES NATUS APRUET EGO AMIT  UT  NOUT MAUT SEMAPOS TERFITA  ESTAMOS  PERFITER NOTARIN" Ihihip sa tuktok ng maysakit  at sa tubig na ipaiinom sa kanya Order Complete Book Here Order Complete Book Here

Gamot sa Lahat ng Karamdamang Pisikal

Imahe
ITO NAMAN ANG SASAMBITIN NG 9 NA BESES SA TUKTOK NG TAONG GAGAMOTIN O SA TUBIG NA IINOMIN NG TAONG MAY KARAMDAMAN UPANG MAIPSAN AT MALUNASAN ANG SAKIT NITO. AKIN SIYANG PAGAGALINGIN AT HINDI KO ILALAGAY SA KAHIHIYAN ANG AKING LINGKOD NA SIYANG GAGANAP NG NASABING PANGGAGAMOT. "TUTARIAM" Order Complete Book Here

Proteksyon Laban sa Sumpa at Kamalasan

Imahe
ITO NAMAN ANG INYONG ISUSULAT SA APAT NA SULOK NG INYONG TAHANAN AT SA BANDANG GITNA NITO UPANG KAYO AY LAYOAN NG ANUMANG SUMPA AT KAMALASAN SA BUHAY NA DULOT NG MGA NEGATIBONG ENERHIYA AT SUMPA NG MASASAMANG NILALANG. SA PAMAMAGITAN NG SALITANG ITO AY AKING ITATABOY ANG LAHAT NA KAMALASAN AT SUMPA SA LAHAT NA NANANAMPALATAYA SA AKIN. "EMETESE" Order Complete Book Here

Ang Rebelasyon at Ebanghelyo ng S.A.T.O.R Deus Ama

Imahe
ANG IPINAHAYAG NG DEUS AMA SA AKIN BILANG INYONG LINGKOD NOONG MAYO 1, 2012 SA PAMAMAGITAN NG ISANG PANGITAIN O PANAGINIP AY AKING PINAGSIKAPANG ISULAT UPANG MABATID NG LAHAT NG SANGKATAOHAN SA BUONG MUNDO ANG DAKILANG PAGPAPAHAYAG AT EBANGHELYO MULA SA DEUS AMA.   SA AKING PANGITAIN AY NAKAUPO AKO SA ISANG BUNDOK NA HINDI KO NALALAMAN SAANG PARTE NG SANGLIBOTAN IYON. NATATANAW KO ANG BUONG PALIGID AT ANG KARAGATAN MULA SA BUNDOK NA IYON. NAKAHARAP AKO SA SILANGANAN AT NAKATITIG AKO SA MAASUL-ASUL NA KALANGITAN. MALAMIG ANG SIMOY NG HANGIN AT HINDI KO ALINTANA ANG INIT MULA SA SINAG NG ARAW. HABANG AKO AY PATULOY NA NAGMAMASID AT NAKIKIRAMDAM SA KAPALIGIRAN, DUMATING SA AKIN ANG ISANG TINIG NA TINATAWAG ANG AKING PANGALAN NA ANIMOY KULOG AT KIDLAT NA NAGMULA SA ALAPAAP. NAGULAT AKO SA AKING NARINIG AT NANGINIG SA SOBRANG TAKOT. HUWAG KANG MATAKOT, AKO ANG DEUS NA MAKAPANGYARIHAN SA LAHAT. ANG DEUS NI ABRAHAM, ANG DEUS NI JACOB AT DEUS NI ISAAC NA SIYANG AKING MGA TAPAT N

Trespicos AAA - ROMA Protection and Lucky Charm Medallion

Imahe
ORDER NOW 1. Matuto sa panggagamot gamit ang medalyang ito at ang kanyang mga lihim na karunongan. Ang medalyang ito ay tumatayo at sumisimbolo ng Santisima Trinidad ang AMA, ANAK AT ESPIRITU SANTO. 2. Maging ligtas sa kapahamakan at kapanganiban. 3. Isuot ito upang maproteksyonan laban sa mga gawang masasama gaya ng kulam, barang, tigalpo, palipad-hangin, bati usog at lahat na kahalintulad nito. 4. Upang ika'y katatakotan ng mga nilalang na nasa ilalim ng pwersa ng kadiliman ay mangyaring huwag itong ihiwalay sa iyong katawan. Ikaw ay magbibihis ng liwanag sa tuwi-tuwinang suot mo ang medalyang ito. 5. Upang hindi ka basta basta tatablan ng bala at patalim mula sa mga taong nais kitilin ang iyong buhay sikaping malaman ang secreto ng paggamit ng medalyon na ito. 6. Upang ikaw ay hindi mapansin o makita ng mga kalaban o ng mga taong masasama na humahabol o naghahanap sayo. Marami pa ang nagagawa ng medalyang ito kung tayo ay marunong sumunod sa mga

