Mga Post

Ipinapakita ang mga post mula sa Nobyembre, 2018

MGA ARAL NA NAUUKOL SA PANGGAGAMOT

Imahe
MGA ARAL NA NAUUKOL SA PANGGAGAMOT Ecclesiastico 38:1-7,9-34 [1]Igalang mo ang manggagamot nang marapat sa kanyang katungkulan, sapagkat ang Panginoon din ang nagtakda ng tungkuling iyan. [2]Ang karunungan ng manggagamot ay mula sa Kataas-taasang Diyos, at ginagantimpalaan siya pati ng mga hari. [3]Dahil sa kanyang karunungan marangal siyang nakakaharap kaninuman, at iginagalang siya pati ng mga maykapangyarihan. [4]Ang Panginoon ang nagpatubo ng mga halamang naigagamot, kaya't ang mga ito'y di kinaliligtaang gamitin ng matalinong tao. [5]Hindi ba't minsan ang tubig na mapait ay naging tubig na inumin sa pamamagitan ng isang pirasong kahoy upang makilala ang kapangyarihan ng Panginoon. [6]May mga taong pinagkalooban ng tanging karunungan, upang magamit nila ang mga kahanga-hangang bagay na nilikha ng Diyos. Sa gayo'y papupurihan siya ng lahat ng tao. [7](7-8) Sa mga bagay na iyan kinukuha ng parmaseutiko ang mga gamot, na ginagamit ng manggagamot sa

ANG PAGLALASING

Imahe
MAGBAWAS-BAWAS NAMAN SA PAG INOM NG ALAK, ITOY HINDI IKINALULUGOD NG DIOS, BUKOD SA MASAMA ITO SA ATING KALUSOGAN. ANG KAUNTING ALAK AY NAKAKATULONG SA PAGPAPATIBAY NG ATING IMMUNE SYSTEM NGUNIT AMG SOBRANG PAG-INOM NG ALAK AY NAKAKATULONG SA PAGPAPAIKSI NG ATING BUHAY. ANG SABI NG BIBLIA Isaias 5:22 Sa aba nila na malakas uminom ng alak, at mga taong malakas sa paghahalo ng matapang na inumin.

EL NAVI DAVID

Imahe
El Navi David Panghalina Gayuma Palubag-loob Pangkonsensya Pambalisa Pampaalis ng galit ng karelasyon Pampabalik sa umalis na mahal sa buhay Pampatibay ng relasyong mag-asawa Pampabait sa kinakasama Pampawala ng galit ng mga kaaway Katuparan sa mabuting mga kahilingan .....at marami pang iba. Dati may binigyan ako nito ngunit nalungkot ako at nabalitaan ko na ginamit lamang sa kasamaan kaya akoy naghugas kamay na lamang. Ang aklat na ito ay may mga pamilin na nararapat gampanan at sundin. Tandaan, ang magtatanim ng masama sa kapwa ay aani ng masama, at ang magtatanim ng kabutihan sa kapwa ay aani din ng kabutihan. Hindi na po tayo mga bata na hindi natin alam ang tama at mali. Yong isa ng ginang na aking napagkalooban ay pinagpala naman, sapagkat siyay tapat sa kanyang layunin at pangako na itoy sa kabutihan lamang gagamitin, sa kanyang pagnenegosyo at pagpapabalik sa kanyang asawang matagal ng umalis. Deus ang nagkakaloob ng biyaya sa mga taong tapat sa kanya at ang Deus din

Poder de Jesus One Onur Medallion

Imahe
Poder de Jesus One Onur Medallion Pangkalahatang depensa laban sa bala at patalim, proteksyon laban sa kulam, barang, tigalpo, palipad-hangin, gayuma at lahat na epekto ng masamang mahika. Laban sa masasamang espiritu at masasamang nilalang. Laban sa masamang tangka sa buhay. Swerte ang hatid nito sa mga taong kalugod-lugod sa mata ng Panginoong Deus lalo na sa mga taong mapagkawang-gawa o maawain sa mga nangangailangan. Nais magkaroon? 09100487695 09356500653 09382355985