Huwebes, Pebrero 29, 2024

ELOHIM (Ang Dios na Lumalang)

 


Sa esoterikong paniniwala at pananaw, ang konsepto ng Elohim ay maaaring magkaroon ng iba't ibang interpretasyon depende sa konteksto ng mga kulturang esoteric at mga pilosopiya. Ang salitang "Elohim" ay Hebreo at madalas na isinalin bilang "Diyos" sa mga bibliyang Kristiyano. Ngunit sa mga esoterikong tradisyon, ang kahulugan nito ay maaaring mas malawak at mas komplikado kaysa sa simpleng pag-unawa bilang "Diyos" lamang.

Sa ilang esoterikong kasanayan, ang Elohim ay maaaring tinutukoy bilang isang kolektibong enerhiya o katauhan na bumubuo sa likas na mundo o sa espiritwal na plano. Ito ay maaaring magpahiwatig ng mga uri ng espirituwal na entidad na may mataas na antas ng pag-unlad o kamalayan, o maaaring magpatungkol sa mga arketype o prinsipyo na nagsisilbing pundasyon ng likas na batas at kaayusan.

Sa ilang mga esoterikong sistema, ang Elohim ay maaaring isa ring tawag sa pinakamataas na espirituwal na entidad o kawalang-hanggan na pinagmulan ng lahat ng buhay at nilalang. Ito ay maaaring kaugnay sa konsepto ng "Absolute" o "Divine Source" sa iba pang esoteric na mga tradisyon.

Samakatuwid, ang konsepto ng Elohim sa mga esoterikong pananaw ay maaaring mag-iba-iba depende sa konteksto ng kanyang paggamit at sa kultural na background ng mga tagasunod ng esoteric na mga tradisyon.

NAIS MO BA MATUTO NG ESOTERIKONG KAALAMAN? MATUTO NG PROTEKSYON LABAN SA MASASAMAN, SA SAKUNA, TRAHEDYA AT KALAMIDAD, SA TUKSO, MAGING LIGTAS SA KAPANGANIBAN AT KAPAHAMAKAN, EKSORSISMO AT PAKIKIPAGLABAN SA MGA DEMONYO? KUNIN ANG INYONG MGA AKLAT ESOTERIKO DITO 👉The Filipino Esoteric Books Shop


Walang komento:

Mag-post ng isang Komento

Mag-aral At Matuto Ng Mga Bagay Na Kababalaghan At Kapaki-pakinabang

1. Mahilig ka ba sa mga kababalaghan o sa mga gawaing paranormal? 2. Namangha ka ba sa mga taong may kakayahang magpapalayas...