Saint Benedict Protection and Lucky Charm Medallion

Imahe
Order Now 1. Protektahan ang inyong sarili at mga mahal sa buhay laban sa mga mangkukulam, mambabarang, masasamang espiritu, masasamang nilalang at mga masasamang loob.  2. Mangyari ang mga mabuting kahilingan sa Deus sa tulong ng mahimalang medalya ni San Benito, alamin lamang ang mga secreto ng paggamit ng medalya upang maisakatuparan ang mga ninanais. 3. Matutong manggamot ng mga may karamdaman sa pamamagitan ng mahimalang medalya ni San Benito gamit ang mga lihim na karunongan na nakatala sa testamento ng medalyon. 4. Palayasin ang mga demonyo at masasamang espiritu  na sumasapi sa katawan ng tao. Gamit ang medalya at ang testamento nito ay magagawa mong itaboy ang mga alagad ni satanas at kahit sa satanas palayo sa katawan ng kanilang mga sinasapian. 5. Maging ligtas sa lahat na kapahamakan, kapanganiban, sakuna, tukso, trahedya at sa kahit anong kalamidad.  Click Here To Get This Medal

Mga Mahiwaga at Mahimalang mga Testamento

Dito sa site na ito matutunghayan ang mga aklat na naglalaman ng mga mahiwagang mga salita  na ginagamit ng ating mga kanunununoan sa pagpapagaling ng mga may sakit, sa pagpapalayas ng mga masasamang espiritu, sa eksorsismo, kaligtasan sa kapahamakan at kapanganiban, gayuma, mga secreto sa pagpapalago ng mga negosyo, upang magtagumpay sa buhay, pamarusa sa mga masasamang nilalang at paglaban sa mga itim na kapangyarihan na ginagamit ng mga mangkukulam at mambabarang. Dito rin matutunghayan ang mga testamento sa pagbababas at pagconsagra ng mga gamit espirituwal, secreto upang matupad ang mga kahilingan at marami pang iba. Unahing gawin ang kalooban ng Deus upang makamtan ang bisa mga karunongang lihim na nakatala sa mga testamento sa site na ito. Mahalin ang Deus una sa lahat at mahalin ang iyong kapwa na gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Kung nauuhaw ang kapuwa ay iyo siyang painomin, kung nagugutom ang iyong kapwa ay iyo siyang pakainin at kung nagkasala laban sa iyo ay iyo siy

7 Llaves et 7 Vertudes

Imahe
DOWNLOAD 7 LLAVES ET 7 VERTUDES (IILAN LAMANG ITO SA MGA NILALAMAN NG AKLAT NA ITO) 1. PANALANGIN SA PITONG SUSI NA ISASAGAWA PAGKAGISING SA ARAW-ARAW 2. DASAL SA 7 SELYOS NA ISASAGAWA BAGO MATULOG 3. KALIGTASAN SA KAPAHAMAKAN AT KAMATAYAN 4. 7 SELLOS / PITONG TATAK: PANAWAGAN AT PAG-UUTOS 5. 7 LLAVES SA PITONG SUSON NG LANGIT 6. PROSESO NG PAGGAMIT NG 7 SUSI. 7. 7 VERTUDES SA PITONG SUSON NG LANGIT 8. PROSESO NG 7 VERTUDES: 9. 7 OJOS, O PITONG MATA NA LUMABAS SA MATA NG INFINITO DEUS 10. PROSESO NG PAGPAPAANDAR 11. 7 CABESAS 12. 7 BRASOS NG KAPANGYARIHAN 13. 7 BAKAS, ANG 7 PANGALAN NG DIYOS NG MGA HENTIL 14. 7 CUERPOS : PITONG KANUNUAN NA SINASAMBA NG MGA HEBREO. 15. 7 SULOK NG KAPANGYARIHAN 16. 7 ILAWAN 17. PANGALAN NG INFINITO DEUS SA PAGKA-HENTIL 18. KALIGTASAN ITO SA ILALIM NG SILONG NG LANGIT 19. 12 EXCELENCIAS NA NAKAPALIBOT SA DIYOS AMA 20. SINAG NG KALIWANAGAN TATLONG TALIM 21. 7 ESPIRITUS 22. 7 PANGALAN NG DIYOS 23. 7 ESPIRITU NG KARUNUNGAN 24. PANGGAMOT SA NAAA

