Mga Post

Ipinapakita ang mga post mula sa 2021

Ang Karunungang Lihim Ukol Sa Suwerte, Grasiya At Mga Pagpapala

Imahe
Please Subscribes, Likes, Share and Push the notification bell upang updated kayo palagi sa mga bagong video na ating ilalabas sa channel na ito. Ang lihim na karunungan na ito ay isinulat upang pagkalooban ng tulong ang mga nag-eespiritual hinggil sa mga pangangailangang material. Ipinauunawa sa mga magtatangan ng testamento na ito na ang bisa nito ay depende sa Diyos, kung ipagkakaloob sa iyo ang mga ito, at depende sa iyong katayoang espirituwal, kung nararapat ka ngang pagkalooban ng yamang pangmateryal. Nakatala sa testamento na ito ang tungkol sa mga karunungan na nauukol sa pagtatamo ng mga kayamanang material, upang magamit sa marangal na pamumuhay at para sa pagtulong sa kapwa. Kung masama ang inyong pagnanasa, ay isangtabi ang testamento na ito, sapagkat hindi aandar ang mga banal na salita sa loob nito kung ang puso at diwa ng gagamit nito ay masama. Kung ang iyong diwa ay totoo, at likas sa iyo ang pagiging matulungin sa kapwa, sa pamilya, kung mataimtim kang manalangin

Libro Secreto Ng Manggagamot

Imahe
LIBRO SECRETO NG MANGGAGAMOT ANG AKLAT NA ITO AY NAGLALAMAN LAMANG NG MGA DASAL O ORACION NA NAUUKOL SA PANGGAGAMOT PISIKAL AT ESPIRITUWAL. IPINAGBIBILIN KO, NA SA LAHAT NG GAGAMIT NG AKLAT NA ITO AY PANATILIHIN ANG RELASYON NIYA SA DIOS NA SIYANG MAY-ARI NG LAHAT NG KAPANGYARIHAN, TULONG AT AWA UPANG PAGKALOOBAN NG KAPANGYARIHANG MAKAPANGGAMOT. PANATILIHIN ANG PAGMAMAHAL SA KAPWA GAYA NG PAGMAMAHAL NINYO SA INYONG MGA SARILI. GAMITIN LAMANG ANG AKLAT NA ITO AYON SA KALOOBAN NG DIOS. ANG AKLAT NA ITO AY BANAL AT LAHAT NA MGA SALITANG MATUTUNGHAYAN NATIN DITO AY PAWANG MGA KAPANGYARIHAN AT PUNONG PUNO NG KABABALAGHAN. KINAKAILANGAN ANG IBAYONG PAG-IINGAT NG AKLAT NA ITO. SUNDIN ANG MGA PAMILIN NG AKLAT NA ITO UPANG MAGKAMIT NG TAGUMPAY. Kunin ang inyong aklat dito : https://shopee.ph/msksvdd Ebook : https://payhip.com/talamebs • Cash On Delivery • 4” wide x 6” height • Pocketbook Size • Handy • Softbound Book • Guaranteed Quality • Printed In Bold • 12-14 Readable Fonts • No Cance

Spiritum Wacsim Protection and Lucky Charm Medal

Imahe
  FRONT BACK Product Specifications ·          Category: Pendant ·          Gender: Unisex ·          Country of Origin: Philippines ·          Material: Copper ·          Occasion: Auspicious Necklace/Bracelet Style/Pendant ·          Ships From: North Cotabato, Mindanao   Ang medalyang ito ay matagal ng ginagamit ng ating mga ninuno bilang proteksiyon sa lahat na uri ng masasamang mahika, kulam, barang, tigalpo, at palipad-hangin. isa itong mabagsa]ik na amuleto sapagkat ito ay may taglay na sumbalik na kapangyarihan. na kung ano ang gagawing masama sayo ay babalik ito sa taong gagawa ng pinsala saiyong katawang pisikal at espirituwal. ang medalyang ito ay may kaakibat na aklat na siyan tataglayin ng may ari ng medalya upang malaman niya papaano ito alagaan. Proteksiyon ito sa lahat na uri ng kapanganiban, kapahamakan at lahat na kasamaang darating. Kunin ang iyong aklat at medalya dito : https://shopee.ph/msksvdd Kunin ang iyong aklat at medalya dito:  https://shopee.ph/phileswis

