Karunongang Esoteriko Upang Magtagumpay sa Larangan ng Negosyo

 

Ang pagtatagumpay sa larangan ng negosyo ay nangangailangan ng hindi lamang angkop na kaalaman at kasanayan, kundi pati na rin ng isang malalim na pang-unawa sa mga esoterikong prinsipyo. Upang matulungan kang maabot ang iyong mga pangarap sa negosyo, narito ang ilang karunungang esoteriko na maaari mong sundin:

1. Pag-iisip na Positibo: Ang pagkakaroon ng positibong pag-iisip ay mahalaga upang labanan ang mga hamon at pagsubok sa mundo ng negosyo. Panatilihing malinaw ang iyong pang-unawa at magtiwala sa iyong mga kakayahan.

2. Law of Attraction: Ang pagsunod sa batas ng pag-aakit ay isang mahalagang konsepto sa negosyo. Isipin at palakasin ang iyong paniniwala na ang tagumpay ay darating sa iyo. Isagawa ang mga hakbang na kinakailangan upang maabot ito at tiyaking angkop ang enerhiya at intensyon na iyong ipinadala sa mundo.

3. Inner Wisdom: Matuto kang makinig sa iyong inner wisdom o loob na kaalaman. Ang esoterikong prinsipyo ay nagtuturo na ang sagot sa maraming mga problema at hamon ay matatagpuan sa iyong sariling loob. Hayaan ang iyong intuitions at inner guidance na gabayan ka patungo sa tamang mga desisyon at hakbang.

4. Pagkakaugnay ng Lahat: Maunawaan na ang lahat ng bagay sa mundo, kasama na ang negosyo, ay konektado sa isa't isa. Alamin at gamitin ang mga makabagong kasanayan at teknolohiya, at magkaroon ng kamalayan sa mga pangyayari sa iba't ibang sektor ng negosyo. Maghanap ng mga paraan upang makipag-ugnayan sa ibang mga negosyo at mga tao upang mapalawak ang iyong mga oportunidad.

5. Pagpapaalam sa mga Pagkakamali: Sa negosyo, hindi maiiwasan ang pagkakaroon ng mga pagkakamali at kabiguan. Subalit sa halip na malunod sa mga ito, matuto kang magpatawad sa iyong sarili at mag-ehersisyo ng self-reflection. Ang pag-aaral mula sa mga pagkakamali ay magbibigay-daan sa iyo upang bumangon na mas malakas at mas matatag.

6. Kundalini Awakening: Ang paggising ng kundalini energy sa iyong katawan ay maaaring maghatid ng malalim na kaalaman at pag-unlad ng iyong potensyal. Subukan ang mga esoterikong praktis na tulad ng yoga, meditasyon, at pranayama upang ma-activate ang kundalini energy at mapalawak ang iyong kamalayan.

Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga prinsipyong esoteriko na ito, malaki ang posibilidad na magtatagumpay ka sa larangan ng negosyo. Huwag kang matakot na sumubok ng mga bagong konsepto at pamamaraan upang malunasan ang mga hamon. Magtiwala sa iyong sarili at sa kapangyarihan ng esoterikong kaalaman upang maabot ang iyong mga layunin sa negosyo.

MGA MAHIWAGANG SALITA NA MALAKI ANG NAITUTULONG UPANG MAGTAGUMPAY SA LARANGAN NG PAGNENEGOSYO

Sa bahay, magtirik ng isang kandilang berde sa altar, magdasal ng mga dasal na nasa ibaba pagkagising sa umaga;

Ama Namin, sumasalangit ka.
Sambahin ang ngalan mo.
Mapasaamin ang kaharian mo,
Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw,
At patawarin mo kami sa aming mga sala,
Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin
At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso,
At iadya mo kami sa lahat ng masama

Luwalhati sa Ama,
Sa Anak,
At sa Diyos Espiritu Santo.
Kapara noong unang-una,
Ngayon at magpakailanman
Sa walang hanggan.

“Ipagkaloob po ninyo sa akin ang kasaganahan sa buhay at tulotan na po ninyo na magtagumpay ako sa aking pagnenegosyo”

DEUS COMITE LARGO GRANDE

COMIR REY BALANI

NOGHUM EGIORUM

CRUSEM LUMARAT

NOTERAM

DEUS COMITE LARGO GRANDE

COMIR REY BALANI

NOGHUM EGIORUM

CRUSEM LUMARAT

NOTERAM

DEUS COMITE LARGO GRANDE

COMIR REY BALANI

NOGHUM EGIORUM

CRUSEM LUMARAT

NOTERAM

At hayaan na maubos ang kandila


ORDER YOUR ESOTERIC BOOK NOW


UPANG MAKAKUHA NG MGA AKLAT ESOTERIKO, BISITAHIN ANG MGA LINKS SA IBABA;

Official Store: https://talamebs.myecomshop.com

Shopee 1: https://shopee.ph/msksvdd

Shopee 2: https://shopee.ph/phileswis

Lazada 1: https://www.lazada.com.ph/shop/talamebs

Lazada 2: https://www.lazada.com.ph/shop/mga-sagradong-karunongan

Lazada 3: https://www.lazada.com.ph/shop/the-books-of-power-and-miracle

Lazada 4: https://www.lazada.com.ph/shop/talamebs-religious-items-shop

Lazada 5: https://www.lazada.com.ph/shop/philippine-esoteric-wisdom

Lazada 6: https://www.lazada.com.ph/shop/msk-svdd

Lazada 7: https://www.lazada.com.ph/shop/talisman-amulets-and-esoteric-book-shop

e-Book on Payhip : https://payhip.com/talamebs

e-Book on Lulu: https://www.lulu.com/search?category=Religion+%26+Spirituality&adult_audience_rating=00&page=1&q=Kumander+Sator

e-Book on Kobo: https://www.kobo.com/ph/en/search?query=Kumander%20Sator&ac=1&acp=Kumander%20Sator&ac.author=Kumander%20Sator&sort=PublicationDateDesc

#healing #esoteric #protection #forbidden #witch #witchcraft #power #defense #lihimnakarunongan #mgasagradongkarunongan #talisman #antinganting #agimat #karunonganglihim #miracles #power #enlightenment #forbiddenwisdom #forbiddenknowledge #oracion #orasyon #ancienttext #lovepotion #security #safety #evileye #eyeofprovidence #satorarepotenetoperarotas #sator #alphaomega
Mga Komento

Mga sikat na post sa blog na ito

Miraculous Medallions Used by Filipino Ancestors

PAMPABALIK NG SAKIT DOON SA NAGBIGAY NG SAKIT

ANG TALISMAN NG SUGAL