Libro Secreto ng Sator

Imahe
ORDER HERE LIBRO SECRETO NG SATOR (NARITO ANG IILAN SA MGA NILALAMAN NG AKLAT NA ITO) 1. PANALANGIN/DEBOSYON 2. KASAYSAYAN NG SATOR 3. MGA BASAG NG SATOR CORONADOS AT HINDI CORONADOS 4. MGA PANGALAN NG DEUS NA NAKAPALOOB SA SATOR 5. MGA PANGALAN N ANGHEL NA NAKAPALOOB SA SATOR 6. MGA PANGALAN NG DEUS NA NAKAPALOOB SA MEDALYA NG SATOR 7. PANALANGIN SA MEDALYA NG SATOR 8. PANALANGIN SA KAHILINGAN 9. PAGTAWAG SA APAT NA SULOK NG MUNDO 10. KABAL AT KUNAT 11. PANGPAHINA NG KALABAN 12. PANGONTRA SA ASWANG 13. KALIGTASAN SA LAHAT NA SAKUNA AT KAPANGANIBAN 14. PAMPAANDAR NG ORACION IDUGTONG SA DULO 15. REBUELTAR/PAMPABALIK/PAMPATALBOG 16. UPANG MATAKOT ANG MGA KALABAN 17. TAGABULAG 18. TIGALPO 19. PANGALAN NG SANTONG IBONG MAY BASTON 20. BASAG NG INRI NA AYAW PUTUKAN. SUBOK NA ITO 21. SALITANG AYAW PUTOKAN NG BARIL 22. PAMPABALIK NG BALA 23. PANGALANG BANAL; AYAW PUTUKAN NG ARMAS 24. MABISANG PODER 25. PODER CABAL 26. SAGRADONG CABAL CONTRA BALA, PATALIM AT APOY 27. MAKAPANGYARIH

Potente Contra Malum

Imahe
ORDER HERE POTENTE CONTRA MALUM (KAPANGYARIHAN LABAN SA KASAMAAN) IILAN LAMANG ITO SA MGA KAPANGYARIHANG NAPAPALOOB SA AKLAT NA ITO PANALANGIN MGA ORACION NA PANGLABAN SA MGA MANGKUKULAM, MAMBABARANG, MANINIGALPO, AT IBA PANG TULAD NITO PANGPATAY SA KULAM PANGKALAS NG TIGALPO SA KULAM NA PINAGBUBUKOL ANG KATAWAN PANGKALAS NG TIGALPO PANGONTRA SA KAPANGYARIHAN NG KULAM PANGPALUGMOK SA MASAMANG ESPIRITU SA PALIGID MO PATI SA MAYSAKIT PANAG-ULI SA NATIGALPO PANIRA NG EPEKTO NG KULAM PANESTING SA NAKULAM PAMATAY SA MASAMANG ESPIRITU (SA MAMBABARANG AT MANGKUKULAM) GAMOT SA NABARANG NA PINAGSUSUGAT LABAN SA MASAMANG ESPIRITU TIGALPO SA ASWANG UPANG MAMATAY TIGALPO SA ENGCANTO NA MASAMA ANG GINAGAWA UPANG HINDI MAKALAPIT SA IYO AT MANGATOG SA TAKOT TIGALPO NA PANGPASUKO SA MASAMANG ESPIRITU TIGALPO SA MASAMANG ESPIRITU AT SIYA’Y AALIS SA KATAWAN NG TAONG INAALIHAN NG MASAMANG ESPIRITU TIGALPO SA MANGKUKULAM PAMATAY KUNG IHIHIP SA TUKTOK NG KINUKULAM TIGALP

Talisman, Amulet and Esoteric Book Shop

Imahe
Talisman, Amulet And Esoteric Book Shop falls into a RELIGION & SPIRITUALITY line of business to help indigenous people living in the mountains of Mindanao, Philippines. We are helping them since 2015 by giving them some living basic needs like clothes, slippers, foods and educational supplies for their studying students. The books here are design and publish for those people who choose to walk in esoteric path of life. By using the books here in shop, people will learn the secret of being a spiritual and physical warrior against evil spirits and evil doers. They will learn also the art of healing using short prayers, mantras and orations. Perform miracles, exorcism, shielding self from swords and bullets, learn the art of invisibility. This amulet is absolutely vital for all-round general protection. Both sides of the medallion contain secret mantras and objects that bring cosmic protection. It offers the wearer protection against all forms of dangers, including dangers from bad