The Forbidden Wisdom of Armadel

Imahe
  Product Specifications ·          Category : Esoteric Books ·          Publishing Company: MSK-SVDD ·          Language : Tagalog ·          Import/Local : Local ·          Edition Type : Regular Edition ·          Cover Type : Hard Cover ·          Year : 2015 ·          Origin : North Cotabato, Mindanao ·          Cash On Delivery ·          4” wide x 6” height (Handy Pocketbook Size) ·          Softbound Book ·          Guaranteed Quality ·          Printed In Bold With 12-14 Readable Fonts ·          No Cancellation of Orders Once Shipped ·          No Warranty This testament will benefit both evil and good will. It is imperative that the holder of this book be responsible for its use. Because whatever his purpose in using the methods in this book there is an associated penalty or reward. Everyone who uses it is encouraged to use it only when necessary and it is better to use it only for good. He who sows good will reap good and he who sows evil will

The Secret Book Of Sancto Cristo

Imahe
  Product Specifications ·          Category : Esoteric Books ·          Publishing Company: MSK-SVDD ·          Language : Tagalog ·          Import/Local : Local ·          Edition Type : Regular Edition ·          Cover Type : Hard Cover ·          Year : 2015 ·          Origin : North Cotabato, Mindanao ·          Cash On Delivery ·          4” wide x 6” height (Handy Pocketbook Size) ·          Softbound Book ·          Guaranteed Quality ·          Printed In Bold With 12-14 Readable Fonts ·          No Cancellation of Orders Once Shipped ·          No Warranty TO THOSE KINDHEARTED PEOPLE WHO ARE WITH GOD, THEY WILL BE BLESSED BY THE POWER OF THE ALMIGHTY FATHER THE CREATOR OF HEAVENS AND EARTH. THEY WILL BE ABLE TO PERFORM ANY MIRACLES LIKE OUR LORD JESUS CHRIST LIKE HEALING SICKNESS, INVISIBILITY, TO DESTROY THE POWER OF SATAN AND DEVILS. BE SURE THAT ANYONE WHO WANTED TO USE THE POWERFUL PRAYERS OR ORACIONS INSIDE THIS BOOK, THEY MUST CLEAN THEMSE

The Forbidden Knowledge of Honorius

Imahe
  Product Specifications ·          Category : Esoteric Books ·          Publishing Company: MSK-SVDD ·          Language : Tagalog ·          Import/Local : Local ·          Edition Type : Regular Edition ·          Cover Type : Hard Cover ·          Year : 2015 ·          Origin : North Cotabato, Mindanao ·          Cash On Delivery ·          4” wide x 6” height (Handy Pocketbook Size) ·          Softbound Book ·          Guaranteed Quality ·          Printed In Bold With 12-14 Readable Fonts ·          No Cancellation of Orders Once Shipped ·          No Warranty This testament will benefit both evil and good will. It is imperative that the holder of this book be responsible for its use. Because whatever his purpose in using the methods in this book there is an associated penalty or reward. Everyone who uses it is encouraged to use it only when necessary and it is better to use it only for good. He who sows good will reap good and he who sows evil will

The Secret Wisdom Of Seven Archangels (English Version)

Imahe
  Product Specifications ·          Category : Esoteric Books ·          Publishing Company: MSK-SVDD ·          Language : Tagalog ·          Import/Local : Local ·          Edition Type : Regular Edition ·          Cover Type : Hard Cover ·          Year : 2015 ·          Origin : North Cotabato, Mindanao ·          Cash On Delivery ·          4” wide x 6” height (Handy Pocketbook Size) ·          Softbound Book ·          Guaranteed Quality ·          Printed In Bold With 12-14 Readable Fonts ·          No Cancellation of Orders Once Shipped ·          No Warranty TO THOSE KINDHEARTED PEOPLE WHO ARE WITH GOD, THEY WILL BE BLESSED BY THE POWER OF THE ALMIGHTY FATHER THE CREATOR OF HEAVENS AND EARTH. THEY WILL BE ABLE TO PERFORM ANY MIRACLES LIKE OUR LORD JESUS CHRIST SUCH AS HEALING SICKNESS, INVISIBILITY, TO DESTROY THE POWER OF SATAN AND DEVILS, TO FIGHT BAD ELEMENTS WITHOUT DEFEATS, TO BE ABLE TO PERFORM EXORCISM AND CAST WAY ALL THE DEVILS AND BAD EL