Huwebes, Marso 7, 2024

RITUWAL PARA SA MATUWID NA PAGHATOL AT KATARUNGAN

 


Ritwal para sa Matuwid na Katarungan

Mga kagamitan:

- Kandila (kulay puti o berde)
- Kandila (kulay itim o pula)
- Rosaryo o maliit na krus
- Puting tela o kahoy na tabak

Tagubilin:

1. Simulan ang ritwal sa isang tahimik na lugar.

2. Magtanghal ng isang munting altar sa harap mo. Ilagay ang puting tela o kahoy na tabak bilang simbolo ng katarungan sa gitna ng altar.

3. Ilagay ang kandila sa kaliwa at kanan ng altar, ang itim o pula sa kaliwa at ang puti o berde sa kanan.

4. Hawakan ang rosaryo o maliit na krus sa iyong kamay habang ikaw ay nagmumuni-muni.

5. Ihanda ang iyong sarili sa ritwal sa pamamagitan ng paghinga ng malalim at pagpapakalma ng iyong isipan.

6. Umpisahan ang panalangin sa "AMA NAMIN" na uulitin ng tatlong beses at isunod ang panalangin na matutunghayan sa ibaba uulitin din ng tatlong beses;

Imploro vos, divinae potentiae, ut convocetis illos qui iudicari debent. Per voluntatem tuam, vide veritatem totam rei.
Faciem culpabilis tandem ferre crimen suum
Et innocentium ambulare libere, imploro vos, divinae potentiae, ad aequilibrium adferendum ubi opus est.
Per manum tuam, propellas cum iustitia ad eos qui merentur.
Sentiant culpabiles gladium iustitiae.
Et staterae aequationis, ut innocentes ambulent libere, Amen.

7. Matapos ang panalangin, pag-isipan ang layunin ng ritwal: ang hilingin ang matuwid na katarungan para sa isang partikular na sitwasyon o kaso.

8. Itaas ang rosaryo o maliit na krus at ilagay ito sa puting tela o kahoy na tabak sa altar habang iniisip ang pagtatagumpay ng pagkamit ng katarongan.

9. Pagkatapos, papagaspasin ang kandila sa kaliwa at kanan ng altar, at habang ginagawa ito, magpahayag ng kabutihan at pasasalamat para sa lahat ng mga dibinong pwersa na nagmamasid sa iyong ginagawang rituwal.

10. Pagkatapos ng ritwal, magpasalamat sa Dios at sa mga banal na espiritu at mga anghel at ilagay ang rosaryo o maliit na krus sa altar bilang tanda ng iyong debosyon.

11. Patuloy na magdasal at magpakumbaba habang hinaharap ang mga hamon at tagumpay sa landas ng katarungan.

12. Isara ang ritwal sa pamamagitan ng pagptay ng kandila at pag-alis sa altar nang may paggalang at pagmamalasakit.

SA MGA NAGNANAIS NA MAG ARAL NG LIHIM NA KARUNUNGAN, BISITAHIN LAMANG ANG AMING SHOP DITO 👉 FILIPINO ESOTERIC WISDOM

Walang komento:

Mag-post ng isang Komento

Mag-aral At Matuto Ng Mga Bagay Na Kababalaghan At Kapaki-pakinabang

1. Mahilig ka ba sa mga kababalaghan o sa mga gawaing paranormal? 2. Namangha ka ba sa mga taong may kakayahang magpapalayas...